Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2015 – návrh.

Zveřejňujeme Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2015 – návrh.

Závěrečný účet 2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2 – 12 2015

rozvaha-bilance

Zpráva-o-výsledku-přezkoumání-hospodaření-obce-Vlastibořice-za-rok-2015

Závěrečný účet 2015 MJ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 13.04.2016.

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 13.04.2016 v Kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce z 13.4.2016

RO 12016

Vlastibořice návrh MP KO

Obecně závazná vyhláška obce – odpady

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2015.

Zveřejňujeme Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2015. – zobrazit přílohu

Zápis z veřejného zasedání č.2/2016 členské schůzce Mikroregionu Jizera ze dne 22.3.2016.

Zveřejňujeme zápis z veřejného zasedání č.2/2016 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 22. března 2016 od 17,00 hodin v hospůdce v Chaloupkách ve Svijanském Újezdu.

Zápis z 22.3.2016 – zobrazit

Výzva k vlastníkům lesa na Turnovsku k ochraně lesa proti kůrovcům.

Zveřejňujeme Výzvu k vlastníkům lesa na Turnovsku k ochraně lesa proti kůrovcům.

Výzva k vlastníkům, kůrovec, obce ORP Turnov – otevřít přílohu

Zápis ze zasedání Mikroregionu Jizera konaného dne 10.11.2015.

Zveřejňujeme zápis z veřejného zasedání č.5/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 10.11.2015 od 17 hodin ve víceúčelové budově v Radimovicích včetně příloh.

10.11.2015 – otevřít přílohu

Pravidla rozpočtového provizoria MIKROREGIONU JIZERA – otevřít přílohu

rozpoctove opatreni101115 – otevřít přílohu

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – zadávací řízení „Dodávka vozidla na svoz odpadu obce Vlastibořice“.

Zveřejňujeme „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – zadávací řízení „Dodávka vozidla na svoz odpadu obce Vlastibořice“. Dále Oznámení o výsledku zadávacího řízení – vyřazení nabídky uchazeče.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – otevřít přílohu

Oznámení o výsledku zadávacího řízení – vyřazení nabídky uchazeče – otevřít přílohu

Zápis z veřejného zasedání č.5/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 8.9.2015.

Zveřejňujeme Zápis z veřejného zasedání č.5/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 8.9.2015 od 17,00 hodin ve „Stodole“ ve Žďárku.

8.9.2015 – zobrazit zápis

Zápis z veřejného zasedání č.4/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera.

Zveřejňujeme zápis z veřejného zasedání č.4/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 8.9.2015 od 17 hodin ve „Stodole“ ve Žďárku.

8.9.2015 (2) – otevřít

Písemná výzva k podání nabídky pro zakázku na dodávku „Dodávka vozidla na svoz odpadu“.

Zveřejňujeme Písemnou výzvu k podání nabídky pro zakázku na dodávku v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životní prostřední.

Název veřejné zakázky: „Dodávka vozidla na svoz odpadu„, zadávána v rámci projektu „Zefektivnění svozu odpadu ve Vlastibořicích“, registrační číslo CZ.1.02/4.1.22/15.28053, který je spolufinancován z Operačního programu životního prostředí.

Výzva byla dne 1.9.2015 ve 14,45 hodin sejmuta.

 

 

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice konaného dne 15.07.2015 na obecním úřadě ve Vlastibořicích

Zveřejňujeme Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice konaného dne 15.07.2015 na obecním úřadě ve Vlastibořicích.

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice konaného dne 15.07.2015 na obecním úřadě ve Vlastibořicích – zobrazit

 

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje číslo 2/2015 ze dne 18. srpna 2015 o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Zveřejňujeme Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje číslo 2/2015 ze dne 18. srpna 2015 o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje – zobrazit přílohu.

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č.1/2015 ze dne 10. srpna 2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Zveřejňujeme Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č.1/2015 ze dne 10. srpna 2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje – zobrazit přílohu

 

 

Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 zák.č. 503/2012 Sb. o prodeji půdy

Zveřejňujeme Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 zák.č. 503/2012 Sb. o prodeji půdy, a to na základě žádosti Státního pozemkového úřadu.

Oznámení o zamýšleném převodu – otevřít přílohu

Veřejná vyhláška – Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05

Zveřejňujeme návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05.

Návrh opatření obecné povahy – zobrazit přílohu

Veřejná vyhláška MŽP Praha – zobrazit přílohu

 

Zápis z veřejného zasedání č.3/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera + stanovy DSO Mikroregionu Jizera

Zveřejňujeme Zápis z veřejného zasedání č.3/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera, konané dne 9.6.2015 od 17 hodin na obecním úřadě na Sychrově.

Zápis z veřejného zasedání č.32015 členské schůze Mikroregionu Jizera – zobrazit přílohu.

Stanovy dobrovolného svazku obcí – otevřít přílohu

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 10.06.2015

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 10.6.2015 od 19 hodin v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce z 10.06.2015 – otevřít přílohu

Rozpočtové opatření 22015 – otevřít přílohu

Rozpočtový výhled na období 2016 – 2019 – otevřít přílohu

Mapa obce VLastibořice se zakreslenými etapami opravy vodovodu – otevřít přílohu

 

Souhlas dopravního úřadu s úplnou uzavírkou na sil.č.III/2793 ve Vlastibořicích

Zveřejňujeme Souhlas dopravního úřadu s úplnou uzavírkou na sil.č.III/2793 ve Vlastibořicích od 13.7.2015 do 31.10.2015.

Termín bude upřesněn rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem.

Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil.č.III2793 ve Vlastibořicích – zobrazit přílohu.

 

Farmářské trhy v Turnově

Plakát POJIZERSKÉ_TRHY_TURNOV_2

Rozpočtový výhled obce Vlastibořice na období 2016 – 2019

Zveřejňujeme Rozpočtový výhled obce Vlastibořice na období 2016 – 2019.

Rozpočtový výhled na období 2016 – 2019   – otevřít přílohu