Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním zástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění (Zákon o půdě),uveřejněná státním pozemkovým úřadem dne 8.3.2019

Seznam pozemků nacházejících se v katastrálních územích náležejících do obvodu obce Vlastibořice. Pozemky uvedené v seznamu jsou předmětem veřejné nabídky podle §11 a odst. 4) zákona o půdě.

priloha_655368254_2_text_k_nabidce_8_3_2019

Priloha_Vlastiborice

Možná souvisí:

Zobrazeno: 74x

Komentujte