Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Územní plán Vlastibořice

Územní plán

Obecní úřad Vlastibořice tímto zveřejňuje nový Územní plán Vlastibořice. Uvádíme jak všechna Odůvodnění územního plánu (OUP), tak samotný Územní plán (UP), grafickou i textovou část, vše ve formátu pdf. Dále kompletní dokumentaci komprimovanou ve formátu zip.

Číst dále: Územní plán Vlastibořice