Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2017/026485-L ze dne 24.2.2017.

Zveřejňujeme žádost Státní veterinární správy o vyvěšení Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2017/026485-L ze dne 24.2.2017 o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Libereckém kraji a v souladu s § 76 odst. 3 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění žádá Státní veterinární správa o vyvěšení na úřední desce.

445033173_0_EPI_Narizeni_SVS_AI_zmena – otevřít přílohu

445033173_1_Pasma_dozoru_po_zmene_AI_Kaderavec – otevřít přílohu

Možná souvisí:

Zobrazeno: 50x

Komentujte