Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Rozhodnutí – povolení – částečná uzavírka části silnice III/2791 a III/2793 ode dne 29.6.2015 do 31.8.2015 včetně

Zveřejňujeme rozhodnutí Městského úřadu Turnov, odbor dopravní – povoluje se na části silnice III/2791 a III/2793 částečná uzavírka ode dne 29.6.2015 do 31.8.2015 včetně.

Rozhodnutí MěÚ Turnov – otevřít přílohu.

Zápis z veřejného zasedání č.3/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera + stanovy DSO Mikroregionu Jizera

Zveřejňujeme Zápis z veřejného zasedání č.3/2015 členské schůze Mikroregionu Jizera, konané dne 9.6.2015 od 17 hodin na obecním úřadě na Sychrově.

Zápis z veřejného zasedání č.32015 členské schůze Mikroregionu Jizera – zobrazit přílohu.

Stanovy dobrovolného svazku obcí – otevřít přílohu

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 10.06.2015

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 10.6.2015 od 19 hodin v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce z 10.06.2015 – otevřít přílohu

Rozpočtové opatření 22015 – otevřít přílohu

Rozpočtový výhled na období 2016 – 2019 – otevřít přílohu

Mapa obce VLastibořice se zakreslenými etapami opravy vodovodu – otevřít přílohu

 

Souhlas dopravního úřadu s úplnou uzavírkou na sil.č.III/2793 ve Vlastibořicích

Zveřejňujeme Souhlas dopravního úřadu s úplnou uzavírkou na sil.č.III/2793 ve Vlastibořicích od 13.7.2015 do 31.10.2015.

Termín bude upřesněn rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem.

Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil.č.III2793 ve Vlastibořicích – zobrazit přílohu.

 

Farmářské trhy v Turnově

Plakát POJIZERSKÉ_TRHY_TURNOV_2

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 10.06.2015

Zveřejňujeme Pozvánku na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná dne 10. června 2015 od 19,00 hodin v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 10.6.2015 – otevřít přílohu.

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi MIKROREGIONu JIZERA

Zveřejňujeme pozvánku na veřejnou členskou schůzi MIKROREGIONu JIZERA, která se koná dne 9. června 2015 od 17 hodin na obecním úřadě Sychrov v obřadní síni.

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi MIKROREGION JIZERA – zobrazit přílohu

Rozpočtový výhled obce Vlastibořice na období 2016 – 2019

Zveřejňujeme Rozpočtový výhled obce Vlastibořice na období 2016 – 2019.

Rozpočtový výhled na období 2016 – 2019   – otevřít přílohu

 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – manželé Beranovi, Vlastibořice 38

Zveřejňujeme Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Vlastibořice a manželi Ladislavou a Václavem Beranovými, trvalem bytem Vlastibořice 38.

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě manželé Beranovi – zobrazit přílohu.

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením stavby

Zveřejňujeme Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením stavby, uzavřené dle z.č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník mezi Obcí Vlastibořice a Bc. Petrem Pudilem.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením stavby – Bc. Pudil Petr – otevřít přílohu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION JIZERA za rok 2014

Zveřejňujeme Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera, IČ 70226342, za rok 2014.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION JIZERA – otevřít přílohu.

Závěrečný účet dobrovolných obcí svazku Mikroregion Jizera za rok 2014

Zveřejňujeme Závěrečný účet  za rok 2014  dobrovolných obcí svazku MIKROREGIONU JIZERA.

Závěrečný účet za rok 2014 – DSO MIKROREGION JIZERA – otevřít přílohu

Hromadný předpisný seznam od 30. dubna do 1. června 2015

Zveřejňujeme Hromadný předpisný seznam od 30. dubna do 1. června 2015.

Informační leták pro poplatníky

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Liberecký kraj

Zveřejňujeme Veřejnou vyhlášku Finančního úřadu Libereckého kraje.

Veřejná vyhláška FÚ pro Liberecký kraj – zobrazit přílohu

 

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Zveřejňujeme Návrh opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství ČR. Dále také Veřejnou vyhlášku Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek.

Návrh – Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 1.4.2015

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 1.4.2015 v kulturním domě ve Vlastibořicích, včetně příloh.

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.4.2015

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2013

Protokol o schvalování účetní závěrky 2014

Rozpočtové opatření č. 12015

Návrh Závěrečného účtu za rok 2014

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi MIKROREGIONU JIZERA

Zveřejňujeme pozvánku na veřejnou členskou schůzi Mikroregionu Jizera, která se koná dne 31.3.2015 od 17 hodin v kulturním domě v Lažanech.

 

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi MIKROREGION JIZERA – otevřít přílohu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná dne 1.4.2015

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná dne 1,4,2015 od 19 hodin v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 1.4.2015 – otevřít přílohu

Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2014 – návrh.

Zveřejňujeme Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2014 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních a samosprávních celků sestavený k 31.12.2014.

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – příloha

Závěrečný účet za rok 2014 – příloha

Závěrečný účet obce Vlastibořice 2014 – návrh  příloha

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 25.2.2015

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 25.02.2015 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 25.2.2015 – otevřít přílohu