Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků obce Vlastibořice v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů, které se uskuteční dne 7. a 8. října 2016

V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016 tímto podle ust. § 15 písm. f) zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů poskytujeme informace o počtu a sídle volebního okrsku obce Vlastibořice.

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků obce v souvislosti s konání voleb do zastupitelstev krajů, které se uskuteční dne 7. a 8. října 2016

Změny jízdních řádů ve veřejné dopravě od neděle 28. srpna 2016.

Zveřejňujeme informace, které jsme obdrželi ohledně  změn jízdních řádů ve veřejné dopravě od neděle 28. srpna 2016. V příloze souhrnná informace pro oblast Semilska a Jilemnicka.

Souhrnné informace vztahující se k dalším částem Libereckého kraje naleznete v sekci Jízdní řády/Připravované změny na webu KORID LK, spol. s.r.o., jízdní řády jsou postupně nahrávány na Celostátní informační systém, aby spojení nalezl vyhledávač www.idos.cz.

16-08_Zmeny-SM – JI – otevřít přílohu

 

 

 

Změny jízdních řádů ve veřejné dopravě od neděle 12. června 2016.

Informujeme vás o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě od neděle 12. června 2016. V příloze zveřejňujeme souhrnnou informaci pro oblast Semilska a Jilemnicka a tiskovou zprávu k připravovaným změnám. 

Jízdní řády jsou postupně nahrávány na Celostátní informační systém, aby spojení nalezl vyhledávač www.idos.cz.

16-06_Zmeny-Semilsko + Jilemnicko – zobrazit přílohu

2. 6. Co nového v jízdním řádu čeká cestující od 12. června – zobrazit přílohu

 

 

Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2015 – návrh.

Zveřejňujeme Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2015 – návrh.

Závěrečný účet 2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2 – 12 2015

rozvaha-bilance

Zpráva-o-výsledku-přezkoumání-hospodaření-obce-Vlastibořice-za-rok-2015

Závěrečný účet 2015 MJ

Veřejná vyhláška – žádost Finančního úřadu pro Liberecký kraj o doručení veřejnou vyhláškou.

Zveřejňujeme Veřejnou vyhlášku – žádost Finančního úřadu pro Liberecký kraj, 1. máje 97/25, 460 07 Liberec o doručení veřejnou vyhláškou podle § 49 odst.1) písm. b) zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná vyhláška

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky..

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od r.2016

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v r.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 13.04.2016.

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 13.04.2016 v Kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce z 13.4.2016

RO 12016

Vlastibořice návrh MP KO

Obecně závazná vyhláška obce – odpady

Cestování s dětmi do zahraničí – informace ohledně vydání dokladů totožnosti dětem.

Zveřejňujeme informativní leták, který připravilo MV odbor správních činností, v rámci zkvalitňování služeb pro občany a zlepšování fungování veřejné správy. Jedná se o informace ohledně vydání dokumentů totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) dětem v rámci cestování do zahraničí.

Leták – Cestování s dětmi

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2015.

Zveřejňujeme Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2015. – zobrazit přílohu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 13.4.2016.

Zveřejňujeme Pozvánku na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná ve středu 13.4.2016 od 19 hodin v Kulturním domě ve Vlastibořicích.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 13.4.2016

 

Zápis z veřejného zasedání č.2/2016 členské schůzce Mikroregionu Jizera ze dne 22.3.2016.

Zveřejňujeme zápis z veřejného zasedání č.2/2016 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 22. března 2016 od 17,00 hodin v hospůdce v Chaloupkách ve Svijanském Újezdu.

Zápis z 22.3.2016 – zobrazit

Výzva k vlastníkům lesa na Turnovsku k ochraně lesa proti kůrovcům.

Zveřejňujeme Výzvu k vlastníkům lesa na Turnovsku k ochraně lesa proti kůrovcům.

Výzva k vlastníkům, kůrovec, obce ORP Turnov – otevřít přílohu

Informace o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě od 28. února 2016.

Informujeme vás o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě od 28. února 2016.

16-02-28_Zmeny JŘ -Semily

Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016.

Zveřejňujeme informace Finančního úřadu pro Liberecký kraj, které se týkají rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016.

Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016

Termínový kalendář veřejných zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice v roce 2016.

Zveřejňujeme Termínový kalendář veřejných zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice v roce 2016.

Termínový kalendář na rok 2016 – otevřít.

Zápis ze zasedání Mikroregionu Jizera konaného dne 10.11.2015.

Zveřejňujeme zápis z veřejného zasedání č.5/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 10.11.2015 od 17 hodin ve víceúčelové budově v Radimovicích včetně příloh.

10.11.2015 – otevřít přílohu

Pravidla rozpočtového provizoria MIKROREGIONU JIZERA – otevřít přílohu

rozpoctove opatreni101115 – otevřít přílohu

Záměr směny pozemku.

Obec Vlastibořice v souladu s § 39 odst.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb. v platném znění zveřejňuje záměr směny části pozemku p.č. 750/1, o výměře 129 m2 evidovaný jako ostatní plocha, obec Vlastibořice  smění za p.č. 181/3 o výměře 129 m2. Pozemek je evidovaný jako trvalý travní porost.

Záměr směny pozemku – zobrazit

Upozornění pro majitele dočasně vyřazených vozidel z registru (tzv. v depozitu)

Zveřejňujeme informaci odboru dopravního MěÚ Turnov.

Dovoluji si zaslat upozornění pro uveřejnění na Vašich stránkách.

Upozornění pro majitele dočasně vyřazených vozidel z registru (tzv. v depozitu)

Odbor dopravní MěÚ Turnov upozorňuje majitele vozidel, která byla do 30.6.2013 dočasně vyřazena v provozu, aby do konce roku navštívili registrační místo ve Skálově ulici čp. 72 a nahlásili, kde se vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití. Pokud se v tomto termínu nedostaví, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde nikdy přihlásit do provozu na pozemních komunikacích. Pokud takto uložili vozidlo do tzv. depozitu po 30.6.2013, existuje také povinnost nahlásit výše uvedené údaje o vozidle. V takovém případě nehrozí administrativní zánik vozu, ale finanční sankce do výše 50.000 Kč.

Jedná se o novelu zákona účinnou od 1. ledna 2015

Mgr. Pavel Vaňátko

vedoucí dopravního odboru

 

Městský úřad Turnov

odbor dopravní

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

Informační kampaň Finanční správy – plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně

V rámci kampaně Finanční správy k propagaci placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO zveřejňujeme leták: „Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!“.

Finanční správa – zobrazit přílohu

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – zadávací řízení „Dodávka vozidla na svoz odpadu obce Vlastibořice“.

Zveřejňujeme „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – zadávací řízení „Dodávka vozidla na svoz odpadu obce Vlastibořice“. Dále Oznámení o výsledku zadávacího řízení – vyřazení nabídky uchazeče.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – otevřít přílohu

Oznámení o výsledku zadávacího řízení – vyřazení nabídky uchazeče – otevřít přílohu

Zápis z veřejného zasedání č.5/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 8.9.2015.

Zveřejňujeme Zápis z veřejného zasedání č.5/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 8.9.2015 od 17,00 hodin ve „Stodole“ ve Žďárku.

8.9.2015 – zobrazit zápis