Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Sběrný kontejner na jedlé oleje a tuky

Na stanovišti před obecním úřadem ve Vlastibořicích přibyl nový kontejner na jedlé oleje a tuky.

Povinnost obce na sběr jedlých olejů a tuků vyplývá z novely vyhlášky č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu, která nabude účinnosti 1. 1. 2020. Obec Vlastibořice již nyní uzavřela smlouvu s libereckou firmou WASTE PARTNER s.r.o., která nám kontejner bezplatně pronajala. Během letošního roku ještě přibudou kontejnery v Sedlíšťkách a na Jivině.

 

Možná souvisí:

Zobrazeno: 100x

Komentujte