Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Oprava mostku přes řeku Mohelku v místní části Slavíkov – výběrové řízení na dodavatele stavebních prací

Zveřejňujeme výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na opravu mostku přes řeku Mohelku v místní části Slavíkov.

Výběrové řízení na pronájem technického zázemí sportovního areálu ve Vlastibořicích

Zveřejňujeme výběrové řízení na pronájem technického zázemí sportovního areálu ve Vlastibořicích.

Návrh závěrečného účtu 2021

Zveřejňujeme Návrh závěrečného účtu 2021 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2021.

Číst dále: Návrh závěrečného účtu 2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání ZO, které se uskuteční ve středu 13. 4. 2022 od 19 hod v restauraci U Zvonice.

Pozvánka na zasedání DSO Mikroregion Jizera

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání DSO Mikroregion Jizera.

Informace o pomoci válečným uprchlíkům

Máte-li zájem podílet se na pomoci, dejte prosím vědět na Obecní úřad, s čím a jak byste pomoci mohli. V aplikaci WhatsApp jsme vytvořili skupinu, ve které budete okamžitě informováni, co je právě potřeba. Do skupiny se můžete přidat ZDE.

Informace pro pomoc občanům Ukrajiny

Na krajském úřadě Libereckého kraje vzniklo Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU LK).

Dále zveřejňujeme informace Ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny.

Prosím, pokud máte ve svém okolí občany Ukrajiny, předejte jim tyto informace.

Zpráva o ročním hlášení o nakládání s odpady obce Vlastibořice za rok 2021

Zveřejňujeme Zprávu o ročním hlášení o nakládání s odpady obce Vlastibořice za rok 2021.

Rozpočtové opatření 2/2022

Zveřejňujeme rozpočtové opatření 2/2022 schválené starostkou na základě směrnice 3/2018.

Číst dále: Rozpočtové opatření 2/2022

Zápis z jednání ZO ze dne 9. 2. 2022

Zveřejňujeme zápis ze zasedání ZO ze dne 9. 2. 2022.

OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zveřejňujeme novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Rozpočtové opatření 1/2022

Zveřejňujeme rozpočtové opatření 1/2022 schválené zastupitelstvem obce dne 9.2.2022..

Číst dále: Rozpočtové opatření 1/2022

Pozvánka na koncert

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Zveřejňujeme opatření obecné povahy ze dne 28.1.2022 kterým MZe vydalo Národní plán povodí Labe, Národní plaán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry.

Číst dále: Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Pozvánka na zasedání ZO

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání ZO, které se uskuteční ve středu 9. 2. 2022 od 19 hod na sále v v restauraci U Zvonice.

Číst dále: Pozvánka na zasedání ZO

OÚ v karanténě

Tento týden (31. 1. 2022 – 4. 2. 2022) bude Obecní úřad z důvodu karantény pro veřejnost uzavřen.

Rozpočtové opatření č. 1/2022 DSO Mikroregion Jizera

Zveřejňujeme rozpočtové opatření č.1/2022 DSO Mikroregion Jizera.

Pozvánka na zasedání DSO Mikroregion Jizera

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání DSO Mikroregion Jizera.

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací podle z. č. 106/1999 Sb.

Zveřejňujeme Výroční zprávu za rok 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací podle z .č. 106/1999 Sb.

Rozpočtové opatření 9/2021

Zveřejňujeme Rozpočtové opatření 9/2021.

Číst dále: Rozpočtové opatření 9/2021