Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Informování občanů – nabídka na zpracování ovocných pěstitelských přebytků.

Zveřejňujeme informaci Krajského úřadu Libereckého kraje, který se na obce Libereckého kraje obrátil s informací, že v rámci našeho kraje je možno využít nabídku na zpracování ovocných pěstitelských přebytků v podobě švestek, jablek či hrušek formou pěstitelského pálení v jediném lihovaru Libereckého kraje, který provozuje obchodní korporace Style Bohemia, s.r.o. Zásada čp. 207. Vzhledem k tomu, že tato obchodní korporace je nositelem řady ocenění ze soutěží, pořádaných v oblasti potravinářské produkce Libereckým krajem, spolupodílí se takto na celkové prezentaci našeho kraje a napomáhá dotvářet jeden z pilířů naší ovocnářské produkce, včetně oblasti zpracování. I když letošní úroda nebude díky výkyvům počasí a dalším klimatickým aspektům nikterak závratná, nelze rezignovat na oblast sběru a zpracování tohoto sortimentu. Z tohoto důvodu nabízíme možnost zveřejnění nabídky obchodní korporace Style Bohemia, s.r.o. k pěstitelskému pálení a občané obce sami uvážili, zda této nabídky takto využijí či nikoliv.

Záměr prodeje pozemku – p.č. 758/8 v k.ú. Vlastibořice.

Zveřejňujeme záměr prodeje pozemku a to v souladu s § 39 odst.1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění. Jedná se o pozemek p. č. 758/8 o výměře 647 m2. Pozemek je evidovaný jako trvalý travní porost.

Záměr prodeje pozemku – 7588

Mapka p. č. 7588 k. ú. Vlastibořice

 

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy.

Zveřejňujeme Veřejnou vyhlášku MZE, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů.

503850275_1_55197_2017-MZE-16212 – otevřít přílohu

Rozhodnutí Městského úřadu Turnov, odbor dopravní – povolení o úplné uzavírce silnice III/2791 v obci Vlastibořice.

Zveřejňujeme informace o Rozhodnutí Městského úřadu v Turnově –  povolení na základě žádosti, kterou podala dne 1.9.2017 společnost Silnice LK a.s., Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 28746503, úplnou uzavírku silnice III/2791 v obci Vlastibořice, z důvodu rekonstrukce propustku, která bude provedena v jednotlivých etapách úplná uzavírka ode dne 18.9.2017 do 27.10.2017 dle aktualizovaného harmonogramu.

502501432_0_Silnice LK – uzavírka Vlastibořice – otevřít přílohu

502501432_1_Vlastibořice – uzavření silnice z důvodu opravy propustku – otevřít přílohu

502501432_2_041_B_zadost na Odbor dopravy-kmpl – otevřít přílohu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 13. září 2017.

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná dne 13. září 2017 od 19 hodin v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 13.9.2017

Exekuční příkaz proti povinnému Marian Krčil – exekuce prodejem nemovitosti povinného.

Zveřejňujeme Exekuční příkaz proti povinnému Marian Krčil – exekuce prodejem nemovitosti povinného.

500195097_0_120452718 – otevřít přílohu.

Exekuční příkaz proti povinnému Marianu Krčilovi – exekuce prodejem nemovitosti povinného.

Zveřejňujeme Exekuční příkaz proti povinnému Marianu Krčilovi.

500195423_0_120452717 – otevřít přílohu.

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi Mikroregionu Jizera dne 12.9.2017 od 17 hodin na OÚ Sychrov.

Zveřejňujeme pozvánku na veřejnou členskou schůzi Mikroregionu Jizera dne 12.9.2017 od 17 hodin na OÚ Sychrov.

12.9.2017 – verejne – otevřít přílohu

Omezení ordinačních hodin dne 8.9.2017 a uzavřená ordinace – dovolená MUDr. Trněný 19.9. – 26.9.2017.

Zveřejňujeme žádost MUDr. Trněného: v pátek 8.9.2017 je  ordinace MUDr. Trněného otevřena do 9:00 hodin. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký. Sestra Vodrážková bude přítomna. 

 Od úterý 19.9. do úterý 26.9. 2017 je ordinace MUDr. Trněného uzavřena, sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.

 S pozdravem za ordinaci MUDr. Trněného Lenka Vodrážková

 

Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil. č. III/2791 v Jivině.

Zveřejňujeme informace Městského úřadu Turnov, Odboru dopravního se Souhlasem dopravního úřadu s uzavírkou na silnici č. III/2791 v Jivině, v místě havárie propustku, z důvodu jeho opravy, v termínu:

částečná uzavírka: 21. 8. 2017 (pondělí) až 15. 10. 2017 (neděle)

úplná uzavírka: 3-4 týdny ve výše uvedeném období

(termín bude upřesněn rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem).

493692729_0_ODOe_60003_uzavirka_III-2791_Vlastiborice_Jivina_VIII-X_2017 – otevřít přílohu.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 21.6.2017.

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 21.6.2017 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce z 21.6.2017

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016 – příloha č.1

Závěrečný účet 2016 – příloha č.2

RO 42017 – příloha č.3

 

 

 

 

Zápis ze zasedání svazku Mikroregionu JIZERA včetně přílohy

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání svazku Mikroregionu JIZERA včetně přílohy.

20.6.2017

Rozpočtová opatření 2-2017

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2017 MIKROREGIONU JIZERA a schváleného závěrečného účtu za 2016 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření

Zveřejňujeme Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2017 Mikroregionu JIZERA a schváleného závěrečného účtu za 2016 Mikroregionu JIZERA včetně zprávy o přezkoumání hospodaření.

Oznámení_zverejneni_zav.ucet

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 21. června 2017 od 19 hodin

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se bude konat ve středu 21. června 2017 od 19 hodin v Kulturním domě ve Vlastibořicích.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 21.6.2017

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi MIKROREGION JIZERA – středa 20.06.2017

Zveřejňujeme pozvánku na veřejnou členskou schůzi Mikroregionu Jizera, která se bude konat ve středu 13. června 2017 od 17 hodin v kulturním domě v Pěnčíně.

20.6.2017 – verejne – zobrazit přílohu

 

Závěrečný účet obce Vlastibořice

Zveřejňujeme Závěrečný účet obce Vlastibořice, který bude schvalován na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 21.06.2017.

Závěrečný účet 2016

Nabídka dotací pro domácnosti a pro majitele rodinných domů od SFŽP ČR

Zveřejňujeme nabídku, kterou jsme obdrželi od Státního fondu životního prostředí ČR. Rádi by občanům obce Vlastibořice zprostředkovali nabídku dotací pro domácnosti, o které mohou žádat u Státního fondu životního prostředí ČR. Za tímto účelem připravili sadu informačních tiskovin, např. letáčky, plakáty, které si můžete stáhnout k vlastnímu vytištění na následujícím odkazu: https://www.sfzp.cz/sekce/888/tiskoviny-nejen-pro-obce/

Dotační programy určené pro majitele rodinných domů – program Nová zelená úsporám a Dešťovka.

 

 

Rozpočtové opatření č.3/2017

Zveřejňujeme rozpočtové opatření číslo 3/2017, týkající se dotace na veřejně prospěšné práce na rok 2017.

RO 32017

Dotazníkové šetření k rodinné politice.

Zveřejňujeme žádost vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje o zveřejnění a o spolupráci s distribucí dotazníku k rodinné politice Libereckého kraje. Odkaz na tento dotazník

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ_D9LJGgsZvTTO40u-wClkhqZXHBw-ds7EYckwjLtx82iGw/viewform?c=0&w=1.

 

 plakat_RP – otevřít přílohu

 

Zápis ze zasedání svazku Mikroregion Jizera, konaného dne 18.04.2017.

Zveřejňujeme zápis ze zasedání č. 2/2017 členské schůze Mikroregionu Jizera, konané dne 18. dubna 2017 od 17 hodin na Obecním úřadě ve Čtveříně.

18.4.2017 – otevřít přílohu