Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2020

Zveřejňujeme výsledek přezkumu hospodaření obce Vlastibořice za rok 2020.

Číst dále: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2020

Hospodaření 12/2020

Níže přikládáme Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2020. Pokud Vás hospodaření obce zajímá, prostudujte si aplikaci Ministerstva Financí ČR MONITOR.

Rozpočtové opatření 6/2020

Zveřejňujeme rozpočtové opatření 6/2020 schválené starostkou obce na základě zmocnění ZO ze dne 9.12.2020.

Rozpočet obce Vlastibořice na rok 2021

Zveřejňujeme rozpočet obce Vlastibořice na rok 2021, který schválilo ZO na svém zasedání dne 9.12.2020.

Rozpočtové opatření 5/2020

Zveřejňujeme rozpočtové opatření 5/2020 schválené ZO 9.12.2020.

Hospodaření 10 – 11/2020

Níže přikládáme Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za uplynulé období. Pokud Vás hospodaření obce zajímá, prostudujte si aplikaci Ministerstva Financí ČR MONITOR (momentálně obsahuje data do září 2020).

Rozpočtové opatření 4/2020

Zveřejňujeme RO 4/2020 schválené dne ZO Vlastibořice 11.11.2020.

Číst dále: Rozpočtové opatření 4/2020

Návrh rozpočtu obce Vlastibořice na rok 2021

Zveřejňujeme Návrh rozpočtu obce Vlastibořice pro rok 2021.

Číst dále: Návrh rozpočtu obce Vlastibořice na rok 2021

Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlastibořice na na období 2020 – 2024

Zveřejňujeme schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlastibořice zastupitelstvem dne 16.9.2020.

Hospodaření 7-9/2020

Níže přikládáme Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za uplynulé období. Pokud Vás hospodaření obce zajímá, prostudujte si aplikaci Ministerstva Financí ČR MONITOR (momentálně obsahuje data do června 2020).

Rozpočtové opatření 3/2020

Zveřejňujeme rozpočtové opatření 3/2020 schválené na ZO dne 16.9.2020.

Číst dále: Rozpočtové opatření 3/2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlastibořice na období 2020 – 2024

Zveřejňujeme Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlastibořice na léta 2020 – 2024.

Hospodaření 5-6/2020

Níže přikládáme květnový a červnový Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. Pokud Vás hospodaření obce zajímá, prostudujte si aplikaci Ministerstva Financí ČR MONITOR (momentálně obsahuje data do dubna 2020).

Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2019

Zveřejňujeme závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2019.

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zveřejňujeme návrh závěrečného účtu obce Vlastibořice za rok 2019

Číst dále: Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2019

Zveřejňujeme výsledek přezkumu hospodaření obce Vlastibořice za rok 2019.

Číst dále: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2019

Hospodaření 3 – 4/2020

Níže přikládáme březnový a dubnový Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

Číst dále: Hospodaření 3 – 4/2020

Rozpočtové opatření č.2/2020

Zveřejňujeme rozpočtové opatření č. 2/2020.

Hospodaření 1-2/2020

Níže přikládáme lednový a únorový Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. Pokud Vás hospodaření obce zajímá, prostudujte si aplikaci Ministerstva Financí ČR MONITOR (momentálně obsahuje data do prosince 2019).

Hospodaření 12/2019

Níže přikládáme prosincový Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. Pokud Vás hospodaření obce zajímá, prostudujte si aplikaci Ministerstva Financí ČR MONITOR (momentálně obsahuje data do září 2019).