Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Týden knihoven 2021

Knihovna v roce 2013

V knihovně je zaevidováno 31 čtenářů, z toho 21 dětí. Knihovní fond má přibližně 4000 svazků, většinou beletrie a dětských knih. Bylo zakoupeno 50 nových knih, ve výměnném fondu jsme dostali k dispozici 70 knih. Knihovna odebírala v roce 2013 časopis Sluníčko a Koktejl. S dětmi jsem se setkávala každý měsíc také formou Literární dílny, kdy jsme si četli a zároveň na téma knihy tvořili. Naše výrobky jsme pak vystavovali v prostorách před knihovnou a za okny. Pomáhala nám Olinka Chomoutová. Číst dále: Knihovna v roce 2013

Knihovna

Internetové stránky naší knihovny najdete na této adrese: http://vlastiborice.knihovna.cz/.