Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2014 – návrh.

Zveřejňujeme Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2014 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních a samosprávních celků sestavený k 31.12.2014.

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – příloha

Závěrečný účet za rok 2014 – příloha

Závěrečný účet obce Vlastibořice 2014 – návrh  příloha

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 25.2.2015

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 25.02.2015 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 25.2.2015 – otevřít přílohu

Zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ v roce 2014

Zveřejňujeme finanční hospodaření „Zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregion Jizera“ v roce 2014. Tato zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 25.2.2015.

zprava2014 – zobrazit přílohu

Zápis z veřejného zasedání č.5/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera konané 20.11.2014

Zveřejňujeme Zápis z veřejného zasedání č.5/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera, konaného dne 20.11.2014 od 17 hodin ve Svijanech v kampeličce.

Zápis z 20.11.2014 – otevřít přílohu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 25.02.2015

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání obce Vlastibořice, které se koná ve středu dne 25. února 2015 od 19 hodin v kulturním domě Vlastibořice.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 25.2.2015 – zobrazit přílohu.

 

Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP

Dle nařízení Ministerstva životního prostředí ČR zveřejňujeme „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“.

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe – otevřít přílohu.

 

 

Oznámení koncepce MŽP „Národní plán povodí Labe“

Na základě e-mailu Ministerstva životního prostředí zveřejňujeme oznámení koncepce „Národní plán povodí Labe“.

Oznámení koncepce Národní plán povodí Labe – zobrazit přílohu.

 

Schválený rozpočet obce Vlastibořice na rok 2015

Zveřejňujeme schválený rozpočet obce Vlastibořice na rok 2015.

Schválený rozpočet na rok 2015 – otevřít přílohu.

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice konaného dne 17.12.2014

Zveřejňujeme zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 17.12.2014 na obecním úřadě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.12.2014 – otevřít přílohu.

RO č.52014  – zobrazit přílohu.

RO 62014 – zobrazit přílohu.

Schválený rozpočet na rok 2015 – zobrazit přílohu.

 

 

Termínový kalendář zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice na rok 2015.

Zveřejňujeme termínový kalendář zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice na rok 2015.

 

Termínový kalendář veřejných zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice v roce 2015 – zobrazit přílohu.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 10.12.2014 a Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 17.12.2014

Zveřejňujeme zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 10.12.2014 v kulturním domě ve Vlastibořicích a pozvánku na zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2014.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 10.12.2014 – otevřít přílohu.

Pozvánka na zasedání ZO dne 17.12.2014 – zobrazit přílohu.

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 10.12.2014

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná dne 10. prosince 2014 od 19 hodin v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 10.12.2014 – otevřít přílohu.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.11.2014

Zveřejňujeme zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 19.11.2014 na obecním úřadě ve Vlastibořicích.

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 19.11.2014 – otevřít přílohu

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 29.10.2014

Zveřejňujeme zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 29.10.2014 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 29.10.2014 – otevřít přílohu.

Kupní smlouva – otevřít přílohu.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce konané dne 29.10.2014

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná dne 29. října 2014 od 19 hodin v kulturním domě ve Vlastibořicích.

pozvánka – otevřít přílohu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k zakázce „Zametací stroj pro obec Vlastibořice“.

Zveřejňujeme písemnou výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace k zakázce „Zametací stroj pro obec Vlastibořice“.

Výzva k podání nabídky– otevřít přílohu

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce v obci Vlastibořice

Zveřejňujeme „Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce v obci Vlastibořice“. Volby do zastupitelstva obce proběhnou ve dnech 10. a 11.10.2014.

 

Oznámení o době a místě konání voleb do ZO – otevřít přílohu

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 17.09.2014

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 17.09.2014 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 17.9.2014  – zobrazit přílohu

Záměr prodeje pozemku – Hercík – zobrazit přílohu

Smlouva o dílo – Změna užívání a stavební úpravy části kulturního domu obce Vlastibořice – otevřít přílohu

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi Mikroregionu Jizera

Zveřejňujeme pozvánku na veřejnou členskou schůzi Mikroregionu Jizera, která se koná dne 11. září 2014 od 17 hodin v sokolovně v Kobylech.

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi MIKROREGION Jizera – zobrazit přílohu

Výzva k vyzvednutí zásilky – Říha Zdeněk, r.1966

Zveřejňujeme Výzvu k vyzvednutí zásilky RR123455918CZ adresát Říha Zdeněk, nar.5.12.1966, adresa Vlastibořice 23

Výzva k vyzvednutí zásilky Říha Zdeněk – otevřít přílohu