Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Záměr prodeje pozemku – p.č. 758/8 v k.ú. Vlastibořice.

Zveřejňujeme záměr prodeje pozemku a to v souladu s § 39 odst.1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění. Jedná se o pozemek p. č. 758/8 o výměře 647 m2. Pozemek je evidovaný jako trvalý travní porost.

Záměr prodeje pozemku – 7588

Mapka p. č. 7588 k. ú. Vlastibořice

 

Možná souvisí:

Zobrazeno: 123x

Komentujte