Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Zápis z mimořádného zasedání ZO ze dne 8. 1. 2020

Zveřejňujeme zápis z mimořádného zasedání ZO, které se konalo 8. 1. 2020. Přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ.

Rozpočtové opatření 7/2019

Zveřejňujeme rozpočtové opatření 7/2019.

Pozvánka na mimořádné zasedání ZO

Zveřejňujeme pozvánku na mimořádné zasedání ZO, které se uskuteční 8. 1. 2020 od 19:30 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Výběrové řízení na budoucího nájemce restaurace U Zvonice

K uzávěrce výběrového řízení 20.12.2019 se nám sešly dvě nabídky. Níže uvádíme jejich parametry.

Číst dále: Výběrové řízení na budoucího nájemce restaurace U Zvonice

Zápis ze zasedání ZO ze dne 11. 12. 2019

Zveřejňujeme zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 12. 2019. Přílohy k zápisu k nahlédnutí na OÚ.

Rozpočtové opatření 6/2019

Zveřejňujeme rozpočtové opatření 6/2019.

Rozpočet obce Vlastibořice na rok 2020

Zveřejňujeme rozpočet obce na rok 2020, který byl schválen ZO usnesením č. 66/2019 na zasedání 11. 12. 2019.

Obecní Silvestr

Milí sousedé, drazí přátelé,

všichni jste srdečně zváni na druhý Obecní Silvestr. Kromě informace na oficiálním plakátu je samozřejmě rezervace možná i na e-mailu starosta@vlastiborice.cz.

Číst dále: Obecní Silvestr

Mikroregion Jizera: zápis ze zasedání 19.11.2019

Číst dále: Mikroregion Jizera: zápis ze zasedání 19.11.2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 11. 12. 2019 v restauraci v kulturním domě.

Mikroregion Jizera: oznámení o zveřejnění

Zveřejňujeme Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet na rok 2020 a Rozpočtové opatření 4/2019 dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizera.

Číst dále: Mikroregion Jizera: oznámení o zveřejnění

Obecně závazná vyhláška č.4/2019, o poplatku za komunální odpad

Zveřejňujeme novou obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 13. 11. 2019

Zveřejňujeme zápis ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 13. 11. 2019. Přílohy k nahlédnutí najdete na obecním úřadě.

Obecně závazná vyhláška č.3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vlastibořice

Zveřejňujeme novou OZV k shromažďování a odstraňování komunálního odpadu na území obce Vlastibořice.

Obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku ze psů

Zveřejňujeme OZV o místním poplatku ze psů, účinnou od 1. 1. 2020.

Požární řád obce Vlastibořice

Zveřejňujeme nový Požární řád obce.

Řád veřejného pohřebiště obce Vlastibořice

Zveřejňujeme nový řád veřejného pohřebiště obce Vlastibořice s účinností od 1. 1. 2020.

Rozpočtové opatření č.5/2019

Zveřejňujeme rozpočtové opatření č.5/2019 schválené zastupitelstvem obce dne 13. 11. 2019.

Pozvánka na zasedání DSO Mikroregion Jizera

Zveřejňujeme pozvánku na veřejné zasedání DSO Mikroregion Jizera

Pozvánka na zasedání ZO

Zveřejňujeme pozvánku s programem na zasedání ZO, které se uskuteční 13. 11. 2019 od 19 hodin v KD.