Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Obecně závazná vyhláška č.3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vlastibořice

Zveřejňujeme novou OZV k shromažďování a odstraňování komunálního odpadu na území obce Vlastibořice.

Možná souvisí:

Zobrazeno: 101x

Komentujte