Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 10.06.2015

Zveřejňujeme Pozvánku na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná dne 10. června 2015 od 19,00 hodin v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 10.6.2015 – otevřít přílohu.

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi MIKROREGIONu JIZERA

Zveřejňujeme pozvánku na veřejnou členskou schůzi MIKROREGIONu JIZERA, která se koná dne 9. června 2015 od 17 hodin na obecním úřadě Sychrov v obřadní síni.

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi MIKROREGION JIZERA – zobrazit přílohu

Rozpočtový výhled obce Vlastibořice na období 2016 – 2019

Zveřejňujeme Rozpočtový výhled obce Vlastibořice na období 2016 – 2019.

Rozpočtový výhled na období 2016 – 2019   – otevřít přílohu

 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – manželé Beranovi, Vlastibořice 38

Zveřejňujeme Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Vlastibořice a manželi Ladislavou a Václavem Beranovými, trvalem bytem Vlastibořice 38.

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě manželé Beranovi – zobrazit přílohu.

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením stavby

Zveřejňujeme Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením stavby, uzavřené dle z.č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník mezi Obcí Vlastibořice a Bc. Petrem Pudilem.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením stavby – Bc. Pudil Petr – otevřít přílohu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION JIZERA za rok 2014

Zveřejňujeme Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera, IČ 70226342, za rok 2014.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION JIZERA – otevřít přílohu.

Závěrečný účet dobrovolných obcí svazku Mikroregion Jizera za rok 2014

Zveřejňujeme Závěrečný účet  za rok 2014  dobrovolných obcí svazku MIKROREGIONU JIZERA.

Závěrečný účet za rok 2014 – DSO MIKROREGION JIZERA – otevřít přílohu

Hromadný předpisný seznam od 30. dubna do 1. června 2015

Zveřejňujeme Hromadný předpisný seznam od 30. dubna do 1. června 2015.

Informační leták pro poplatníky

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Liberecký kraj

Zveřejňujeme Veřejnou vyhlášku Finančního úřadu Libereckého kraje.

Veřejná vyhláška FÚ pro Liberecký kraj – zobrazit přílohu

 

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Zveřejňujeme Návrh opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství ČR. Dále také Veřejnou vyhlášku Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek.

Návrh – Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 1.4.2015

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 1.4.2015 v kulturním domě ve Vlastibořicích, včetně příloh.

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.4.2015

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2013

Protokol o schvalování účetní závěrky 2014

Rozpočtové opatření č. 12015

Návrh Závěrečného účtu za rok 2014

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi MIKROREGIONU JIZERA

Zveřejňujeme pozvánku na veřejnou členskou schůzi Mikroregionu Jizera, která se koná dne 31.3.2015 od 17 hodin v kulturním domě v Lažanech.

 

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi MIKROREGION JIZERA – otevřít přílohu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná dne 1.4.2015

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná dne 1,4,2015 od 19 hodin v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 1.4.2015 – otevřít přílohu

Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2014 – návrh.

Zveřejňujeme Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2014 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních a samosprávních celků sestavený k 31.12.2014.

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – příloha

Závěrečný účet za rok 2014 – příloha

Závěrečný účet obce Vlastibořice 2014 – návrh  příloha

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 25.2.2015

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 25.02.2015 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 25.2.2015 – otevřít přílohu

Zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ v roce 2014

Zveřejňujeme finanční hospodaření „Zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregion Jizera“ v roce 2014. Tato zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 25.2.2015.

zprava2014 – zobrazit přílohu

Zápis z veřejného zasedání č.5/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera konané 20.11.2014

Zveřejňujeme Zápis z veřejného zasedání č.5/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera, konaného dne 20.11.2014 od 17 hodin ve Svijanech v kampeličce.

Zápis z 20.11.2014 – otevřít přílohu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 25.02.2015

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání obce Vlastibořice, které se koná ve středu dne 25. února 2015 od 19 hodin v kulturním domě Vlastibořice.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 25.2.2015 – zobrazit přílohu.

 

Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP

Dle nařízení Ministerstva životního prostředí ČR zveřejňujeme „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“.

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe – otevřít přílohu.

 

 

Oznámení koncepce MŽP „Národní plán povodí Labe“

Na základě e-mailu Ministerstva životního prostředí zveřejňujeme oznámení koncepce „Národní plán povodí Labe“.

Oznámení koncepce Národní plán povodí Labe – zobrazit přílohu.