Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Aktuální informace OÚ

Výsledky hospodaření k 29.2.2012

Daňové příjmy         447.416  Kč
Nedaňové příjmy     177.682  Kč
Přijaté transfery         26.016  Kč
Příjmy celkem        651.114  Kč

Běžné výdaje            475.897   Kč
Kapitálové výdaje  1.211.987  Kč
Výdaje celkem       1.687.884  Kč

Zůstatek na běžném účtu činil k  1.3. 2012  198 857,27  Kč.  

 

Informace z evidence obyvatel k 7.3.2012

Přihlášení k trvalému pobytu:
Metzner Lubomír, Vlastibořice 9  (7.3.2012)

Počet obyvatel k 7.3.2012 činil 237 osob. 

 

 

Možná souvisí:

Zobrazeno: 835x

1 komentář k Aktuální informace OÚ

  • Tomáš Vacek

    Nemám ekonomické vzdělání (asi jako většina obyvatel Vlastibořicka). Nebylo by od věci, aby se odborné termíny typu „Přijaté transfery“ nebo „Kapitálové výdaje“ trochu polidštily a bylo tomu lépe rozuměno. Nevím vůbec, co to znamená. Taky by to chtělo trochu podrobnosti – z čeho se skládají daňové a nedaňové příjmy nebo výdaje. Takto to jsou jen jalové číselné výstupy. Jako občana mě to samozřejmě zajímá.