Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Sčítání lidu, domů a bytů – výzva pro občany

Vážení spoluobčané, zúčastněte se, prosím povinného Sčítání 2021, které končí 11. května 2021. Vaše účast je důležitá, protože vaše odpovědi mohou mít vliv na plánování rozvoje naší obce. Nejjednodušší je sečíst se do 11. 5. 2021 online na webové stránce https://www.scitani.cz/. Pokud nemáte přístup k internetu, stav se na obecním úřadě a ráda Vám s vyplněním pomohu. Pojďme udělat vše proto, abychom se ve Vlastibořicích sečetli opravdu všichni.

Velice vám všem děkuji. Jana Hartlová

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 5. května 2021 od 19:00 hod.

Informace Severočeské vodárenské společnosti a.s.

Zveřejňujeme informace Severočeské vodárenské společnosti a.s. k výpočtu cen za vodné a stočné za kalendářní rok 2020.

Veřejná vyhláška Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí na rok 2021

Zveřejňujeme veřejnou vyhlášku Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí na rok 2021.

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Zveřejňujeme veřejnou vyhlášku o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.

Uvolněný obecní byt

Zveřejňujeme nabídku k pronájmu obecního bytu 2+KK ve Vlastibořicích č.p. 15.

Usnesení vlády ČR ze dne 22. 3. 2021

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR ze dne 22. 3. 2021 a sdělení ministra vnitra o výjimce z pohybu pro ORP Turnov.

Usnesení vlády ČR ze dne 18. 3. 2021

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR ze dne 18. 3. 2021.

Pozvánka na zasedání DSO Mikroregion Jizera

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání DSO Mikroregion Jizera, které se uskuteční 30. 3. 2021 v Laženech.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 10. 3. 2021

Zveřejňujeme zápis ze zasedání ZO, které se konalo 10. 3. 2021.

Nařízení vlády ČR ze dne 15. 3. 2021

Zveřejňujeme nařízení vlády a krizová usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2020

Zveřejňujeme výsledek přezkumu hospodaření obce Vlastibořice za rok 2020.

Číst dále: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 5. 3. 2021

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR ze dne 5. 3. 2021.

Informace ministerstva dopravy k platnosti STK

Zveřejňujeme informace ministerstva dopravy k prodloužení platnosti technických kontrol vozidel o 10 měsíců tam, kde platnost technické kontroly končí v období 1.9.2020 – 30.6.2021.

Usnesení vlády ČR ze dne 2. 3. 2021

Zveřejňujeme další usnesení vlády ČR k opatřením v nouzovém stavu.

Výjimka ministra vnitra z omezení pohybu a pobytu pro obyvatele ORP Turnov

Zveřejňujeme výjimku ministra vnitra z omezení pohybu a pobytu pro obyvatele ORP Turnov – občany Vlastibořic.

Pozvánka na zasedání ZO

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 10. 3. 2021 od 19 hod v prostorách restaurace U Zvonice.

Usnesení vlády ČR

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR k opatřením s účinností od 1. 3. 2021.

Krizová opatření od 1. 3. 2021

Zveřejňujeme informace a potřebné formuláře při omezení pohybu od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021.

Zákon č. 94/2021 „Pandemický zákon“

Zveřejňujeme Sbírku zákonů, obsahující pandemický zákon přijatý v souvislosti s pandemií Covid-19.