Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 5.8.2016.

Zveřejňujeme Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 5.8.2016 na Obecním úřadě ve Vlastibořicích.

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce z 5.8.2016

Nařízení Libereckého kraje č.3/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje nás požádal o informování – dnem 29. července 2016 nabývá účinnosti „Nařízení Libereckého kraje č. 3/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru„. V zájmu větší informovanosti  vhodnou formu rozšíření této informace o nabytí účinnosti tohoto Nařízení Libereckého kraje č. 3/2016  na úřední desce.

HZS LK_Nové nařízení Libereckého kraje_28_07_2016 – otevřít přílohu

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 8.6.2016

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaný dne 8.6.2016 od 19 hodin v Kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce z 8.6.2016

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2015  – Příloha č.1

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vlastibořice – Příloha č.2

Smlouva 3428_ULB_2016 – Příloha č.3

RO 22016 – Příloha č.4

RO 32016 – Příloha č.5

Závěrečný účet 2015 – Příloha č.6

OLP_2667_2016. – Příloha č.7

 

Zápis ze zasedání č.3/2016 členské schůze Mikroregionu Jizera dne 24.5.2016.

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání č.3/2016 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 24. května 2016 od 17 hodin v DPS Příšovice a rozpočtové opatření č.1/2016.

24.5.2016 – otevřít

rozpoc_opatreni_1 – otevřít

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05.

Zveřejňujeme veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 Ministerstva životního prostředí.

373701208_0_OOP_CZ05_s_oduvodnenim

373701208_1_Priloha5_k_OOP_CZ05_oduvodneni_a_opatreni

373701208_2_Priloha2_k_OOP_CZ05_rozhodnuti_o_namitkach

373701208_3_Dopis_k_OOP_o_vydani_PZKO_CZ05

373701208_4_Priloha1_k_OOP_CZ05_text_PZKO

373701208_5_Priloha4_k_OOP_CZ05_stanovisko_SEA

373701208_6_Priloha3_k_OOP_CZ05_vyporadani_pripominek

 

 

Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2015 – návrh.

Zveřejňujeme Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2015 – návrh.

Závěrečný účet 2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2 – 12 2015

rozvaha-bilance

Zpráva-o-výsledku-přezkoumání-hospodaření-obce-Vlastibořice-za-rok-2015

Závěrečný účet 2015 MJ

Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst.5 novely zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – ochrana odběratele

Zveřejňujeme informace Severočeské vodárenské společnosti, a.s. – viz přílohy.

Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2015

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 13.04.2016.

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 13.04.2016 v Kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce z 13.4.2016

RO 12016

Vlastibořice návrh MP KO

Obecně závazná vyhláška obce – odpady

Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2015 a Zpráva o výsledku hospodaření MJ za rok 2015.

Zveřejňujeme Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2015 spolu se Zprávou o výsledku hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera za rok 2015.

MRJ Závěrečný účet 2015

MRJ – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice dne 6.4.2016.

Zveřejňujeme Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 6.4.2016, které se konalo od 18 hodin na Obecním úřadě ve Vlastibořicích.

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce ze 6.4.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2015.

Zveřejňujeme Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2015. – zobrazit přílohu

Zápis z veřejného zasedání č.2/2016 členské schůzce Mikroregionu Jizera ze dne 22.3.2016.

Zveřejňujeme zápis z veřejného zasedání č.2/2016 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 22. března 2016 od 17,00 hodin v hospůdce v Chaloupkách ve Svijanském Újezdu.

Zápis z 22.3.2016 – zobrazit

Výzva k vlastníkům lesa na Turnovsku k ochraně lesa proti kůrovcům.

Zveřejňujeme Výzvu k vlastníkům lesa na Turnovsku k ochraně lesa proti kůrovcům.

Výzva k vlastníkům, kůrovec, obce ORP Turnov – otevřít přílohu

Informace o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě od 28. února 2016.

Informujeme vás o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě od 28. února 2016.

16-02-28_Zmeny JŘ -Semily

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 17.2.2016.

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konané dne 17.2.2016 od 19 hodin v kulturním domě ve Vlastibořicích.

zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-obce-z-17-2-2016

Rozpočtový výhled na období 2016 2019 aktualizovaný – příl. č. 1

Schválení výsledku inventarizace k 31.12.2015 – příl. č. 2

Záměr prodeje pozemku p.č.56233 a p.č. 56234 – příl. č. 3

 

Zápis z veřejného zasedání č.1/2016 členské schůze Mikroregionu Jizera.

Zveřejňujeme Zápis z veřejného zasedání č. 1/2016 členské schůzce Mikroregionu Jizera konané dne 26.1.2016 od 17 hodin v kulturním domě v Pěnčíně.

Zápis z 26.1.2016

 

 

Vyjadřování o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.

Zveřejňujeme informaci společnosti CETIN (České telekomunikační infrastruktury) o možnosti vyžádat si zdarma  vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.

leták CETIN

 

 

 

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe.

Zveřejňujeme informaci Ministerstva zemědělství , útvaru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe.

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 9.12.2015.

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 9.12.2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce z 9.12.2015

RO62015 – příloha č.1

Schválený rozpočet na r.2016  – příloha č.2

Termínový kalendář veřejných zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice v roce 2016 – příloha č.3

Směrmice č 32015 – příloha č.4

 

 

Termínový kalendář veřejných zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice v roce 2016.

Zveřejňujeme Termínový kalendář veřejných zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice v roce 2016.

Termínový kalendář na rok 2016 – otevřít.