Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Pozvánka za zasedání Zastupitelstva obce

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání Zastupitelstva obce, které se uskuteční 17. 6. 2020 v restauraci U Zvonice.

Pozvánka na veřejné zasedání Mikroregionu Jizera

Schůze se uskuteční dne 16. června od 17,00 hod v obci Vlastibořice v restauraci U Zvonice.

Continue Reading Pozvánka na veřejné zasedání Mikroregionu Jizera

Opatření obecné povahy Vlády ČR

Zveřejňujeme opatření obecné povahy o dočasné ochraně vnitřních hranic ČR.

Prodej zahradní mechanizace Tera Vari

Obec Vlastibořice nabízí k prodeji zahradní machanizaci Tera Vari. Žádosti o odkup mechanizace budou přijímány na OU do 30.6.2020.

Smlouva o provedení stavby

Zveřejňujeme smlouvu o provedení stavby – rozšíření vodovodního řádu v Jivině, kotel, mezi firmou REPOLINE spol. s r.o. a obcí Vlastibořice.

Opatření vlády

Zveřejňujeme opatření vlády k ochraně státních hranic.

Mikroregion Jizera

Zveřejňujeme Návrh závěrečného účtu a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Jizera 2019

Continue Reading Mikroregion Jizera

Smlouva o provedení stavby

Zveřejňujeme smlouvu o provedení stavby mezi obcí Vlastibořice a firmou M-SILNICE a.s. Jedná se o projekt „Rekonstrukce místních komunikací ve Vlastibořicích“.

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zveřejňujeme návrh závěrečného účtu obce Vlastibořice za rok 2019

Continue Reading Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2019

Zveřejňujeme výsledek přezkumu hospodaření obce Vlastibořice za rok 2019.

Continue Reading Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2019

Rozpočtové opatření č.2/2020

Zveřejňujeme rozpočtové opatření č. 2/2020.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 6. 5. 2020

Zveřejňujeme zápis ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 6. 5. 2020.

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019

Zveřejňujeme informaci dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ochranu odběratele.

Opatření vlády o znovu otevření státních hranic

Zveřejňujeme opatření vlády k znovu otevření státních hranic.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Zveřejňujeme veřejnou vyhlášku k Rally Bohemia

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Zveřejňujeme Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu „Oprava místních komunikací v obci Vlastibořice“.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 6. 5. 2020 v KD ve Vlastibořicích.

Finanční úřad – veřejná vyhláška

Zveřejňujeme veřejnou vyhlášku k dani z nemovitých věcí pro rok 2020.

Mikroregion Jizera – pozvánka na členskou schůzi

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání DSO Mikroregionu Jizera.

Zrušení jednání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce dne 15. 4. 2020 je z důvodu nouzového stavu zrušeno. O nejbližším termínu jednání budete obvyklou cestou informováni. Děkujeme za pochopení.