Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vlastibořice

Zveřejňujeme novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vlastibořice.

Možná souvisí:

Zobrazeno: 40x

Komentujte