Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Vážení spoluobčané…

… rád bych se v tomto úvodníku věnoval rekapitulaci plnění společného programového prohlášení zastupitelstva obce Vlastibořice zveřejněného 24.11.2010, které jsme na základě priorit jednotlivých kandidujících uskupení v naší obci přijali. Jelikož stávající zastupitelstvo obce vstupuje do posledního půlroku své činnosti, domnívám se, že je na místě, naši dosavadní skoro čtyřletou činnost zhodnotit. Pokusím se také nastínit akce, které bychom ve zbytku funkčního období rádi realizovali, či z hlediska dlouhodobé koncepce rozvoje obce pro nové zastupitelstvo připravili.  Číst dále: Vážení spoluobčané…

Vážení spoluobčané…

… je to již čtvrtý předvánoční úvodník, který pro vás píši. Pokaždé jsem se jej snažil odlišit od ostatních úvodníků v roce, které jsou většinou zaměřeny na informování o dění v obci. Nebudu dnes na tomto místě bilancovat uplynulý rok, to ponechám úvodníku novoročnímu. Také zde nebudu obšírně informovat o novinkách za poslední období, většinu informací najdete na dalších stránkách Zpravodaje. Dovolím si udělat tentokrát výjimku.  Číst dále: Vážení spoluobčané…

Vážení spoluobčané…

… rád bych vás opět informoval o aktuálním dění v obci. Číst dále: Vážení spoluobčané…

Vážení spoluobčané…

… aktuální úvodník píši krátce po pondělním večeru, kdy se bohužel i přes naši obec přehnala po vlně veder fronta doprovázená vydatnými dešťovými srážkami a mohutným větrem. V případě naší obce spadlo během dvou hodin neuvěřitelných 112mm dešťových srážek! Vítr měl místy sílu orkánu. Tato prudká bouřka po sobě zanechala zejména stopy v podobě vyplavených suterénů a sklepů domů, proteklé střešní a stropní konstrukce, včetně výplní otvorů řady obydlí (např. v DPS byly přímo zasaženy tři bytové jednotky). Zatopeny byly komunikace, na mnoha místech došlo k naplavení zeminy, štěrků a asfaltů, destrukci zpevněných ploch. Vyvráceno nebo rozekláno bylo několik stromů podél cest. Nečistoty a bláto skončily bohužel také v požární nádrži, což je velmi nepříjemné vzhledem k využití této vodní plochy.

Číst dále: Vážení spoluobčané…

Pálení

Vážení spoluobčané,

léto a prázdniny jsou v plném proudu a většina z nás tráví letní dny doma a někteří z nás, tím teď myslím čtenáře Zpravodaje, jsou tady na chalupě nebo na chatě. K létu patří dovolená a k dovolené odpočinek. Každý odpočíváme jinak, někdo sportuje, někdo jen odpočívá, někdo o dovolené pracuje na zahradě a snaží se udělat to, na co neměl čas přes rok. Číst dále: Pálení

Vážení spoluobčané…

… rád bych v tomto úvodníku zrekapituloval zejména aktuální dění v obci a dále vás krátce seznámil s finální podobou Plánu rozvoje obce, který jako jeden z dalších důležitých dokumentů naše obec vypracovala a na blížícím se veřejném zasedání obce také pravděpodobně schválí.

Číst dále: Vážení spoluobčané…

Volné pobíhání psů

Po více než roce upozorňujeme opět na problematiku volně pobíhajících zvířat, hlavně psů.

Číst dále: Volné pobíhání psů

Vážení spoluobčané…

Úvodník tohoto Obecního zpravodaje mohl být věnovaný jaru, kterého jsme se konečně dočkali, nebo dlouhé zimě, která snad konečně skončila. Mohl být také věnovaný plánu rozvoje obce nebo investičním akcím, které nás čekají v nejbližších měsících. O jarním úklidu a brigádě se dočtete uvnitř zpravodaje, k letošní zimě bych ještě přidal snad jen poděkování Radkovi Slukovi za pluhování nejen našich komunikací a o připravovaném plánu rozvoje obce se budete moci informovat v dalším čísle zpravodaje. Číst dále: Vážení spoluobčané…

Program rozvoje obce Vlastibořice – Základní anketa

Milí spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat vlastní program rozvoje obce, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.

Číst dále: Program rozvoje obce Vlastibořice – Základní anketa

Vážení spoluobčané…

v rukou držíte listopadové číslo Zpravodaje, které vám přináší opět aktuální informace o dění v naší obci. Nejprve mi dovolte krátké shrnutí toho, co se za uplynulý měsíc podařilo. Byla dokončena první etapa ošetření a prořezání vzrostlých stromů na obecních pozemcích, následovat bude ještě druhá etapa. Zejména listnaté stromy u obou našich hřbitovů bude nutné ošetřit, aby nedošlo k pádu větví na pomníky.

Číst dále: Vážení spoluobčané…

Vážení spoluobčané…

… během posledního měsíce se nám podařilo realizovat a dokončit několik úkolů, které jsme dlouhodobě plánovali. Byla finalizována komplexní oprava veřejného osvětlení včetně nastavení intervalů nočního svícení. Firma MSB dokončila opravy lokálních výmolů obecních komunikací včetně asfaltového prostřiku rozpadlých krajnic.

Číst dále: Vážení spoluobčané…

Bezpečnost v obci

V březnu 2011 jsem psal článek do Obecního zpravodaje pod stejným názvem a zamýšlel jsem se tenkrát nad některými rizikovými místy v obci a nad rychlou jízdou přes vesnice.

Číst dále: Bezpečnost v obci

Vážení spoluobčané…

… velice mile mne překvapila účast a nasazení našich spoluobčanů a dětí na akcích, které proběhly v těchto dnech.

Číst dále: Vážení spoluobčané…

Reakce na článek pana starosty

Vážení spoluobčané,

není mým cílem dlouze se představovat, neboť v naší obci žiji již 12 let a předpokládám, že mě jistě většina z Vás zná. Většinou jsem se prezentoval v pohostinství, službách a obchodu. Svou činnost neberu jako pouhé zaměstnání a zdroj obživy, ale především jako své poslání a koníček. Nemíním zde brečet a ohánět se házenými klacky pod nohy. Podnikání přináší úspěchy, pády a permanentní boj.

Číst dále: Reakce na článek pana starosty

Jarní brigádě přálo počasí

Když jsme plánovali a připravovali první jarní brigádu v „novodobé“ historii obce, nevěděli jsme, s jakým počtem brigádníků můžeme počítat, jaké bude počasí a zda je v našich silách naplánované práce za dopoledne zvládnout.

Číst dále: Jarní brigádě přálo počasí

Vážení spoluobčané…

…aktuální úvodník začnu poněkud netradičně. Celý týden přemýšlím, jak se oprostit od některých skutečností, které se týkají z velké části obce, ale také mé soukromé osoby. Bohužel toho nejsem schopen. Jistě jste v prvních číslech obecního zpravodaje zaznamenali představení některých zastupitelů obce, kde zejména popisovali důvody, které je vedly ke kandidování do obecního zastupitelstva, představili své vize, apod. Rozhodl jsem se na tuto skutečnost navázat a sdělit, z jakého důvodu jsem kandidoval a následně i přijal funkci starosty obce.

Číst dále: Vážení spoluobčané…

Vážení spoluobčané…

…rád bych ve stručnosti zrekapituloval rok v podstatě již uplynulý. Rok 2011, ve kterém jsme opět nebyli ušetřeni výrazných změn jak na úrovni celorepublikové i světové, tak samozřejmě také v rovině naší, komunální, regionální a obecní.

 

Číst dále: Vážení spoluobčané…

Něco málo o odpadu

Už to tak vypadá, že to je moje oblíbené téma, ale při pravidelných kontrolách plnosti kontejnerů se někdy nestačím divit.

Číst dále: Něco málo o odpadu