Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Jizera za rok 2021

Zveřejňujeme návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Jizera za rok 2021.

Okolo Vlasti 2022

Všechny informace k běžeckému závodu Okolo Vlasti včetně možnosti objednávky pamětních triček, tílek a sukní najdete na http://sokol.vlastiborice.cz/?tag=okolovlasti2022.

Zápis z jednání ZO ze dne 13. 4. 2022

Zveřejňujeme zápis ze zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 13. 4. 2022.

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro LK

Zveřejňujeme veřejnou vyhlášku Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí na rok 2022.

Rozpočtové opatření 3/2022

Zveřejňujeme rozpočtové opatření schválené zastupitelstvem obce dne 13.4.2022.

Číst dále: Rozpočtové opatření 3/2022

Oznámení o počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 – 2026

Zveřejňujeme oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Vlastibořice pro volební období 2022 – 2026.

Oprava mostku přes řeku Mohelku v místní části Slavíkov – výběrové řízení na dodavatele stavebních prací

Zveřejňujeme výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na opravu mostku přes řeku Mohelku v místní části Slavíkov.

Výběrové řízení na pronájem technického zázemí sportovního areálu ve Vlastibořicích

Zveřejňujeme výběrové řízení na pronájem technického zázemí sportovního areálu ve Vlastibořicích.

Návrh závěrečného účtu 2021

Zveřejňujeme Návrh závěrečného účtu 2021 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2021.

Číst dále: Návrh závěrečného účtu 2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání ZO, které se uskuteční ve středu 13. 4. 2022 od 19 hod v restauraci U Zvonice.

Pozvánka na zasedání DSO Mikroregion Jizera

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání DSO Mikroregion Jizera.

Informace o pomoci válečným uprchlíkům

Máte-li zájem podílet se na pomoci, dejte prosím vědět na Obecní úřad, s čím a jak byste pomoci mohli. V aplikaci WhatsApp jsme vytvořili skupinu, ve které budete okamžitě informováni, co je právě potřeba. Do skupiny se můžete přidat ZDE.

Informace pro pomoc občanům Ukrajiny

Na krajském úřadě Libereckého kraje vzniklo Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU LK).

Dále zveřejňujeme informace Ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny.

Prosím, pokud máte ve svém okolí občany Ukrajiny, předejte jim tyto informace.

Zpráva o ročním hlášení o nakládání s odpady obce Vlastibořice za rok 2021

Zveřejňujeme Zprávu o ročním hlášení o nakládání s odpady obce Vlastibořice za rok 2021.

Rozpočtové opatření 2/2022

Zveřejňujeme rozpočtové opatření 2/2022 schválené starostkou na základě směrnice 3/2018.

Číst dále: Rozpočtové opatření 2/2022

Zápis z jednání ZO ze dne 9. 2. 2022

Zveřejňujeme zápis ze zasedání ZO ze dne 9. 2. 2022.

OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zveřejňujeme novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Rozpočtové opatření 1/2022

Zveřejňujeme rozpočtové opatření 1/2022 schválené zastupitelstvem obce dne 9.2.2022..

Číst dále: Rozpočtové opatření 1/2022

Pozvánka na koncert

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Zveřejňujeme opatření obecné povahy ze dne 28.1.2022 kterým MZe vydalo Národní plán povodí Labe, Národní plaán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry.

Číst dále: Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství