Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

3. Sousedské posezení

Srdečně zveme všechny obyvatele Vlastibořicka, příbuzné a přátele na 3. sousedské posezení na návsi na Jivině v sobotu 30. června 2012.

Číst dále: 3. Sousedské posezení

Den dětí na Jivině

V příspěvku najdete fotografie ze Dne dětí na Jivině.

Číst dále: Den dětí na Jivině

Čarodějnice ve Vlastibořicích

Pálení čarodějnic, Filipojakubská noc, Valpuržina noc, nebo také Beltine, nastává podle starobylých zvyků vždy v noci z 30.dubna na 1.května.

Číst dále: Čarodějnice ve Vlastibořicích

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Obecní úřad Vlastibořice ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají v sobotu 16. června 2012 sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Číst dále: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Jívina klub připravuje

U příležitosti Dětského dne zvou členové Jívina klubu všechny děti v neděli 3. června na jivinskou náves.

Číst dále: Jívina klub připravuje

Svoz komunálního odpadu

Od 1.5.2012 probíhá svoz komunálního odpadu 1x za 14 dní vždy každou sudou středu.

Odpady – aktuální umístění kontejneru

Velkoobjemový kontejner je nyní umístěn ve Vlastibořicích u technického zázemí. Otevřen bude každou sobotu od 11 do 12 hodin, nebo po předchozí telefonické domluvě s p. Svačinkou na tel. 737562979.

Číst dále: Odpady – aktuální umístění kontejneru

Jívina klub pořádá…

Jívina klub srdečně zve všechny sousedy, přátele a známé v pondělí 30. dubna 2012 na 4. čarodějničky na návsi na Jivině.

Číst dále: Jívina klub pořádá…

Pálení čarodějnic ve Vlastibořicích

Sbor dobrovolných hasičů Vlastibořice pořádá 30.4.2012 od 18h. v prostorách sportovního areálu pálení čarodějnic. Na děti čekají soutěže, maškarní lampionový průvod (lampiony zajištěny), opékání buřtů a vyhodnocení nejlepší masky.

Číst dále: Pálení čarodějnic ve Vlastibořicích

8. Velikonoční teniska 2012

Zima pomalu ztrácí svou moc a jaro už se hlásí o slovo. S jarem jsou spojené velikonoční svátky a s nimi spojené tradice a oslavy. Naše obec má o jednu tradici navíc.

Číst dále: 8. Velikonoční teniska 2012

Jarní brigáda

Vážení spoluobčané, v místech našeho bydliště je mnoho míst, která by alespoň jednou ročně potřebovala více rukou na údržbu prostor, které používá většina z nás. Navíc je to další možnost, jak se potkat se sousedy, pohovořit s nimi a udělat něco pro svoji vesnici.

Číst dále: Jarní brigáda

Divadelní odpoledne ve Vlastibořicích

Dne 18. února 2012 zavítal do Kulturního domu ve Vlastibořicích divadelní soubor Vojan z Hrádku nad Nisou.

Číst dále: Divadelní odpoledne ve Vlastibořicích

Živý betlém na Jivině

Den před Silvestrem jsme si ještě jednou připomenuli, proč vlastně slavíme vánoce, když jsme si na Jivině v kapli sv. Václava mohli prohlédnout „svatou rodinu“. Číst dále: Živý betlém na Jivině

Rozsvícení vánočního stromku

O první adventní neděli, 27.11.2011, se sešlo u obecního úřadu ve Vlastibořicích  několik desítek občanů, aby mohli být svědky 2. rozsvícení vánočního „stromu“ v novodobé historii obce. Poděkování patří nejen Vám, kdo jste pomohli svou přítomností vytvořit předvánoční atmosféru, ale také těm, kdo se o samotné rozsvícení našeho stromku přičinili.

Číst dále: Rozsvícení vánočního stromku

Trabisetkání 2011

Hasiči zvou na 5. ročník akce “ otevírání trabisezóny 2011 „, která se uskuteční 7.5.2011 na návsi ve Vlastibořicích. Příjezd trabantů je předpokládaný na 14 hodinu. Zde bude předán klíč od brány a slavnostně otevřena trabisezóna. Občerstvení pro všechny návštěvníky zajištěno.