Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Obecně závazná vyhláška č.2/2016

Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Možná souvisí:

Zobrazeno: 124x

Komentáře uzavřeny.