Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání ZO, které se uskuteční ve středu 13. 4. 2022 od 19 hod v restauraci U Zvonice.

Zápis z jednání ZO ze dne 9. 2. 2022

Zveřejňujeme zápis ze zasedání ZO ze dne 9. 2. 2022.

Pozvánka na zasedání ZO

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání ZO, které se uskuteční ve středu 9. 2. 2022 od 19 hod na sále v v restauraci U Zvonice.

Číst dále: Pozvánka na zasedání ZO

Finanční příspěvky na pořádání kulturních nebo sportovních akcí z rozpočtu obce Vlastibořice

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 8. 12. 2021 usnesením č. 73/2021 rozhodlo o maximální výši příspěvku 5 000 Kč z rozpočtu obce na kulturní nebo sportovní akci, kterou budou pořádat místní spolky a sdružení v roce 2022. Jednotlivé žádosti bude posuzovat zastupitelstvo obce na svých zasedání.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 8. 12. 2021

Zveřejňujeme zápis ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 2021.

Pozvánka na zasedání ZO

Zveřejňujeme pozvánku na poslední zasedání Zastupitelstva obce v tomto roce.

Zápis z jednání ZO ze dne 10. 11. 2021

Zveřejňujeme zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 10. 11. 2021. Přílohy k nahlédnutí na OÚ.

Nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 10. 11. 2021 schválilo OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. S účinností od 1. 1. 2022 dojde ke změně platby za svoz komunálního odpadu.

Pozvánka na zasedání ZO

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání ZO, které se bude konat 10. 11. 2021 (středa) od 19:00 v salonku restaurace U Zvonice.

Zápis z jednání ZO ze dne 20. 9. 2021

Zveřejňujeme zápis z jednání ZO ze dne 20. 9. 2021.

Pozvánka na zasedání ZO

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání ZO, které se uskuteční v pondělí 20. 9. 2021 od 19 hod na sále v KD ve Vlastibořicích.

Zápis z jednání ZO ze dne 26. 7. 2021

Zveřejňujeme zápis z jednání ZO, které proběhlo 26. 7. 2021.

Pozvánka na zasedání ZO

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání ZO, které se uskuteční 26. 7. 2021 (pondělí) od 17:30 hod v budově obecního úřadu ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 22. 6. 2021

Zveřejňujeme zápis ze zasedání ZO ze dne 22. 6. 2021.

OZV č. 1/2021 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Zveřejňujeme obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, která nabyde účinnosti k 1. 1. 2022.

Pozvánka na zasedání ZO dne 22. 6. 2021

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v úterý 22. 6. 2021 od 19 hod.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 5. 5. 2021

Zveřejňujeme zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 5. 5. 2021.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 5. května 2021 od 19:00 hod.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 10. 3. 2021

Zveřejňujeme zápis ze zasedání ZO, které se konalo 10. 3. 2021.

Pozvánka na zasedání ZO

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 10. 3. 2021 od 19 hod v prostorách restaurace U Zvonice.