Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Dopravně – bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice

Na následujících odkazech najdete projektovou dokumentaci ke zvažované akci.

Vyjádřit svůj názor můžete v anketě v pravém sloupci nebo v komentářích níže.

Kompletní dokumentace (ZIP)

01 Textová část
A-Průvodní zpráva
B_06a Technická zpráva – bezbariérové užívání
C_01 Technická zpráva
E_Technická zpráva

02 Grafická část
B_01 Přehledná situace
B_02 Koordinační situace
B_03 Zákres do katastrální mapy
B_04 Situace rozhledových poměrů_křižovatky
B_05 Situace rozhledových poměrů_přechody
B_06b Podrobná situace – bezbariérové řešení
B_06c Detaily hmatových úprav u vjezdů
B_06d Detaily hmatových úprav u přechodu pro chodce a míst pro přecházení
C_02 Podrobná situace
C_03 Vzorové příčné řezy
C_04 Charakteristické příčné řezy
C_05 Geodetický koordinační výkres

04_Kalkulace
REKAP_2015-020_1_SFDI-R1 – Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice
ROZ_2015-020_1_SFDI-R1 – Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice (rozpočet v PDF)
ROZ_2015-020_1_SFDI-R1 – Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice (rozpočet v Excelu)
VV_2015-020_1_SFDI-R1 – Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice [zadání]
VV_2015-020_1_SFDI-R1 – Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice [zadání]

Článek ve Zpravodaji (strana 8)

Možná souvisí:

Zobrazeno: 517x

Komentáře uzavřeny.