Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.11.2014

Zveřejňujeme zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 19.11.2014 na obecním úřadě ve Vlastibořicích.

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 19.11.2014 – otevřít přílohu

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 29.10.2014

Zveřejňujeme zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 29.10.2014 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 29.10.2014 – otevřít přílohu.

Kupní smlouva – otevřít přílohu.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce konané dne 29.10.2014

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná dne 29. října 2014 od 19 hodin v kulturním domě ve Vlastibořicích.

pozvánka – otevřít přílohu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k zakázce „Zametací stroj pro obec Vlastibořice“.

Zveřejňujeme písemnou výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace k zakázce „Zametací stroj pro obec Vlastibořice“.

Výzva k podání nabídky– otevřít přílohu

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce v obci Vlastibořice

Zveřejňujeme „Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce v obci Vlastibořice“. Volby do zastupitelstva obce proběhnou ve dnech 10. a 11.10.2014.

 

Oznámení o době a místě konání voleb do ZO – otevřít přílohu

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 17.09.2014

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 17.09.2014 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 17.9.2014  – zobrazit přílohu

Záměr prodeje pozemku – Hercík – zobrazit přílohu

Smlouva o dílo – Změna užívání a stavební úpravy části kulturního domu obce Vlastibořice – otevřít přílohu

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi Mikroregionu Jizera

Zveřejňujeme pozvánku na veřejnou členskou schůzi Mikroregionu Jizera, která se koná dne 11. září 2014 od 17 hodin v sokolovně v Kobylech.

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi MIKROREGION Jizera – zobrazit přílohu

Výzva k vyzvednutí zásilky – Říha Zdeněk, r.1966

Zveřejňujeme Výzvu k vyzvednutí zásilky RR123455918CZ adresát Říha Zdeněk, nar.5.12.1966, adresa Vlastibořice 23

Výzva k vyzvednutí zásilky Říha Zdeněk – otevřít přílohu

 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zveme vás na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná 17. září 2014 od 19 hodin v kulturním domě ve Vlastibořicích.

 

Pozvánka za zasedání zastupitelstva obce dne 17.9.2014 – otevřít přílohu

Výzva k vyzvednutí zásilky – Říha Zdeněk

Zveřejňujeme Výzvu k vyzvednutí zásilky pro Říha Zdeněk, Vlastibořice čp.23.

 

Výzva k vyzvednutí RR zásilky Říha Zdeněk – otevřít přílohu

Stanovisko Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů k návrhu koncepce Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020.

Zveřejňujeme stanovisko  Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,  k návrhu koncepce „Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020“.

Stanovisko MŽP podle zákona č.101 2001 Sb. – zobrazit přílohu.

3x Výzva k vyzvednutí RR zásilky pro Zdeňka Říhu

Zveřejňujeme tři Výzvy k vyzvednutí RR zásilek pro adresáta Zdeňka Říhu, nar. 5.12.1966, TP Vlastibořice 23.

 

2x Výzva k vyzvednutí zásilky Říha Zdeněk

Výzva k vyzvednutí zásilky Říha Zdeněk

 

 

Výzva k vyzvednutí RR zásilky – Říha Zdeněk, Vlastibořice čp.23

Zveřejňujeme Výzvu k vyzvednutí zásilky pro adresáta Zdeňka Říhu, bytem Vlastibořice čp.23.

 

Výzva k vyzvednutí zásilky

Výzva k vyzvednutí zásilky – p. Říha Zdeněk, r.1992

Zveřejňujeme Výzvu k vyzvednutí zásilky – doporučené zásilky RR859929588CZ pro adresáta Zdeňka Říhu, ročník 1992.

 

Výzva k vyzvednutí zásilky – zobrazit

Dotační žádosti o podporu rozvoje a činnosti spolků TJ Sokol Vlastibořice a spolku Jivina klub Vlastibořice

Zveřejňujeme žádosti o podporu rozvoje a činnosti spolků TJ Sokol Vlastibořice a spolku Jivina klubu Vlastibořice.

 

Žádost – TJ Sokol Vlastibořice – otevřít

Žádost – Jívina klub – otevřít

Výzva k vyzvednutí zásilky

Zveřejňujeme informaci k vyzvednutí doporučené zásilky adresované p.Říha Zdeněk, Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov.

Výzva k vyzvednutí zásilky – zobrazit

Zpráva o výsledku hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizera za rok 2013

Zveřejňujeme  „Zprávu o výsledku hospodaření“  – dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizera za rok 2013.

Zpráva o výsledku hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizera za rok 2013

Výsledky hospodaření obce ke dni 30.04.2014

Zveřejňujeme informace o hospodaření obce ke dni 30.04.2014

Výsledky hospodaření obce k 30.4.2014

 

 

Omezení provozu Stavebního úřadu Obce Příšovice

Zveřejňujeme informaci Obecního úřadu Příšovice, že ve dnech 5.5. až 9.5.2014 bude z důvodu rekonstrukce kanceláře provoz Stavebního úřadu zcela omezen.

Hospodaření obce Vlastibořice k 31.3.2014

Zveřejňuji informace o hospodaření obce Vlastibořice ke dni 31.3.2014.

Výsledky hospodaření k 31.3.2014

 

Daňové příjmy                                                           1.017.334,58 Kč

Nedaňové příjmy                                                          277 829,54 Kč

Přijaté dotace                                                               621 243 Kč

Přijaté transfery                                                             49 599 Kč

 

Příjmy celkem:                                                        1.966.006,12 Kč

 

 

Běžné                                                                           1.056.323,58 Kč

Kapitálové výdaje                                                                —

 

Výdaje celkem:                                                          1.056.323,58 Kč

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 28.2.2014               2 163 905,29 Kč

Zůstatek na účtu ČNB činil k 28.2.2014                      108 460,49 Kč

 

 

Informace z evidence obyvatel k 31.03.2014

Přihlášeni k TP:

Folprecht Luděk, Vlastibořice 74  (24.3.2014)

Folprechtová Riane, Vlastibořice 74 (24.3.2014)

 

Počet obyvatel k 31.03.2014 činil

260  obyvatel.