Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Historické fotografie z Vlastibořic, Jiviny, Sedlíštěk a okolí

 

Následující fotografie či pohlednice byly volně přístupné na internetu. Mají bohužel často nízké rozlišení a jejich kvalita tak není ideální.Continue Reading Historické fotografie z Vlastibořic, Jiviny, Sedlíštěk a okolí

Sbíráme staré fotografie

Jak se ve Vlastibořicích, na Jivině a na Sedlíšťkách žilo dříve a jak to tady vypadalo před dvaceti, padesáti a více lety, to si dnes pamatují už jen někteří starousedlíci. Ti mladší a ti, kteří se do Vlastibořic přistěhovali až později, jsou odkázáni na jejich vyprávění nebo na dobové fotografie. Continue Reading Sbíráme staré fotografie

Inovace Fotogalerie

Vážení spoluobčané, připravujeme do naší webové prezentace rozsáhlou fotogalerii, ve které naleznete nejenom fotografie objektů, prostranství či historických staveb v naší malebné obci ale také fotografie z konaných sportovních, kulturních i společenských akcí. Žádáme Vás o možnost poskytnutí zajímavých fotografií v digitální či klasické podobě, zejména máteli k zapůjčení fotografie historické, které dokumentují stav obce v období prvorepublikovém či v období let 1940 – 1990. Případné dotazy či nabídky směrujte na starostu či místostarostu obce