Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Novela zákona daně z nemovitých věcí

Dochází ke změně podmínek osvobození pozemků s vybranými krajinnými prvky.

Možná souvisí:

Zobrazeno: 16x

Komentujte