Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice konaného dne 12.04.2017.

Zveřejňujeme zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se konalo dne 12.04.2017 v Kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce z 12.4.2017

RO 12017 – příloha č.1

Analýza problematiky skladebnosti územně správního členění Turnov – příloha č.2

Podpora vzniku okresu Turno1 – příloha č.3

Výsledná tabulka VYBĚR ŽADATELE O BYT – příloha č.4

Záměr prodeje pozemku pč 5432 k u Vlastibořice – příloha č.5

Revitalizace VO Vlastibořice – příloha č.7

 

 

 

Rozpočtové opatření č.1/2017

Zveřejňujeme rozpočtové opatření číslo 1/2017.

Rozpočtové opatření 12017

 

Výběr žadatele o byt – Vlastibořice čp.23 – zveřejnění výsledku.

Zveřejňujeme souhrnnou hodnotící tabulku k výběrovému řízení žadatele o uvolněnou bytovou jednotku na adrese Vlastibořice čp.23.

Na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice byla vítěznou uchazečkou zvolena paní Vladislava Nová.

Souhrnná hodnotící tabulka – výběrové řízení žadatele o obecní byt

 

Záměr prodeje pozemku obce p.č. 543/2 v k.ú. Vlastibořice.

Zveřejňujeme Záměr prodeje pozemku p.č. 543/2 v katastrálním území Vlastibořice o výměře 1.344 m2.

Záměr prodeje pozemku pč 5432 k u Vlastibořice – otevřít přílohu.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice – středa dne 12.4.2017 od 19 hodin.

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se bude konat ve středu dne 12.4.2017 od 19 hodin v Kulturním domě ve Vlastibořicích. Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 12.4.2017

Informativní rozbor vody – nabídka.

Zveřejňujeme požadavek Zdravotního Ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo Zdravotnictví ČR) který nabízí nyní pro soukromé osoby informativní rozbor vody za velmi výhodnou cenu.

AKCE_2017_INF – viz příloha.

Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2016 – návrh a Zpráva o výsledku hospodaření obce Vlastibořice za rok 2016.

Zveřejňujeme Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2016 – návrh a Zprávu o výsledku hospodaření obce Vlastibořice za rok 2016.

Závěrečný účet 2016 – otevřít přílohu

LK16 – Zpráva o přezkoumání – obec kontrolor – otevřít přílohu

Informace pro obyvatele „nové“ Jiviny – svoz odpadu(TDO) – změna od 16.3.2017.

Zveřejňujeme informaci, kterou jsme dnes obdrželi od Severočeských komunálních služeb, s.r.o. se změnou, která nastane od čtvrtka 16.3.2017. Od tohoto data bude prováděn svoz tuhého domovního odpadu (TDO) z „nové“ Jiviny, kdy postačí popelnice či bílé pytle na TDO postavit k silnici před Váš dům a svozové auto do „nové“ Jiviny zajede.

Upozorňujeme občany „nové“ Jiviny, aby ostatní tříděný odpad v pytlích (plasty z domácností, plastové lahve, kov, obaly od kartonových nápojů) odkládali na stanoviště v Jivině tak, jak tomu bylo doposud. Posádka vozu odveze pouze bílé pytle s nápisem SKS, s.r.o., do kterých je vkládán tuhý domovní odpad.

Svozy odpadu v letním období – informace občanům.

Zveřejňujeme informace, které jsme dnes obdrželi od Severočeských komunálních služeb, s.r.o. a to kdy budou prováděny svozy tuhého domovního odpadu (TDO) v obci Vlastibořice v letním období:

Vlastibořice – lichý týden

Jivina – sudý týden

Sedlíšťka – lichý týden.

 

 

 

Oznámení o zveřejnění dle § 39 odst. 5,7 a 10 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – Obec Vlastibořice.

Zveřejňujeme Oznámení o zveřejnění dle § 39 odst. 5,7 a 10 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o zveřejnění – otevřít přílohu.

Zákonem č.24/2017 Sb. – změna zákonů v souvislosti s přijetím pravidel rozpočtové odpovědnosti došlo ke změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V souvislosti s tímto i k přejmenování „Rozpočtového výhledu“ na „Střednědobý výhled rozpočtu“ a k povinnosti zveřejňování.

Žádost o vyvěšení od Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Liberecký kraj č.j. SVS/2017/029060-L o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy.

Zveřejňujeme Žádost o vyvěšení od Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Liberecký kraj č.j. SVS/2017/029060-L o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – viz příloha.

447015882_0_EPI_Zadost_o_vyveseni_Narizeni_SVS_o_ukonceni_narizeni_SVS_2017_012902-L

Oznámení zveřejnění dle § 39 odst. 5, 7 a 10 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – Mikroregion Jizera

V souvislostí se změnou zákona č. 250/2000 Sb., je nyní nutné na úředních deskách všech členských obcí Mikroregionu Jizera vyvěsit Oznámení o zveřejnění. V tomto Oznámení se uvádí, kde je elektronicky zveřejněn Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Jizera, rozpočet a závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání a kde jsou tyto dokumenty k nahlédnutí v listinné podobě.

Tímto způsobem je nutné zveřejňovat i každé rozpočtové opatření.

Toto Oznámení musí být na úřední desce každé členské obce po tak dlouhou dobu, dokud nebude schválen nový rozpočtový výhled, rozpočet  či závěrečný účet.

Oznámení_zverejneni

 

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2017/026485-L ze dne 24.2.2017.

Zveřejňujeme žádost Státní veterinární správy o vyvěšení Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2017/026485-L ze dne 24.2.2017 o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Libereckém kraji a v souladu s § 76 odst. 3 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění žádá Státní veterinární správa o vyvěšení na úřední desce.

445033173_0_EPI_Narizeni_SVS_AI_zmena – otevřít přílohu

445033173_1_Pasma_dozoru_po_zmene_AI_Kaderavec – otevřít přílohu

Změny jízdních řádů od 5.3.2017.

Informujeme vás, že na vybraných regionálních autobusových linkách dojde od 5. března 2017  ke změnám jízdních řádů.

Bližší informace pro oblast Semilsko naleznete v přiloženém souboru. Kompletní informace pro celý Liberecký kraj jsou k dispozici na našem webu v sekci Jízdní řády/Připravované změny.

17-03-05_Zmeny_Semilsko – otevřít přílohu.

 

 

 

Rozpočtový výhled rozpočtu obce Vlastibořice na období 2017 – 2020.

Zveřejňujeme schválený Rozpočtový výhled obce Vlastibořice na období 2017 – 2020.

V listinné podobě je Rozpočtový výhled k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Vlastibořicích.

Rozpočtový výhled na období 2017 2020 – otevřít přílohu

Uvolněné byty v Domě s pečovatelskou službou, Vlastibořice čp.9.

Zveřejňujeme informaci o uvolněných dvou bytech v Domě s pečovatelskou službou ve Vlastibořicích.

Nabízíme k pronájmu. Zájemci ať se hlásí na Obecním úřadě ve Vlastibořicích, nebo u vedoucí DPS Vlastibořice. Bližší informace zjistíte na telefonním čísle 485 146 025 nebo 485 146 033.

Přihlášky přikládám přílohou.

Žádost o přijetí do DPS Vlastibořice – otevřít

Zápis z veřejného zasedání č.1/2017 členské schůze Mikroregionu Jizera.

Zveřejňujeme Zápis z veřejného zasedání č. 1/2017 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 7. února 2017 od 15,00 hodin v hasičské zbrojnici v Paceřicích.

7.2.2017 – otevřít přílohu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná dne 15.2.2017 od 19 hodin.

Zveme vás na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná ve středu 15. února 2017 od 19 hodin v salonku Kulturního domu ve Vlastibořicích.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 15.2.2017

Rozpočtový výhled na období 2017 2020 – příloha

Rozšíření úředních hodin podatelen Finančního úřadu pro Liberecký kraj na konci března 2017.

Z pověření ředitele Sekce ÚzP v Semilech ing. Vladimíra Slaniny zveřejňujeme následující informaci. Stejně jako v minulých letech připravuje daňová správa v souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů rozšíření úředních hodin podatelen na konci března.

V příloze je uveden přehled úředních hodin na našich územních pracovištích v Semilech, v Turnově a v Jilemnici.

úřední hodiny – březen 2017 – příloha

Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání – elektronická dražba.

Zveřejňujeme Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání – elektronická dražba. Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00  Praha 9, www.exekucepraha.cz, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k jejímu provedení č.j. 14 EXE 5724/2012-10, ze dne 17.1.2013, které vydal Okresní soud v Liberci, kterým byla nařízena exekuce návrhu oprávněného: Česká spořitelna, a.s., RC Ústí nad Labem, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, adresa pro doručování Česká spořitelna, a.s., odbor 6372 restrukturalizace a vymáhání II, Mírové nám.2, 400 58 Ústí nad Labem, IČ 45244782 proti povinnému 1. Zdeněk Říha, Vlastibořice 23, 2. Eva Říhová, Vlastibořice 23, 3. Milan Wohlan, Přádelnická 2243, 407 47 Varnsdorf, 4. Eva Wohlanová, Přádelnická 2243, 407 47 Varnsdorf k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 492.675,34 Kč takto: k prodeji nemovitých věcí ve společném jmění 3. a 4.povinného postiženého exekučním příkazem se nařizuje opakované dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává tato VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA.

437803696_0_CUP27-EX 1385212-239_DTR20130201_6782650351377013783 – příloha č.1

437803696_1_CUP1431-EX 1385212-351_DTR20170125_3480059337700433225 – příloha č.2