Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Usnesení vlády ČR ze dne 18. 1. 2021

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR ze dne 18. 1. 2021 k nouzovému stavu.

Zápis z jednání ZO ze dne 9. 12. 2020

Zveřejňujeme zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 9. 12. 2020.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zveřejňujeme pozvánku na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v úterý 19. 1. 2021 na sále kulturního domu ve Vlastibořicích.

Usnesení vlády ČR

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR ze dne 7. 1. 2021 o změně krizových opatření.

Informace Finančního úřadu pro Liberecký kraj

Zveřejňujeme informace FÚ pro Lk.

Magazín Libereckého kraje – KRAJ

Zveřejňujeme magazín Libereckého kraje – KRAJ 1/2021 věnovaný tématu regionálních výrobků. Všechna minulá čísla magazínu najdete na https://magazin.kraj-lbc.cz/.

Rozpočtové opatření 6/2020

Zveřejňujeme rozpočtové opatření 6/2020 schválené starostkou obce na základě zmocnění ZO ze dne 9.12.2020.

Informace insolvenčního správce TopDesign Stavby s. r. o.

Insolvenční správci dlužníka TopDesign Stavby s.r.o. sděluje, že zajištěným věřitelem bylo rozhodnuto, že zpeněžovat nemovitosti v katastrálním území obce Vlastibořice, zapsané na LV 326 se budou po 7 celcích, viz příloha, kde je uvedena u jednotlivých celků i cena dle znaleckého posudku. Přičemž celky 1 a 2 budou zpeněžovány výběrovým řízením, a celky 3 – 7 budou zpeněžovány v elektronické aukci.

Vše bude zpeněžovat společnost General Reality a.s., Václavské náměstí 64, 110 00 Praha 1, www.general-reality.cz.

Kontaktní osoba Ing. Rostislav Kulička, e-mail rostislav.kulicka@general-reality.cz, tel. 737 255 648.

Usnesení vlády ČR

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR.

PF 2021

Uzavření obecního úřadu

Obecní úřad bude od 23. 12. do 31. 12. 2020 uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Živý Betlém na Jivině

Z důvodu vládních opatření je kulturní akce Živý Betlém na Jivině, která se měla uskutečnit 25. 12. 2020, ZRUŠENA. Děkujeme za pochopení.

Usnesení vlády ČR

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR.

Usnesení vlády ČR

Zveřejňujeme usnesení vlády ČR.

Plán rozvoje obce na období let 2021 – 2026

Zveřejňujeme strategický dokument Plán rozvoje obce na období let 2021 – 2026.

Přehled právních předpisů obce

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o poplatku za komunální odpad

Zveřejňujeme novou OZV č. 5/2020 o poplatku za komunální odpad.

Rozpočet obce Vlastibořice na rok 2021

Zveřejňujeme rozpočet obce Vlastibořice na rok 2021, který schválilo ZO na svém zasedání dne 9.12.2020.

Rozpočtové opatření 5/2020

Zveřejňujeme rozpočtové opatření 5/2020 schválené ZO 9.12.2020.

Hospodaření 10 – 11/2020

Níže přikládáme Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za uplynulé období. Pokud Vás hospodaření obce zajímá, prostudujte si aplikaci Ministerstva Financí ČR MONITOR (momentálně obsahuje data do září 2020).