Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Pozvánka na zasedání ZO

Zveřejňujeme pozvánku na poslední zasedání Zastupitelstva obce v tomto roce.

Z-BOX ve Vlastibořicích

Nový Z-BOX společnosti Zásilkovna umístěný u Obecního úřadu je již v provozu a můžete ho využít pro vánoční nákupy. Návod, jak Z-BOX používat, najdete níže.

Číst dále: Z-BOX ve Vlastibořicích

Rozpočet DSO Mikroregionu Jizera na rok 2022

Zveřejňujeme schválený rozpočet na rok 2022 DSO Mikroregionu Jizera.

Rozpočtové opatření 7/2021

Zveřejňujeme Rozpočtové opatření 7/2021 schválené zastupitelstvem obce dne 10.11.2021.

Číst dále: Rozpočtové opatření 7/2021

Zápis z jednání ZO ze dne 10. 11. 2021

Zveřejňujeme zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 10. 11. 2021. Přílohy k nahlédnutí na OÚ.

Návrh rozpočtu obce Vlastibořice na rok 2022

Zveřejňujeme Návrh rozpočtu obce Vlastibořice pro rok 2022.

Číst dále: Návrh rozpočtu obce Vlastibořice na rok 2022

FÚ – obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území

Zveřejňujeme informace FÚ LK pro vlastníky nemovitých věcí v katastrálních územích, kde došlo k revizi katastrálních hranic.

Nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 10. 11. 2021 schválilo OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. S účinností od 1. 1. 2022 dojde ke změně platby za svoz komunálního odpadu.

Informace FÚ k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Zveřejňujeme informaci Finančního úřadu pro Liberecký kraj o konci přechodného období, které končí 31. 12. 2021,o osvobození z daně z nemovitostí u pozemků „remízky, háje, větrolamy“.

Pozvánka na zasedání DSO Mikroregion Jizera

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání DSO Mikroregion Jizera, které se uskuteční 16. 11. 2021 od 17:00 hod ve Čtveříně.

Pozvánka na zasedání ZO

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání ZO, které se bude konat 10. 11. 2021 (středa) od 19:00 v salonku restaurace U Zvonice.

Mikroregion Jizera

Zveřejňujeme návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO na rok 2023 – 2025 a návrh rozpočtu DSO na rok 2022.

RO 6/2021

Zveřejňujeme rozpočtové opatření 6/2021. Schváleno starostkou obce dne 13.10. 2021.

Číst dále: RO 6/2021

Smlouva o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR

Zveřejňujeme smlouvu o poskytnutí dotace obci ze Státního fondu životního prostředí ČR na výsadbu stromů na obnovené cestě do Sedlíštěk.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

Zveřejňujeme celkovou aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje. Své vyjádření může každý zaslat do 20 dnů od zveřejnění na adresu Krajského úřadu LK, U Jezu 642/2a.

Uvolněný obecní byt na č. p. 23

Zveřejňujeme nabídku uvolněného obecního bytu. Byt může být k dispozici k 1. 11. 2021.

Zápis z jednání ZO ze dne 20. 9. 2021

Zveřejňujeme zápis z jednání ZO ze dne 20. 9. 2021.

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Zveřejňujeme oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví obce

Zveřejňujeme záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví obce.

Rozpočtové opatření 5/2021

Zveřejňujeme Rozpočtové opatření 5/2021 schválené zastupitelstvem obce dne 20.9.2021.