Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Vyrozumění o konání školení OVK

Zveřejňujeme vyrozumění o konání školení pro zapisovatele, předsedu a místopředsedu okrskové volební komise.

Veřejná vyhláška MZe ČR

Zveřejňujeme veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR.

Pozvánka na zasedání ZO

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání ZO, které se uskuteční v pondělí 20. 9. 2021 od 19 hod na sále v KD ve Vlastibořicích.

1. zasedání okrskové volební komise

Starostka obce svolává 1. zasedání okrskové volební komise pro volby do Parlamentu České republiky.

RO č. 2/2021 DSO Mikroregionu Jizera

Zveřejňujeme rozpočtové opatření č. 2/2021 DSO Mikroregionu Jizera.

Ukončení mimořádných opatření

Zveřejňujeme Nařízení Státní veterinární správy k ukončení mimořádných opatření při výskytu šíření nebezpečné nákazy.

Pozvánka na zasedání DSO Mikroregion Jizera

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání DSO Mikroregion Jizera.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Pro politické strany, politická hnutí a koalice zveřejňujeme informaci o počtu a sídle volebního okrsku v obci Vlastibořice.

Smlouva o dílo

Zveřejňujeme smlouvu o dílo na dodavatele nových elektrokotlů do bytového domu č.p. 53.

Smlouva o dílo

Zveřejňujeme smlouvu o dílo s dodavatelem na akci „Oprava a rozšíření veřejného osvětlení v obci Vlastibořice“.

Zápis z jednání ZO ze dne 26. 7. 2021

Zveřejňujeme zápis z jednání ZO, které proběhlo 26. 7. 2021.

Rozpočtové opatření 4/2021

Zveřejňujeme Rozpočtové opatření 4/2021 schválené zastupitelstvem obce dne 26.7.2021.

Číst dále: Rozpočtové opatření 4/2021

Pozvánka na zasedání ZO

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání ZO, které se uskuteční 26. 7. 2021 (pondělí) od 17:30 hod v budově obecního úřadu ve Vlastibořicích.

Rozpočtové opatření 3/2021

Zveřejňujeme RO 3/2021 schválené starostkou obce z pravomoci dle směrnice č.3/2018.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 22. 6. 2021

Zveřejňujeme zápis ze zasedání ZO ze dne 22. 6. 2021.

OZV č. 1/2021 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Zveřejňujeme obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, která nabyde účinnosti k 1. 1. 2022.

Závěrečný účet za rok 2020

Zveřejňujeme závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2020 schválený zastupitelstvem obce Vlastibořice dne 22.6.2021.

Číst dále: Závěrečný účet za rok 2020

Rozpočtové opatření 2/2021

Zveřejňujeme rozpočtové opatření schválené ZO dne 22.6.2021.

Číst dále: Rozpočtové opatření 2/2021

Pozvánka na zasedání ZO dne 22. 6. 2021

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v úterý 22. 6. 2021 od 19 hod.

Pohádkové vítání prázdnin v Radimovicích

26. června 2021 od 9 hodin můžete se svými dětmi přivítat prázdniny. Partnerem akce je i naše obec.

Číst dále: Pohádkové vítání prázdnin v Radimovicích