Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Informační memorandum

Informační memorandum obce

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCE VLASTIBOŘICE Číst dále: Informační memorandum obce

Informační memorandum obce – fotografie

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem pořizování fotodokumentace / obrazových a zvukových záznamů na akcích organizovaných obcí Vlastibořice a  místní spolky. Číst dále: Informační memorandum obce – fotografie