Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Zveřejnění smlouvy mezi Úřadem práce ČR a obcí Vlastibořice

Zveřejňujeme Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku.

Registr oznámení

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení dle § 13 odst. 4 zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů obdržíte na Obecním úřadě ve Vlastibořicích, nebo je ke stažení na adrese: http://ero.kraj-lbc.cz/ nabídka – informace pro veřejnost.

Po podání žádosti Vám bude přiděleno přístupové jméno a heslo. Vlastní nahlížení je umístěno na adrese:http://ero.kraj-lbc.cz/