Veřejná vyhláška – oznámení o uložení zásilky pro Říhová Eva.

Zveřejňujeme veřejnou vyhláškou oznámení o uložení zásilky RR9874673612U pro Říhová Eva, Vlastibořice 23.

Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení zásilky Říhová Eva

 

Veřejná vyhláška – oznámení o uložení zásilky pro Říhová Eva.

Zveřejňujeme veřejnou vyhláškou oznámení o uložení zásilky RR9874673780U pro Říhová Eva, Vlastibořice 23.

Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení zásilky Říhová Eva

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05.

Zveřejňujeme veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 Ministerstva životního prostředí.

373701208_0_OOP_CZ05_s_oduvodnenim

373701208_1_Priloha5_k_OOP_CZ05_oduvodneni_a_opatreni

373701208_2_Priloha2_k_OOP_CZ05_rozhodnuti_o_namitkach

373701208_3_Dopis_k_OOP_o_vydani_PZKO_CZ05

373701208_4_Priloha1_k_OOP_CZ05_text_PZKO

373701208_5_Priloha4_k_OOP_CZ05_stanovisko_SEA

373701208_6_Priloha3_k_OOP_CZ05_vyporadani_pripominek

 

 

Veřejná vyhláška – oznámení o uložení zásilky Říha Zdeněk, nar.1966.

Zveřejňujeme Veřejnou vyhlášku – oznámení o uložení zásilky RR332501868CZ pro Říha Zdeněk. Tato zásilka je určena k vyzvednutí.

Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení zásilky Říha Zdeněk, nar.1966

Prodej nosných kuřic a rozkrmených krůt v úterý 31.5.2016.

Zveřejňujeme informaci firma Svoboda Lučice, budou prodávat v úterý 31. května 2016 v 10.40 hodin u kulturního domu ve Vlastibořicích nosné kuřice ve stáří 17  týdnů, cena 145,- Kč/ l kus, barva červená a černá a rozkrmené krůty, stáří 10 týdnů, cena 295,- Kč/ 1 kus, váha 4 – 4,5 kg. Krůty lépe objednat!

 Vlastibořice s+k 16

7. sousedské posezení

Okolo Vlasti se blíží

Rok utekl jako voda v Mohelce a již 4. ročník běžeckého odpoledne Okolo Vlasti je opět za dveřmi. Tentokrát se „u koupáku ve Vlasti“ sejdeme v sobotu 11. června.

Číst dále: Okolo Vlasti se blíží

Veřejná vyhláška – uložená písemnost pro Říhová Eva, Vlastibořice 23.

Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení zásilky Říhová Eva

Veřejná vyhláška – uložená písemnost pro Říha Zdeněk, Vlastibořice 23.

Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení zásilky Říha Zdeněk, nar.1966

Výzva k vyzvednutí zásilky Říha Zdeněk, nar.1966.

Zveřejňujeme Výzvu k vyzvednutí zásilky RR225202273CZ pro adresáta Říha Zdeněk, nar.1966, Vlastibořice 23.

Výzva k vyzvednutí zásilky Říha Zdeněk

 

Prodej slepiček snáškových plemen v naší obci dne 19.5.2016.

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, nás požádala o zveřejnění oznámení, že opět prodává slepičky snáškových plemen a jejich prodej proběhne v obci Vlastibořice ve čtvrtek 19.5.2016.

Leták - otevřít přílohu

Výzva k vyzvednutí zásilek – Říha Zdeněk, nar.1966, Vlastibořice 23.

Zveřejňujeme Výzvu k vyzvednutí RR zásilky pro adresáta Říha Zdeněk, nar. 1966, trvalý pobyt Vlastibořice čp.23.

Výzva k vyzvednutí zásilky Říha Zdeněk 1966

 

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2016.

Město Turnov, odbor rozvoje města přeposlalo žádost  Zeměměřického úřadu, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 o vyvěšení oznámení na úřední desku obce. Na našem území budou provádět topografické šetření k aktualizaci ZABAGED 2016.

Dopis ORP_Turnov - otevřít přílohu

 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v obci Vlastibořice.

Zveřejňujeme informaci Severočeských komunálních služeb, s.r.o. o sběru nebezpečných složek komunálního odpadu v obci Vlastibořice.

Na základě smlouvy uzavřené mezi obcí Vlastibořice a SKS, s.r.o. proběhne v nedělí 12. června 2016 jako každý rok ambulantní sběr složek komunálního odpadu. Více informací na přiloženém letáku.

Sběr nebezpečného odpadu v obci Vlastibořice

Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst.5 novely zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – ochrana odběratele

Zveřejňujeme informace Severočeské vodárenské společnosti, a.s. – viz přílohy.

Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2015

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2015

Veřejná vyhláška – žádost Finančního úřadu pro Liberecký kraj o doručení veřejnou vyhláškou.

Zveřejňujeme Veřejnou vyhlášku – žádost Finančního úřadu pro Liberecký kraj, 1. máje 97/25, 460 07 Liberec o doručení veřejnou vyhláškou podle § 49 odst.1) písm. b) zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná vyhláška

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky..

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od r.2016

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v r.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 13.04.2016.

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 13.04.2016 v Kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce z 13.4.2016

RO 12016

Vlastibořice návrh MP KO

Obecně závazná vyhláška obce – odpady

Pouť mezi dvěma Jány

Spolek Dubáci a studenti KTF UK vás zvou na V. ročník podještědského kulturního festivalu POUŤ MEZI DVĚMA JÁNY v Letařovicích a Trávníčku.

Číst dále: Pouť mezi dvěma Jány

Cestování s dětmi do zahraničí – informace ohledně vydání dokladů totožnosti dětem.

Zveřejňujeme informativní leták, který připravilo MV odbor správních činností, v rámci zkvalitňování služeb pro občany a zlepšování fungování veřejné správy. Jedná se o informace ohledně vydání dokumentů totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) dětem v rámci cestování do zahraničí.

Leták – Cestování s dětmi

Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2015 a Zpráva o výsledku hospodaření MJ za rok 2015.

Zveřejňujeme Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2015 spolu se Zprávou o výsledku hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera za rok 2015.

MRJ Závěrečný účet 2015

MRJ – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Úřední deska

Více...

Kontaktní údaje

 
Adresa: Obecní úřad Vlastibořice
Vlastibořice 23
463 44 Sychrov
IČ: 006 718 78
Telefon, fax: +420 485 146 025
E-mail: info@vlastiborice.cz
URL: http://www.vlastiborice.cz

Úřední hodiny

Starosta
Pondělí 16:30 - 19:00
Středa 16:30 - 19:00

Místostarosta
sudé týdny:
Pondělí 17:00 - 19:00
Středa 17:00 - 19:00
liché týdny:
Středa 10:30 - 12:00

Účetní
Pondělí 10:30 - 18:00
Úterý 06:30 - 15:00
Středa 10:30 - 18:00
Čtvrtek 06:30 - 15:00
Pátek 06:30 - 14:00

Obecní zastupitelstvo

Starosta obce: Ing. Martin Beksa
Telefon: +420 485 146 025
Mobil: +420 773 932 095
Místostarosta: Stanislav Bittner
Mobil: +420 604 746 955
Administrativa: Zuzana Petráčková
Telefon: +420 485 146 025
Mobil: +420 724 179 387
Zastupitelstvo: Ing. Jan Koreň - kontrolní výbor
Dušan Koutník - finanční výbor
Blanka Menclová
Zdeněk Sluka
Pavel Zeidler

Knihovna

Knihovnice: Jitka Malá
E-mail: knihovna@vlastiborice.cz
Webové stránky: vlastiborice.knihovna.cz

Redakční rada

Členové RR: Ing. Martin Beksa
Dušan Koutník
Pavel Svačinka
Tomáš Vacek
Správa webových stránek obce: Dušan Koutník
dusan.koutnik@seznam.cz