Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Zápis ze zasedání MR Jizera

Zveřejňujeme zápis ze zasedání Mikroregionu Jizera ze dne 16.6.2020 ve Vlastibořicích.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zveřejňujeme informace poskytnuté žadateli v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2019

Zveřejňujeme závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2019.

Oznámení o zveřejnění

Zveřejňujeme Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí MIKROREGION JIZERA za rok 2019.

Číst dále: Oznámení o zveřejnění

Záměr prodeje části pozemku p. č. 565/7 v místní části Jivina

Zveřejňujeme záměr prodeje části pozemku 565/7 v místní části Jivina, v k. ú. Vlastibořice.

Veřejná vyhláška – oznámení

Zveřejňujeme návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání

Pozvánka za zasedání Zastupitelstva obce

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání Zastupitelstva obce, které se uskuteční 17. 6. 2020 v restauraci U Zvonice.

Pozvánka na veřejné zasedání Mikroregionu Jizera

Schůze se uskuteční dne 16. června od 17,00 hod v obci Vlastibořice v restauraci U Zvonice.

Číst dále: Pozvánka na veřejné zasedání Mikroregionu Jizera

Opatření obecné povahy Vlády ČR

Zveřejňujeme opatření obecné povahy o dočasné ochraně vnitřních hranic ČR.

Prodej zahradní mechanizace Tera Vari

Obec Vlastibořice nabízí k prodeji zahradní machanizaci Tera Vari. Žádosti o odkup mechanizace budou přijímány na OU do 30.6.2020.

Smlouva o provedení stavby

Zveřejňujeme smlouvu o provedení stavby – rozšíření vodovodního řádu v Jivině, kotel, mezi firmou REPOLINE spol. s r.o. a obcí Vlastibořice.

Opatření vlády

Zveřejňujeme opatření vlády k ochraně státních hranic.

Mikroregion Jizera

Zveřejňujeme Návrh závěrečného účtu a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Jizera 2019

Číst dále: Mikroregion Jizera

Smlouva o provedení stavby

Zveřejňujeme smlouvu o provedení stavby mezi obcí Vlastibořice a firmou M-SILNICE a.s. Jedná se o projekt „Rekonstrukce místních komunikací ve Vlastibořicích“.

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zveřejňujeme návrh závěrečného účtu obce Vlastibořice za rok 2019

Číst dále: Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2019

Zveřejňujeme výsledek přezkumu hospodaření obce Vlastibořice za rok 2019.

Číst dále: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2019

Rozpočtové opatření č.2/2020

Zveřejňujeme rozpočtové opatření č. 2/2020.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 6. 5. 2020

Zveřejňujeme zápis ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 6. 5. 2020.

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019

Zveřejňujeme informaci dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ochranu odběratele.

Opatření vlády o znovu otevření státních hranic

Zveřejňujeme opatření vlády k znovu otevření státních hranic.