Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Veřejná vyhláška „Oznámení o zahájení projednání návrhu č. 2 o uplatňování Územního plánu Vlastibořice“

Zveřejňujeme veřejnou vyhlášku “ Oznámení o zahájení projednání návrhu č. 2 o uplatňování Územního plánu Vlastibořice“. Návrh zprávy č. 2 najdete v příloze.

Spuštění mapového portálu GObec

V těchto dnech spouštíme obecní mapový portál na platformě GObec. Číst dále: Spuštění mapového portálu GObec

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Vlastibořice.

Zveřejňujeme návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Vlastibořice.

navrh_zpravy_up_vlastiborice – zobrazit návrh

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Vlastibořice.

Zveřejňujeme veřejnou vyhlášku – Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Vlastibořice.

verejna_vyhlaska_oznameni_projednani_navrhu – zobrazit vyhlášku

Územní plán Vlastibořice

Územní plán

Obecní úřad Vlastibořice tímto zveřejňuje nový Územní plán Vlastibořice. Uvádíme jak všechna Odůvodnění územního plánu (OUP), tak samotný Územní plán (UP), grafickou i textovou část, vše ve formátu pdf. Dále kompletní dokumentaci komprimovanou ve formátu zip.

Číst dále: Územní plán Vlastibořice

Návrh zadání územního plánu Vlastibořice

V příloze zveřejňujeme Návrh zadání územního plánu Vlastibořice.

Zobrazit soubor

Výsledek výběrového řízení na zpracování Územního plánu

V přiložené tabulce naleznete pořadí jednotlivých nabídek včetně systému výběru dodavatele a hodnotících kritérií.

Zobrazit soubor

Veřejná vyhláška – 1. změna územního plánu

Obec Vlastibořice vydává 1. změnu územního plánu obce Vlastibořice, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Vlastibořice usnesením č. 38/06 dne 16.10.2006, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006 o vymezení závazné části ÚPO.

Zobrazit soubor