Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Zápis z mimořádného zasedání ZO ze dne 8. 1. 2020

Zveřejňujeme zápis z mimořádného zasedání ZO, které se konalo 8. 1. 2020. Přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ.

Pozvánka na mimořádné zasedání ZO

Zveřejňujeme pozvánku na mimořádné zasedání ZO, které se uskuteční 8. 1. 2020 od 19:30 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Výběrové řízení na budoucího nájemce restaurace U Zvonice

K uzávěrce výběrového řízení 20.12.2019 se nám sešly dvě nabídky. Níže uvádíme jejich parametry.

Číst dále: Výběrové řízení na budoucího nájemce restaurace U Zvonice

Zápis ze zasedání ZO ze dne 11. 12. 2019

Zveřejňujeme zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 12. 2019. Přílohy k zápisu k nahlédnutí na OÚ.

Rozpočtové opatření 6/2019

Zveřejňujeme rozpočtové opatření 6/2019.

Rozpočet obce Vlastibořice na rok 2020

Zveřejňujeme rozpočet obce na rok 2020, který byl schválen ZO usnesením č. 66/2019 na zasedání 11. 12. 2019.

Hospodaření 10/2019 a 11/2019

Níže přikládáme říjnový a listopadový Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. Pokud Vás hospodaření obce zajímá, prostudujte si aplikaci Ministerstva Financí ČR MONITOR (momentálně obsahuje data do září 2019).

Obecní Silvestr

Milí sousedé, drazí přátelé,

všichni jste srdečně zváni na druhý Obecní Silvestr. Kromě informace na oficiálním plakátu je samozřejmě rezervace možná i na e-mailu starosta@vlastiborice.cz.

Číst dále: Obecní Silvestr

Mikroregion Jizera: zápis ze zasedání 19.11.2019

Číst dále: Mikroregion Jizera: zápis ze zasedání 19.11.2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 11. 12. 2019 v restauraci v kulturním domě.

Mikroregion Jizera: oznámení o zveřejnění

Zveřejňujeme Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet na rok 2020 a Rozpočtové opatření 4/2019 dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizera.

Číst dále: Mikroregion Jizera: oznámení o zveřejnění

Obecně závazná vyhláška č.4/2019, o poplatku za komunální odpad

Zveřejňujeme novou obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 13. 11. 2019

Zveřejňujeme zápis ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 13. 11. 2019. Přílohy k nahlédnutí najdete na obecním úřadě.

Obecně závazná vyhláška č.3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vlastibořice

Zveřejňujeme novou OZV k shromažďování a odstraňování komunálního odpadu na území obce Vlastibořice.

Obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku ze psů

Zveřejňujeme OZV o místním poplatku ze psů, účinnou od 1. 1. 2020.

Požární řád obce Vlastibořice

Zveřejňujeme nový Požární řád obce.

Řád veřejného pohřebiště obce Vlastibořice

Zveřejňujeme nový řád veřejného pohřebiště obce Vlastibořice s účinností od 1. 1. 2020.

Rozpočtové opatření č.5/2019

Zveřejňujeme rozpočtové opatření č.5/2019 schválené zastupitelstvem obce dne 13. 11. 2019.

Pozvánka na zasedání DSO Mikroregion Jizera

Zveřejňujeme pozvánku na veřejné zasedání DSO Mikroregion Jizera

Pozvánka na zasedání ZO

Zveřejňujeme pozvánku s programem na zasedání ZO, které se uskuteční 13. 11. 2019 od 19 hodin v KD.