Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Fotosoutěž – zima 2017

Zveřejňuji tímto fotografie, které z hlediska technické kvality prošly do zimního kola naší fotosoutěže. Tři vítězné exempláře, které vybere porota ve složení Blanka Menclová, Martin Beksa a Stanislav Bittner, zveřejníme ihned po vyhodnocení. Číst dále: Fotosoutěž – zima 2017

Výběr žadatele o byt – Vlastibořice čp.23 – zveřejnění výsledku.

Zveřejňujeme souhrnnou hodnotící tabulku k výběrovému řízení žadatele o uvolněnou bytovou jednotku na adrese Vlastibořice čp.23.

Na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice byla vítěznou uchazečkou zvolena paní Vladislava Nová.

Souhrnná hodnotící tabulka – výběrové řízení žadatele o obecní byt

 

Záměr prodeje pozemku obce p.č. 543/2 v k.ú. Vlastibořice.

Zveřejňujeme Záměr prodeje pozemku p.č. 543/2 v katastrálním území Vlastibořice o výměře 1.344 m2.

Záměr prodeje pozemku obce p.č. 5432 v k.ú. Vlastibořice. – otevřít přílohu.

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi Mikroregionu JIZERA.

Zveřejňujeme pozvánku na veřejnou členskou schůzi Mikroregionu JIZERA, která se uskuteční dne 18. dubna 2017 od 17 hodin na Obecním úřadě ve Čtveříně. Jste srdečně zváni.

18.4.2017 – verejne – příloha.

Pohřešované zvíře – hledá se pes jménem Riky.

Zveřejňujeme zprávu, kterou jsme obdrželi z Národního registru majitelů zvířat Praha.

Vážení, dovolujeme si Vás upozornit na pohřešované zvíře – světlého křížence jménem Riky. Věnujte prosíme pozornost všem psům odpovídajícím popisu. Pokud máte o pejskovi jakékoliv informace, kontaktujte, prosím neprodleně operátory Národního registru majitelů zvířat na 24hodinové lince 602 611 053. Plakát naleznete v příloze mailu. Pravidelně aktualizovaný seznam ztracených a nalezených zvířat najdete na www.narodniregistr.cz/ztraceni.php a www.narodniregistr.cz/nalezeni.php. pes/ kříženec, mikročip: 900008800297943. Místo ztráty: Hrádek nad Nisou, datum ztráty: 1.4.2017, pohlaví / jméno: samec/ Riky, věk 4,5 roku.

HLEDÁ SE_A5_RIKY – otevřít přílohu

Stávka řidičů autobusů – informace a odkaz na webové stránky.

Zveřejňujeme zprávu od zástupce ředitele společnosti KORID LK, spol. s r.o. Ing. Otto Pospíšila, týkající se informací stávky řidičů autobusů.

Na webu informujeme o aktuálním vývoji ohledně připravované stávky řidičů autobusů.

Dle posledních informací, které vyplynuly z dnešní schůzky mezi vedením Libereckého kraje, odborovými organizacemi a zástupci dopravců, stávka řidičů autobusů se nebude týkat dopravců, se kterými má Liberecký kraj uzavřeny smlouvy.

Více informací je uvedeno na našem webu:

http://www.iidol.cz/aktuality/2060:v-libereckem-kraji-ve-ctvrtek-autobusy-pojedou-stavka-ridic-nebude.html

 

Prosíme o předání občanům a děkujeme za spolupráci.

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj 2017-01-03

Verze vhodná pro tisk

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice – středa dne 12.4.2017 od 19 hodin.

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se bude konat ve středu dne 12.4.2017 od 19 hodin v Kulturním domě ve Vlastibořicích. Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 12.4.2017

Informativní rozbor vody – nabídka.

Zveřejňujeme požadavek Zdravotního Ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo Zdravotnictví ČR) který nabízí nyní pro soukromé osoby informativní rozbor vody za velmi výhodnou cenu.

AKCE_2017_INF – viz příloha.

Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2016 – návrh a Zpráva o výsledku hospodaření obce Vlastibořice za rok 2016.

Zveřejňujeme Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2016 – návrh a Zprávu o výsledku hospodaření obce Vlastibořice za rok 2016.

Závěrečný účet 2016 – otevřít přílohu

LK16 – Zpráva o přezkoumání – obec kontrolor – otevřít přílohu

Nabídka práce – obec Sychrov.

Zveřejňujeme nabídku práce od starostky obce Sychrov paní Jaroslavy Kvapilové.

Nabídka práce – otevřít přílohu.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu.

Zveřejňujeme přeposílané informace k vydané výstraze ČHMÚ od Ing. Jan Páva z Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

ZCZC 247 – otevřít přílohu

 

 

Informace pro obyvatele „nové“ Jiviny – svoz odpadu(TDO) – změna od 16.3.2017.

Zveřejňujeme informaci, kterou jsme dnes obdrželi od Severočeských komunálních služeb, s.r.o. se změnou, která nastane od čtvrtka 16.3.2017. Od tohoto data bude prováděn svoz tuhého domovního odpadu (TDO) z „nové“ Jiviny, kdy postačí popelnice či bílé pytle na TDO postavit k silnici před Váš dům a svozové auto do „nové“ Jiviny zajede.

Upozorňujeme občany „nové“ Jiviny, aby ostatní tříděný odpad v pytlích (plasty z domácností, plastové lahve, kov, obaly od kartonových nápojů) odkládali na stanoviště v Jivině tak, jak tomu bylo doposud. Posádka vozu odveze pouze bílé pytle s nápisem SKS, s.r.o., do kterých je vkládán tuhý domovní odpad.

Svozy odpadu v letním období – informace občanům.

Zveřejňujeme informace, které jsme dnes obdrželi od Severočeských komunálních služeb, s.r.o. a to kdy budou prováděny svozy tuhého domovního odpadu (TDO) v obci Vlastibořice v letním období:

Vlastibořice – lichý týden

Jivina – sudý týden

Sedlíšťka – lichý týden.

 

 

 

Oznámení o zveřejnění dle § 39 odst. 5,7 a 10 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – Obec Vlastibořice.

Zveřejňujeme Oznámení o zveřejnění dle § 39 odst. 5,7 a 10 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o zveřejnění – otevřít přílohu.

Zákonem č.24/2017 Sb. – změna zákonů v souvislosti s přijetím pravidel rozpočtové odpovědnosti došlo ke změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V souvislosti s tímto i k přejmenování „Rozpočtového výhledu“ na „Střednědobý výhled rozpočtu“ a k povinnosti zveřejňování.

Žádost o vyvěšení od Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Liberecký kraj č.j. SVS/2017/029060-L o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy.

Zveřejňujeme Žádost o vyvěšení od Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Liberecký kraj č.j. SVS/2017/029060-L o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – viz příloha.

447015882_0_EPI_Zadost_o_vyveseni_Narizeni_SVS_o_ukonceni_narizeni_SVS_2017_012902-L

Oznámení zveřejnění dle § 39 odst. 5, 7 a 10 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – Mikroregion Jizera

V souvislostí se změnou zákona č. 250/2000 Sb., je nyní nutné na úředních deskách všech členských obcí Mikroregionu Jizera vyvěsit Oznámení o zveřejnění. V tomto Oznámení se uvádí, kde je elektronicky zveřejněn Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Jizera, rozpočet a závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání a kde jsou tyto dokumenty k nahlédnutí v listinné podobě.

Tímto způsobem je nutné zveřejňovat i každé rozpočtové opatření.

Toto Oznámení musí být na úřední desce každé členské obce po tak dlouhou dobu, dokud nebude schválen nový rozpočtový výhled, rozpočet  či závěrečný účet.

Oznámení_zverejneni

 

Masopust 2017

Fotografie Zdeňka Mikuly.

Číst dále: Masopust 2017

Jarní divadelní víkend ve Vlastibořicích

Sokol Vlastibořice s podporou obce Vlastibořice pořádají

Jarní divadelní víkend ve Vlastibořicích

Číst dále: Jarní divadelní víkend ve Vlastibořicích

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2017/026485-L ze dne 24.2.2017.

Zveřejňujeme žádost Státní veterinární správy o vyvěšení Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2017/026485-L ze dne 24.2.2017 o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Libereckém kraji a v souladu s § 76 odst. 3 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění žádá Státní veterinární správa o vyvěšení na úřední desce.

445033173_0_EPI_Narizeni_SVS_AI_zmena – otevřít přílohu

445033173_1_Pasma_dozoru_po_zmene_AI_Kaderavec – otevřít přílohu

Kontaktní údaje

 
Adresa: Obecní úřad Vlastibořice
Vlastibořice 23
463 44 Sychrov
IČ: 006 718 78
Telefon, fax: +420 485 146 025
E-mail: info@vlastiborice.cz
URL: http://www.vlastiborice.cz

Úřední hodiny

Starosta
Pondělí 16:30 - 19:00
Středa 16:30 - 19:00

Místostarosta
sudé týdny:
Pondělí 17:00 - 19:00
Středa 17:00 - 19:00
liché týdny:
Středa 10:30 - 12:00

Účetní
Pondělí 10:30 - 18:00
Úterý 06:30 - 15:00
Středa 10:30 - 18:00
Čtvrtek 06:30 - 15:00
Pátek 06:30 - 14:00

Obecní zastupitelstvo

Starosta obce: Ing. Martin Beksa
Telefon: +420 485 146 025
Mobil: +420 773 932 095
Místostarosta: Stanislav Bittner
Mobil: +420 604 746 955
Administrativa: Zuzana Petráčková
Telefon: +420 485 146 025
Mobil: +420 724 179 387
Zastupitelstvo: Ing. Jan Koreň - kontrolní výbor
Dušan Koutník - finanční výbor
Blanka Menclová
Zdeněk Sluka
Pavel Zeidler

Knihovna

Knihovnice: Jitka Malá
E-mail: knihovna@vlastiborice.cz
Webové stránky: vlastiborice.knihovna.cz

Redakční rada

Členové RR: Ing. Martin Beksa
Dušan Koutník
Pavel Svačinka
Tomáš Vacek
Správa webových stránek obce: Dušan Koutník
dusan.koutnik@seznam.cz