Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Informování občanů – nabídka na zpracování ovocných pěstitelských přebytků.

Zveřejňujeme informaci Krajského úřadu Libereckého kraje, který se na obce Libereckého kraje obrátil s informací, že v rámci našeho kraje je možno využít nabídku na zpracování ovocných pěstitelských přebytků v podobě švestek, jablek či hrušek formou pěstitelského pálení v jediném lihovaru Libereckého kraje, který provozuje obchodní korporace Style Bohemia, s.r.o. Zásada čp. 207. Vzhledem k tomu, že tato obchodní korporace je nositelem řady ocenění ze soutěží, pořádaných v oblasti potravinářské produkce Libereckým krajem, spolupodílí se takto na celkové prezentaci našeho kraje a napomáhá dotvářet jeden z pilířů naší ovocnářské produkce, včetně oblasti zpracování. I když letošní úroda nebude díky výkyvům počasí a dalším klimatickým aspektům nikterak závratná, nelze rezignovat na oblast sběru a zpracování tohoto sortimentu. Z tohoto důvodu nabízíme možnost zveřejnění nabídky obchodní korporace Style Bohemia, s.r.o. k pěstitelskému pálení a občané obce sami uvážili, zda této nabídky takto využijí či nikoliv.

Rozhodnutí Městského úřadu Turnov, odbor dopravní – povolení o úplné uzavírce silnice III/2791 v obci Vlastibořice.

Zveřejňujeme informace o Rozhodnutí Městského úřadu v Turnově –  povolení na základě žádosti, kterou podala dne 1.9.2017 společnost Silnice LK a.s., Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 28746503, úplnou uzavírku silnice III/2791 v obci Vlastibořice, z důvodu rekonstrukce propustku, která bude provedena v jednotlivých etapách úplná uzavírka ode dne 18.9.2017 do 27.10.2017 dle aktualizovaného harmonogramu.

502501432_0_Silnice LK – uzavírka Vlastibořice – otevřít přílohu

502501432_1_Vlastibořice – uzavření silnice z důvodu opravy propustku – otevřít přílohu

502501432_2_041_B_zadost na Odbor dopravy-kmpl – otevřít přílohu

Exekuční příkaz proti povinnému Marian Krčil – exekuce prodejem nemovitosti povinného.

Zveřejňujeme Exekuční příkaz proti povinnému Marian Krčil – exekuce prodejem nemovitosti povinného.

500195097_0_120452718 – otevřít přílohu.

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi Mikroregionu Jizera dne 12.9.2017 od 17 hodin na OÚ Sychrov.

Zveřejňujeme pozvánku na veřejnou členskou schůzi Mikroregionu Jizera dne 12.9.2017 od 17 hodin na OÚ Sychrov.

12.9.2017 – verejne – otevřít přílohu

15. krajské dožínkové slavnosti dne 16. září 2017 v Sychrově.

Omezení ordinačních hodin dne 8.9.2017 a uzavřená ordinace – dovolená MUDr. Trněný 19.9. – 26.9.2017.

Zveřejňujeme žádost MUDr. Trněného: v pátek 8.9.2017 je  ordinace MUDr. Trněného otevřena do 9:00 hodin. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký. Sestra Vodrážková bude přítomna. 

 Od úterý 19.9. do úterý 26.9. 2017 je ordinace MUDr. Trněného uzavřena, sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.

 S pozdravem za ordinaci MUDr. Trněného Lenka Vodrážková

 

Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil. č. III/2791 v Jivině.

Zveřejňujeme informace Městského úřadu Turnov, Odboru dopravního se Souhlasem dopravního úřadu s uzavírkou na silnici č. III/2791 v Jivině, v místě havárie propustku, z důvodu jeho opravy, v termínu:

částečná uzavírka: 21. 8. 2017 (pondělí) až 15. 10. 2017 (neděle)

úplná uzavírka: 3-4 týdny ve výše uvedeném období

(termín bude upřesněn rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem).

493692729_0_ODOe_60003_uzavirka_III-2791_Vlastiborice_Jivina_VIII-X_2017 – otevřít přílohu.

Nová linka z Prahy do Harrachova

Zveřejňujeme informaci Ing. Otto Pospíšila, zástupce ředitele společnosti KORID LK, spol. s r.o.,  že s platností od 1. července bude zavedena nová linka z Prahy do Harrachova, která doplní stávající nabídku spojení a částečně nahradí spoje, které k 1.5. zrušil dopravce ČSAD Střední Čechy. Linka bude zařazena do integrovaného dopravního systému IDOL. Prosíme o předání informací občanům a informačním střediskům ve vašem městě/vaší obci a děkujeme za spolupráci. Číst dále: Nová linka z Prahy do Harrachova

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 21. června 2017 od 19 hodin

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se bude konat ve středu 21. června 2017 od 19 hodin v Kulturním domě ve Vlastibořicích.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 21.6.2017

Nález – zimní černá bunda

Zveřejňujeme informaci, že byla nalezena zimní černá bunda v čekárně ve Vlastibořicích u DPS. Kdo ji ztratil, nechť se přihlásí na Obecním úřadě ve Vlastibořicích.

Nabídka dotací pro domácnosti a pro majitele rodinných domů od SFŽP ČR

Zveřejňujeme nabídku, kterou jsme obdrželi od Státního fondu životního prostředí ČR. Rádi by občanům obce Vlastibořice zprostředkovali nabídku dotací pro domácnosti, o které mohou žádat u Státního fondu životního prostředí ČR. Za tímto účelem připravili sadu informačních tiskovin, např. letáčky, plakáty, které si můžete stáhnout k vlastnímu vytištění na následujícím odkazu: https://www.sfzp.cz/sekce/888/tiskoviny-nejen-pro-obce/

Dotační programy určené pro majitele rodinných domů – program Nová zelená úsporám a Dešťovka.

 

 

Program Eurocentra v Jablonci nad Nisou na červen 2017 a informace o akcích

Zveřejňujeme informace o programu na měsíc červen 2017, které jsme obdrželi z Eurocentra Jablonec nad Nisou.

Eurocentrum_cerven_2017 Číst dále: Program Eurocentra v Jablonci nad Nisou na červen 2017 a informace o akcích

Uzávěrka Zpravodaje 2/2017

Uzávěrka druhého letošního čísla bude v neděli 28. 5. 2017, pokud máte nějaký příspěvek, pošlete ho prosím do uvedeného termínu na adresu redakcnirada@vlastiborice.cz.

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě MAS Achát – Prorodinná opatření I.

Zveřejňujeme prosbu MAS Achát o zveřejnění pozvánky na seminář pro žadatele k výzvě MAS Achát, v rámci operačního programu Zaměstnanost – Prorodinná opatření I. Termín a místo konání semináře: 2. 6. 2017, 10:00 – 12:30, obecní úřad na Malé Skále (Malá Skála 122, 468 22 Železný Brod). Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 5. 6. 2017. Program a pozvánku naleznete v příloze tohoto e-mailu.

pozvánka_2017_06_02 – otevřít přílohu

Informace pro občany obce Vlastibořice – termíny svozů komunálního odpadu – kombinovaného.

Zveřejňujeme informaci od Severočeských komunálních služeb, týkající se svozu kombinovaného komunálního odpadu, tzn. kdy je četnost svozu v zimním období jednou týdně a v mimo zimním období, tj. od 1.5.2017 je četnost svozu 1x za 14 dní.

Vývoz TDO bude probíhat v kalendářním roce 2017 liché týdny ve Vlastibořicích a v Sedlíšťkách a v sudé týdny na Jivině. Ti občané, kteří mají svoz komunálního odpadu pravidelný, těch se změna netýká a vývoz bude prováděn nadále každý týden.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice – informace o vodném a stočném za kalendářní rok 2016.

Na základě zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst.5 novely zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – ochrana spotřebitele – zveřejňujeme celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016, které nám bylo předloženo provozovatelem vodovodů a kanalizací, společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže roce

Tabulka – Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže roce

Cestovní doklady – informace pro spoluobčany.

Zveřejňujeme informace, které jsme obdrželi od vedoucí oddělení matrik a státního občanství, Správní odbor Krajského úřadu Libereckého kraje.

Dovolená – cestovní doklady 2017 DF – otevřít přílohu.

Výběr žadatele o byt – Vlastibořice čp.23 – zveřejnění výsledku.

Zveřejňujeme souhrnnou hodnotící tabulku k výběrovému řízení žadatele o uvolněnou bytovou jednotku na adrese Vlastibořice čp.23.

Na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice byla vítěznou uchazečkou zvolena paní Vladislava Nová.

Souhrnná hodnotící tabulka – výběrové řízení žadatele o obecní byt

 

Záměr prodeje pozemku obce p.č. 543/2 v k.ú. Vlastibořice.

Zveřejňujeme Záměr prodeje pozemku p.č. 543/2 v katastrálním území Vlastibořice o výměře 1.344 m2.

Záměr prodeje pozemku pč 5432 k u Vlastibořice – otevřít přílohu.

Informativní rozbor vody – nabídka.

Zveřejňujeme požadavek Zdravotního Ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo Zdravotnictví ČR) který nabízí nyní pro soukromé osoby informativní rozbor vody za velmi výhodnou cenu.

AKCE_2017_INF – viz příloha.