Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Mikroregion Jizera: oznámení o zveřejnění

Zveřejňujeme Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet na rok 2020 a Rozpočtové opatření 4/2019 dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizera.

  • Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí MIKROREGION JIZERA na roky 2021 – 2023 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách mikroregionu http://www.mikroregionjizera.cz/index.php?nid=10666&lid=cs&oid=2443808 Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Paceřice, Paceřice 100, 463 44 Sychrov.

    Doba trvání zveřejnění: do doby schválení nového střednědobého rozpočtu

Doba trvání zveřejnění: do doby schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok

Doba trvání zveřejnění: do doby schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok

Možná souvisí:

Zobrazeno: 33x

Komentujte