Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Zápis z veřejného zasedání č.2/2016 členské schůzce Mikroregionu Jizera ze dne 22.3.2016.

Zveřejňujeme zápis z veřejného zasedání č.2/2016 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 22. března 2016 od 17,00 hodin v hospůdce v Chaloupkách ve Svijanském Újezdu.

Zápis z 22.3.2016 – zobrazit

Výzva k vlastníkům lesa na Turnovsku k ochraně lesa proti kůrovcům.

Zveřejňujeme Výzvu k vlastníkům lesa na Turnovsku k ochraně lesa proti kůrovcům.

Výzva k vlastníkům, kůrovec, obce ORP Turnov – otevřít přílohu

Informace o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě od 28. února 2016.

Informujeme vás o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě od 28. února 2016.

16-02-28_Zmeny JŘ -Semily

Termínový kalendář veřejných zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice v roce 2016.

Zveřejňujeme Termínový kalendář veřejných zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice v roce 2016.

Termínový kalendář na rok 2016 – otevřít.

Zápis ze zasedání Mikroregionu Jizera konaného dne 10.11.2015.

Zveřejňujeme zápis z veřejného zasedání č.5/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 10.11.2015 od 17 hodin ve víceúčelové budově v Radimovicích včetně příloh.

10.11.2015 – otevřít přílohu

Pravidla rozpočtového provizoria MIKROREGIONU JIZERA – otevřít přílohu

rozpoctove opatreni101115 – otevřít přílohu

Záměr směny pozemku.

Obec Vlastibořice v souladu s § 39 odst.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb. v platném znění zveřejňuje záměr směny části pozemku p.č. 750/1, o výměře 129 m2 evidovaný jako ostatní plocha, obec Vlastibořice  smění za p.č. 181/3 o výměře 129 m2. Pozemek je evidovaný jako trvalý travní porost.

Záměr směny pozemku – zobrazit

Upozornění pro majitele dočasně vyřazených vozidel z registru (tzv. v depozitu)

Zveřejňujeme informaci odboru dopravního MěÚ Turnov.

Dovoluji si zaslat upozornění pro uveřejnění na Vašich stránkách.

Upozornění pro majitele dočasně vyřazených vozidel z registru (tzv. v depozitu)

Odbor dopravní MěÚ Turnov upozorňuje majitele vozidel, která byla do 30.6.2013 dočasně vyřazena v provozu, aby do konce roku navštívili registrační místo ve Skálově ulici čp. 72 a nahlásili, kde se vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití. Pokud se v tomto termínu nedostaví, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde nikdy přihlásit do provozu na pozemních komunikacích. Pokud takto uložili vozidlo do tzv. depozitu po 30.6.2013, existuje také povinnost nahlásit výše uvedené údaje o vozidle. V takovém případě nehrozí administrativní zánik vozu, ale finanční sankce do výše 50.000 Kč.

Jedná se o novelu zákona účinnou od 1. ledna 2015

Mgr. Pavel Vaňátko

vedoucí dopravního odboru

 

Městský úřad Turnov

odbor dopravní

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

Informační kampaň Finanční správy – plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně

V rámci kampaně Finanční správy k propagaci placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO zveřejňujeme leták: „Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!“.

Finanční správa – zobrazit přílohu

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – zadávací řízení „Dodávka vozidla na svoz odpadu obce Vlastibořice“.

Zveřejňujeme „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – zadávací řízení „Dodávka vozidla na svoz odpadu obce Vlastibořice“. Dále Oznámení o výsledku zadávacího řízení – vyřazení nabídky uchazeče.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – otevřít přílohu

Oznámení o výsledku zadávacího řízení – vyřazení nabídky uchazeče – otevřít přílohu

Zápis z veřejného zasedání č.5/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 8.9.2015.

Zveřejňujeme Zápis z veřejného zasedání č.5/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 8.9.2015 od 17,00 hodin ve „Stodole“ ve Žďárku.

8.9.2015 – zobrazit zápis

Zápis z veřejného zasedání č.4/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera.

Zveřejňujeme zápis z veřejného zasedání č.4/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 8.9.2015 od 17 hodin ve „Stodole“ ve Žďárku.

8.9.2015 (2) – otevřít

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

Zveřejňujeme Upozornění ČEZ Distribuce, a.s.  k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Cílem tohoto upozornění je zabezpečit provoz distribučního zařízení a zajistit tak stále spolehlivou dodávku elektrické energie.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví – otevřít přílohu

Zkontrolujte si platnost svého občanského průkazu.

Zveřejňujeme článek Bc. Jakuba Šrýtra, který jsme obdrželi od Krajského úřadu Libereckého kraje, pro občany ČR k letošní „hromadné“ výměně občanských průkazů, vydaných v roce 2005.

 Zkontrolujte si platnost svého OP – otevřít přílohu

Písemná výzva k podání nabídky pro zakázku na dodávku „Dodávka vozidla na svoz odpadu“.

Zveřejňujeme Písemnou výzvu k podání nabídky pro zakázku na dodávku v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životní prostřední.

Název veřejné zakázky: „Dodávka vozidla na svoz odpadu„, zadávána v rámci projektu „Zefektivnění svozu odpadu ve Vlastibořicích“, registrační číslo CZ.1.02/4.1.22/15.28053, který je spolufinancován z Operačního programu životního prostředí.

Výzva byla dne 1.9.2015 ve 14,45 hodin sejmuta.

 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice konané dne 2.9.2015.

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná dne 2.9.2015 od 19 hodin v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce konané dne 2.9.2015 – otevřít přílohu

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice konaného dne 15.07.2015 na obecním úřadě ve Vlastibořicích

Zveřejňujeme Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice konaného dne 15.07.2015 na obecním úřadě ve Vlastibořicích.

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice konaného dne 15.07.2015 na obecním úřadě ve Vlastibořicích – zobrazit

 

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje číslo 2/2015 ze dne 18. srpna 2015 o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Zveřejňujeme Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje číslo 2/2015 ze dne 18. srpna 2015 o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje – zobrazit přílohu.

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č.1/2015 ze dne 10. srpna 2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Zveřejňujeme Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č.1/2015 ze dne 10. srpna 2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje – zobrazit přílohu

 

 

Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 zák.č. 503/2012 Sb. o prodeji půdy

Zveřejňujeme Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 zák.č. 503/2012 Sb. o prodeji půdy, a to na základě žádosti Státního pozemkového úřadu.

Oznámení o zamýšleném převodu – otevřít přílohu

Veřejná vyhláška – Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05

Zveřejňujeme návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05.

Návrh opatření obecné povahy – zobrazit přílohu

Veřejná vyhláška MŽP Praha – zobrazit přílohu