Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o poplatku za komunální odpad

Zveřejňujeme novou OZV č. 5/2020 o poplatku za komunální odpad.

Krizová opatření od 1. 3. 2021

Zveřejňujeme informace a potřebné formuláře při omezení pohybu od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021.

Zákon č. 94/2021 „Pandemický zákon“

Zveřejňujeme Sbírku zákonů, obsahující pandemický zákon přijatý v souvislosti s pandemií Covid-19.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Zveřejňujeme informace Českého statistického úřadu ke sčítání lidu, domů a bytů 2021.

Usnesení vlády ČR k nouzovému stavu

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR k nouzovému stavu.

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 2. 2021

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR ze dne 8. 2. 2021.

Sbírka sociálního družstva Diakonie Broumov

Pokud byste chtěli přispět do sbírky věcmi, která Vám přebývají, můžete je donést na obecní úřad. Seznam věcí, kterými lze přispět, najdete v příloze.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze 19. 1. 2021

Zveřejňujeme zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. 1. 2021.

Usnesení vlády ČR ze dne 28. 1. 2021 k novým opatřením

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR ze dne 28. 1. 2021 k novým opatřením v době nouzového stavu.

Smlouva o provedení stavby

Zveřejňujeme smlouvu o provedení stavby – vybudování sociálního zázemí v 2NP KD ve Vlastibořicích, mezi obcí Vlastibořice a firmou CONVEXI s. r. o.

Pozvánka na zasedání DSO Mikroregion Jizera

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání DSO Mikroregion Jizera, které se uskuteční 2. 2. 2021.

Usnesení vlády ČR ze dne 18. 1. 2021

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR ze dne 18. 1. 2021 k nouzovému stavu.

Zápis z jednání ZO ze dne 9. 12. 2020

Zveřejňujeme zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 9. 12. 2020.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v úterý 19. 1. 2021 na sále kulturního domu ve Vlastibořicích.

Usnesení vlády ČR

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR ze dne 7. 1. 2021 o změně krizových opatření.

Informace Finančního úřadu pro Liberecký kraj

Zveřejňujeme informace FÚ pro Lk.

Magazín Libereckého kraje – KRAJ

Zveřejňujeme magazín Libereckého kraje – KRAJ 1/2021 věnovaný tématu regionálních výrobků. Všechna minulá čísla magazínu najdete na https://magazin.kraj-lbc.cz/.

Rozpočtové opatření 6/2020

Zveřejňujeme rozpočtové opatření 6/2020 schválené starostkou obce na základě zmocnění ZO ze dne 9.12.2020.

Informace insolvenčního správce TopDesign Stavby s. r. o.

Insolvenční správci dlužníka TopDesign Stavby s.r.o. sděluje, že zajištěným věřitelem bylo rozhodnuto, že zpeněžovat nemovitosti v katastrálním území obce Vlastibořice, zapsané na LV 326 se budou po 7 celcích, viz příloha, kde je uvedena u jednotlivých celků i cena dle znaleckého posudku. Přičemž celky 1 a 2 budou zpeněžovány výběrovým řízením, a celky 3 – 7 budou zpeněžovány v elektronické aukci.

Vše bude zpeněžovat společnost General Reality a.s., Václavské náměstí 64, 110 00 Praha 1, www.general-reality.cz.

Kontaktní osoba Ing. Rostislav Kulička, e-mail rostislav.kulicka@general-reality.cz, tel. 737 255 648.

Usnesení vlády ČR

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR.

PF 2021

Kontaktní údaje

 
Adresa: Obecní úřad Vlastibořice
Vlastibořice 23
463 44 Sychrov
IČ: 006 718 78
Datová schránka: de2bjp2
Číslo účtu: 984865399/0800
Telefon, fax: +420 485 146 025
E-mail: info@vlastiborice.cz
URL: http://www.vlastiborice.cz

Úřední hodiny

Přítomnost starostky
Pondělí 7:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 15:00
Středa 7:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 14:00

Přítomnost místostarosty
Pondělí 16:00 - 17:00
(jindy po dohodě)

Přítomnost účetní
Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:30
Středa 8:00 - 14:30
Čtvrtek 8:00 - 14:30

Polední přestávka 12:00-12:30

Obecní zastupitelstvo

Starosta obce: Jana Hartlová
Telefon: +420 603 844 868
E-mail:
starosta@vlastiborice.cz
Místostarosta: Dušan Koutník
Telefon: +420 739 242 081
E-mail:
dusan.koutnik@vlastiborice.cz
Zastupitelstvo: Stanislav Bittner - kontrolní výbor
E-mail:
stanislav.bittner@vlastiborice.cz
Martin Beksa - finanční výbor
E-mail:
martin.beksa@vlastiborice.cz
Blanka Menclová - sociální komise
E-mail:
blanka.menclova@vlastiborice.cz
Jan Ledabyl
E-mail:
jan.ledabyl@vlastiborice.cz
Vojtěch Pánek
E-mail:
vojtech.panek@vlastiborice.cz
Administrativa: Hana Ledabylová
Telefon: +420 485 146 025
E-mail:
info@vlastiborice.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Radek Pomije, MBA
Jankovcova 587/8b
170 00 Praha 7
Telefon: +420 602 593 558
E-mail:
radek.pomije@dataprotector.cz

Knihovna

Knihovnice: Mirka Svačinková
Půjčovní doba: Středa 16:00-18:00
E-mail: knihovna@vlastiborice.cz
Webové stránky: vlastiborice.knihovna.cz

Redakční rada Obecního zpravodaje

Členové RR: Dipl.-Übers. Dana Lund Balounová
Mgr. Lucie Koutníková
Ing. Martin Beksa
Stanislav Bittner
Dušan Koutník
Pavel Svačinka
E-mail: redakcni.rada@vlastiborice.cz
Správa webových stránek obce: Dušan Koutník
E-mail: dusan.koutnik@vlastiborice.cz