Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Informování občanů – nabídka na zpracování ovocných pěstitelských přebytků.

Zveřejňujeme informaci Krajského úřadu Libereckého kraje, který se na obce Libereckého kraje obrátil s informací, že v rámci našeho kraje je možno využít nabídku na zpracování ovocných pěstitelských přebytků v podobě švestek, jablek či hrušek formou pěstitelského pálení v jediném lihovaru Libereckého kraje, který provozuje obchodní korporace Style Bohemia, s.r.o. Zásada čp. 207. Vzhledem k tomu, že tato obchodní korporace je nositelem řady ocenění ze soutěží, pořádaných v oblasti potravinářské produkce Libereckým krajem, spolupodílí se takto na celkové prezentaci našeho kraje a napomáhá dotvářet jeden z pilířů naší ovocnářské produkce, včetně oblasti zpracování. I když letošní úroda nebude díky výkyvům počasí a dalším klimatickým aspektům nikterak závratná, nelze rezignovat na oblast sběru a zpracování tohoto sortimentu. Z tohoto důvodu nabízíme možnost zveřejnění nabídky obchodní korporace Style Bohemia, s.r.o. k pěstitelskému pálení a občané obce sami uvážili, zda této nabídky takto využijí či nikoliv.

Možná souvisí:

Zobrazeno: 21x

Komentujte