Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Rozhodnutí Městského úřadu Turnov, odbor dopravní – povolení o úplné uzavírce silnice III/2791 v obci Vlastibořice.

Zveřejňujeme informace o Rozhodnutí Městského úřadu v Turnově –  povolení na základě žádosti, kterou podala dne 1.9.2017 společnost Silnice LK a.s., Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 28746503, úplnou uzavírku silnice III/2791 v obci Vlastibořice, z důvodu rekonstrukce propustku, která bude provedena v jednotlivých etapách úplná uzavírka ode dne 18.9.2017 do 27.10.2017 dle aktualizovaného harmonogramu.

502501432_0_Silnice LK – uzavírka Vlastibořice – otevřít přílohu

502501432_1_Vlastibořice – uzavření silnice z důvodu opravy propustku – otevřít přílohu

502501432_2_041_B_zadost na Odbor dopravy-kmpl – otevřít přílohu

Možná souvisí:

Zobrazeno: 21x

Komentujte