Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zveřejňujeme novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 10. 11. 2021 schválilo OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. S účinností od 1. 1. 2022 dojde ke změně platby za svoz komunálního odpadu.

OZV č. 1/2021 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Zveřejňujeme obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, která nabyde účinnosti k 1. 1. 2022.

Přehled právních předpisů obce

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o poplatku za komunální odpad

Zveřejňujeme novou OZV č. 5/2020 o poplatku za komunální odpad.

Obecně závazná vyhláška č.4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vlastibořice

Zveřejňujeme OZV č.3 a č.4 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vlastibořice.

OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vlastibořice

Zveřejňujeme novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vlastibořice.

Přehled právních předpisů obce Vlastibořice

Zveřejňujeme přehled právních přepisů obce

Obecně závazná vyhláška č.4/2019, o poplatku za komunální odpad

Zveřejňujeme novou obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad.

Obecně závazná vyhláška č.3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vlastibořice

Zveřejňujeme novou OZV k shromažďování a odstraňování komunálního odpadu na území obce Vlastibořice.

Obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku ze psů

Zveřejňujeme OZV o místním poplatku ze psů, účinnou od 1. 1. 2020.

Požární řád obce Vlastibořice

Zveřejňujeme nový Požární řád obce.

Řád veřejného pohřebiště obce Vlastibořice

Zveřejňujeme nový řád veřejného pohřebiště obce Vlastibořice s účinností od 1. 1. 2020.

Obecně závazná vyhláška č.3/2016

Obecně závazná vyhláška č.3/2016 k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky, a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Vlastibořice.

Obecně závazná vyhláška č.2/2016

Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o  místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Obecně závazná vyhláška č. 12014

Evidence právních předpisů obce

Obecně závazná vyhláška 1/2013

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

zobrazit soubor ,,Vyhláška 1/2013″

zobrazit soubor ,,Příloha k vyhlášce 1/2013″

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2011

V příloze zveřejňujeme Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.

Zobrazit soubor

Obecně závazná vyhláška č.1/2011

V příloze zveřejňujeme Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad.

Zobrazit soubor