Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR k podrobnostem nouzového stavu.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlastibořice na na období 2020 – 2024

Zveřejňujeme schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlastibořice zastupitelstvem dne 16.9.2020.

Dražební jednání – elektronická dražba

Zveřejňujeme usnesení o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba. Předmětem jsou pozemky 177/4 a 179/1.

Nařízení Krajské hygienické stanice pro Liberecký kraj

Zveřejňujeme nařízení KHS LK, kterým se nařizuje mimořádné opatření.

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu

Zveřejňujeme Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2)na území České republiky na dobu od 00:00 hod dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Zápis ze zasedání ZO konaného dne 16. 9. 2020

Zveřejňujeme zápis ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 26. 9. 2020.

Výběrové řízení na volné pracovní místo – dělník obecního úřadu

Zveřejňujeme výběrové řízení na volné pracovní místo – dělník obecního úřadu. Více informací v příloze.

RO č.1/2020 DSO Mikroregion Jizera

Zveřejňujeme RO č.1/2020 DSO Mikroregion Jizera.

Obecně závazná vyhláška č.4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vlastibořice

Zveřejňujeme OZV č.3 a č.4 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vlastibořice.

Rozpočtové opatření 3/2020

Zveřejňujeme rozpočtové opatření 3/2020 schválené na ZO dne 16.9.2020.

Continue Reading Rozpočtové opatření 3/2020

Zveřejnění nabídky insolvenčního správce TopDesign Stavby s.r.o.

Zveřejňujeme výzvu insolvenčního správce TopDesign Stavby s. r. o. k podání nabídek na odkup movitých věcí.

Nabídka brigády

Obecní úřad hledá brigádníky na lesní práce v obecním lese. Více informací v příloze.

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Zveřejňujeme informace o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 16. 9. 2020 v salonku restaurace U Zvonice.

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi DSO Mikroregionu Jizera

Zveřejňujeme pozvánku na veřejné zasedání DSO Mikroregionu Jizera.

1. zasedání okrskové volební komise

Dne 9. 9. 2020 se uskuteční 1. zasedání volební okrskové komise pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje. více informací v příloze.

Nabídka volné bytové jednotky

Obec Vlastibořice nabízí k pronájmu bytovou jednotku o výměře 38,76 m2. K nastěhování k 1. 10. 2020. Více informací v příloze.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlastibořice na období 2020 – 2024

Zveřejňujeme Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlastibořice na léta 2020 – 2024.

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Zveřejňujeme informace o počtu a sídle volebního okrsku pro účely konání voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje.

Zápis z 3. kontrolního dne na stavbě Rekonstrukce místních komunikací ve Vlastibořicích

Zveřejňujeme zápis z 3. kontrolního dne.