Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Výroční valná hromada SDH Vlastibořice

V sobotu 7.1.2012 se v prostorách KD konala tradiční Výroční valná hromada SDH Vlastibořice.

Sál v prvním patře se začal plnit před osmnáctou hodinou. Dorazili nejen místní hasiči, ale i jejich hosté, za OSH Liberec pan Boháč, za SDH Soběslavice pánové Kunst a Hejzdral a za SDH Přepeře pan Kratochvíl, dále hosté, kteří se, ač nehasiči, podíleli na přípravě akcí v průběhu uplynulého roku, paní Božena Šumberová, Zdena Poliačiková, Martina Chlupáčová, Lukáš Tomíček, Jakub Hanzl a Lukáš Pudil. Ze sponzorů se zúčastnil pan Bohumil Malý a v průběhu večera dorazil i zástupce obce, starosta Martin Beksa.

Shromáždění zahájil starosta SDH Josef Chlupáč. Přivítal přítomné, poděkoval sponzorům a přítomným hasičům za celoroční práci. Následovala Zpráva o činnosti od Radka Sluky, Zpráva hospodáře od Ernesta Štrbavého, Vlaďka Sluková přednesla Zprávu revizora účtu a proslovy uzavřel Zdeněk Sluka seznámením přítomných s návrhem Plánu práce na rok 2012.

Oficiální část programu pak uzavřela diskuse, v jejímž rámci zástupci SDH Soběslavice a Přepeře poděkovali za pozvání a vyřídili pozdravy.

Neoficiální část odstartoval výborný guláš, vydařené a veselé pokračování až do časných ranních hodin pak za nezbytného průběžného „občerstvování se“ zajistila živá hudba.

Valná hromada se vydařila, hojná účast a schválený program akcí na rok 2012 nasvědčují tomu, že i na té příští bude co hodnotit, a já věřím, že i čím se chlubit.

Možná souvisí:

Zobrazeno: 1324x

Komentáře uzavřeny.