Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Veřejná vyhláška – Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území

Zveřejňujeme Veřejná vyhláška – Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území.

590194226_1_Priloha_Vyhlaska_AZURLK_SJ – otevřít přílohu.

Možná souvisí:

Zobrazeno: 15x

Komentujte