Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Obecně závazná vyhláška č.3/2016

Obecně závazná vyhláška č.3/2016 k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky, a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Vlastibořice.

Možná souvisí:

Zobrazeno: 117x

Komentáře uzavřeny.