Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Usnesení vlády ČR ze dne 18. 1. 2021

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR ze dne 18. 1. 2021 k nouzovému stavu.

Zápis z jednání ZO ze dne 9. 12. 2020

Zveřejňujeme zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 9. 12. 2020.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v úterý 19. 1. 2021 na sále kulturního domu ve Vlastibořicích.

Usnesení vlády ČR

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR ze dne 7. 1. 2021 o změně krizových opatření.

Rozpočtové opatření 6/2020

Zveřejňujeme rozpočtové opatření 6/2020 schválené starostkou obce na základě zmocnění ZO ze dne 9.12.2020.

Informace insolvenčního správce TopDesign Stavby s. r. o.

Insolvenční správci dlužníka TopDesign Stavby s.r.o. sděluje, že zajištěným věřitelem bylo rozhodnuto, že zpeněžovat nemovitosti v katastrálním území obce Vlastibořice, zapsané na LV 326 se budou po 7 celcích, viz příloha, kde je uvedena u jednotlivých celků i cena dle znaleckého posudku. Přičemž celky 1 a 2 budou zpeněžovány výběrovým řízením, a celky 3 – 7 budou zpeněžovány v elektronické aukci.

Vše bude zpeněžovat společnost General Reality a.s., Václavské náměstí 64, 110 00 Praha 1, www.general-reality.cz.

Kontaktní osoba Ing. Rostislav Kulička, e-mail rostislav.kulicka@general-reality.cz, tel. 737 255 648.

Usnesení vlády ČR

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR.

Živý Betlém na Jivině

Z důvodu vládních opatření je kulturní akce Živý Betlém na Jivině, která se měla uskutečnit 25. 12. 2020, ZRUŠENA. Děkujeme za pochopení.

Usnesení vlády ČR

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR.

Usnesení vlády ČR

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR.

Plán rozvoje obce na období let 2021 – 2026

Zveřejňujeme strategický dokument Plán rozvoje obce na období let 2021 – 2026.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o poplatku za komunální odpad

Zveřejňujeme novou OZV č. 5/2020 o poplatku za komunální odpad.

Rozpočet obce Vlastibořice na rok 2021

Zveřejňujeme rozpočet obce Vlastibořice na rok 2021, který schválilo ZO na svém zasedání dne 9.12.2020.

Rozpočtové opatření 5/2020

Zveřejňujeme rozpočtové opatření 5/2020 schválené ZO 9.12.2020.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Zveřejňujeme veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy Úřadu pro civilní letectví.

Usnesení vlády ČR ze dne 30. 11. 2020

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR ze dne 30. 11. 2020.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 9. 12. 2020

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 9. 12. 2020.

Usnesení vlády ČR ze dne 23. 11. 2020

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR ze dne 23. 11. 2020.

Usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 11. 11. 2020

Zveřejňujeme zápis ze zasedání ZO, které se konalo 11. 11. 2020.