Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Zápis z veřejného zasedání č.5/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 8.9.2015.

Zveřejňujeme Zápis z veřejného zasedání č.5/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 8.9.2015 od 17,00 hodin ve „Stodole“ ve Žďárku.

8.9.2015 – zobrazit zápis

Zápis z veřejného zasedání č.4/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera.

Zveřejňujeme zápis z veřejného zasedání č.4/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 8.9.2015 od 17 hodin ve „Stodole“ ve Žďárku.

8.9.2015 (2) – otevřít

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

Zveřejňujeme Upozornění ČEZ Distribuce, a.s.  k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Cílem tohoto upozornění je zabezpečit provoz distribučního zařízení a zajistit tak stále spolehlivou dodávku elektrické energie.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví – otevřít přílohu

Zkontrolujte si platnost svého občanského průkazu.

Zveřejňujeme článek Bc. Jakuba Šrýtra, který jsme obdrželi od Krajského úřadu Libereckého kraje, pro občany ČR k letošní „hromadné“ výměně občanských průkazů, vydaných v roce 2005.

 Zkontrolujte si platnost svého OP – otevřít přílohu

Písemná výzva k podání nabídky pro zakázku na dodávku „Dodávka vozidla na svoz odpadu“.

Zveřejňujeme Písemnou výzvu k podání nabídky pro zakázku na dodávku v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životní prostřední.

Název veřejné zakázky: „Dodávka vozidla na svoz odpadu„, zadávána v rámci projektu „Zefektivnění svozu odpadu ve Vlastibořicích“, registrační číslo CZ.1.02/4.1.22/15.28053, který je spolufinancován z Operačního programu životního prostředí.

Výzva byla dne 1.9.2015 ve 14,45 hodin sejmuta.

 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice konané dne 2.9.2015.

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná dne 2.9.2015 od 19 hodin v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce konané dne 2.9.2015 – otevřít přílohu

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice konaného dne 15.07.2015 na obecním úřadě ve Vlastibořicích

Zveřejňujeme Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice konaného dne 15.07.2015 na obecním úřadě ve Vlastibořicích.

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice konaného dne 15.07.2015 na obecním úřadě ve Vlastibořicích – zobrazit

 

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje číslo 2/2015 ze dne 18. srpna 2015 o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Zveřejňujeme Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje číslo 2/2015 ze dne 18. srpna 2015 o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje – zobrazit přílohu.

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č.1/2015 ze dne 10. srpna 2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Zveřejňujeme Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č.1/2015 ze dne 10. srpna 2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje – zobrazit přílohu

 

 

Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 zák.č. 503/2012 Sb. o prodeji půdy

Zveřejňujeme Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 zák.č. 503/2012 Sb. o prodeji půdy, a to na základě žádosti Státního pozemkového úřadu.

Oznámení o zamýšleném převodu – otevřít přílohu

Veřejná vyhláška – Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05

Zveřejňujeme návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05.

Návrh opatření obecné povahy – zobrazit přílohu

Veřejná vyhláška MŽP Praha – zobrazit přílohu

 

Rozhodnutí – povolení – částečná uzavírka části silnice III/2791 a III/2793 ode dne 29.6.2015 do 31.8.2015 včetně

Zveřejňujeme rozhodnutí Městského úřadu Turnov, odbor dopravní – povoluje se na části silnice III/2791 a III/2793 částečná uzavírka ode dne 29.6.2015 do 31.8.2015 včetně.

Rozhodnutí MěÚ Turnov – otevřít přílohu.

Zápis z veřejného zasedání č.3/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera + stanovy DSO Mikroregionu Jizera

Zveřejňujeme Zápis z veřejného zasedání č.3/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera, konané dne 9.6.2015 od 17 hodin na obecním úřadě na Sychrově.

Zápis z veřejného zasedání č.32015 členské schůze Mikroregionu Jizera – zobrazit přílohu.

Stanovy dobrovolného svazku obcí – otevřít přílohu

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 10.06.2015

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 10.6.2015 od 19 hodin v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce z 10.06.2015 – otevřít přílohu

Rozpočtové opatření 22015 – otevřít přílohu

Rozpočtový výhled na období 2016 – 2019 – otevřít přílohu

Mapa obce VLastibořice se zakreslenými etapami opravy vodovodu – otevřít přílohu

 

Souhlas dopravního úřadu s úplnou uzavírkou na sil.č.III/2793 ve Vlastibořicích

Zveřejňujeme Souhlas dopravního úřadu s úplnou uzavírkou na sil.č.III/2793 ve Vlastibořicích od 13.7.2015 do 31.10.2015.

Termín bude upřesněn rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem.

Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil.č.III2793 ve Vlastibořicích – zobrazit přílohu.

 

Farmářské trhy v Turnově

Plakát POJIZERSKÉ_TRHY_TURNOV_2

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 10.06.2015

Zveřejňujeme Pozvánku na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná dne 10. června 2015 od 19,00 hodin v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 10.6.2015 – otevřít přílohu.

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi MIKROREGIONu JIZERA

Zveřejňujeme pozvánku na veřejnou členskou schůzi MIKROREGIONu JIZERA, která se koná dne 9. června 2015 od 17 hodin na obecním úřadě Sychrov v obřadní síni.

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi MIKROREGION JIZERA – zobrazit přílohu

Rozpočtový výhled obce Vlastibořice na období 2016 – 2019

Zveřejňujeme Rozpočtový výhled obce Vlastibořice na období 2016 – 2019.

Rozpočtový výhled na období 2016 – 2019   – otevřít přílohu

 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – manželé Beranovi, Vlastibořice 38

Zveřejňujeme Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Vlastibořice a manželi Ladislavou a Václavem Beranovými, trvalem bytem Vlastibořice 38.

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě manželé Beranovi – zobrazit přílohu.