Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Zveřejňujeme veřejnou vyhlášku o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.

Změny v linkové dopravě v Libereckém kraji od 12. dubna

KORID LK

informuje, že s platností od 12. dubna jsou v rámci linkové dopravy opět zavedeny vybrané školní spoje, které nemají za účelem přepravy do/ze školy jinou alternativu. (Prázdninový režim dopravy zůstává zachován. Je to stejný režim, jaký platil od ledna do konce února.)

Více informací vč. přehledu po linkách naleznete zde:

https://www.iidol.cz/aktuality/10510:neprehlednete-doplneni-vybranych-skolnich-spoj-od-124.html

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Zveřejňujeme další informace k sčítání lidu, domů a bytů.

Obecní zpravodaj 2021-1

Uvolněný obecní byt

Zveřejňujeme nabídku k pronájmu obecního bytu 2+KK ve Vlastibořicích č.p. 15.

Usnesení vlády ČR ze dne 22. 3. 2021

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR ze dne 22. 3. 2021 a sdělení ministra vnitra o výjimce z pohybu pro ORP Turnov.

Usnesení vlády ČR ze dne 18. 3. 2021

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR ze dne 18. 3. 2021.

Pozvánka na zasedání DSO Mikroregion Jizera

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání DSO Mikroregion Jizera, které se uskuteční 30. 3. 2021 v Laženech.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 10. 3. 2021

Zveřejňujeme zápis ze zasedání ZO, které se konalo 10. 3. 2021.

Nařízení vlády ČR ze dne 15. 3. 2021

Zveřejňujeme nařízení vlády a krizová usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19.

Léta s letáky končí

Zveřejňujeme informace ČEZ Distribuce k elektronickému způsobu informování o plánovaných odstávkách EE.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2020

Zveřejňujeme výsledek přezkumu hospodaření obce Vlastibořice za rok 2020.

Číst dále: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2020

Hospodaření 12/2020

Níže přikládáme Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2020. Pokud Vás hospodaření obce zajímá, prostudujte si aplikaci Ministerstva Financí ČR MONITOR.

Usnesení vlády ČR ze dne 5. 3. 2021

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR ze dne 5. 3. 2021.

Informace ministerstva dopravy k platnosti STK

Zveřejňujeme informace ministerstva dopravy k prodloužení platnosti technických kontrol vozidel o 10 měsíců tam, kde platnost technické kontroly končí v období 1.9.2020 – 30.6.2021.

Usnesení vlády ČR ze dne 2. 3. 2021

Zveřejňujeme další usnesení vlády ČR k opatřením v nouzovém stavu.

Výjimka ministra vnitra z omezení pohybu a pobytu pro obyvatele ORP Turnov

Zveřejňujeme výjimku ministra vnitra z omezení pohybu a pobytu pro obyvatele ORP Turnov – občany Vlastibořic.

Pozvánka na zasedání ZO

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 10. 3. 2021 od 19 hod v prostorách restaurace U Zvonice.

Usnesení vlády ČR

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR k opatřením s účinností od 1. 3. 2021.

Krizová opatření od 1. 3. 2021

Zveřejňujeme informace a potřebné formuláře při omezení pohybu od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021.