Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Komunální odpad – info a ceník 2020

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad. Zásadní změnou v souvislosti s odvozem komunálního odpadu je ukončení poplatku ve výši 500 Kč na osobu. Od nového roku se stane plátcem poplatku vlastník nemovitosti na území obce Vlastibořice, kde komunální odpad vzniká. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, je plátcem poplatku toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.  Ceny svozu určují Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou. Ceník najdete v tomto Zpravodaji a je součástí obecně závazné vyhlášky.Obec v novém modelu na svozu komunálního odpadu nevydělává ani neprodělává, Váš poplatek jen předá dál dodavateli služby. Poplatky za svoz komunálního odpadu se nijak netýkají svozu velkoobjemového kontejneru, tento svoz plně hradí obec.

Co to znamená? 

Sběrné nádoby

Příklad 1

Rodinný dům, ve kterém žije jakékoliv množství členů domácnosti, zaplatí v příštím roce za svoz komunálního odpadu cenu podle velikosti nádoby a frekvence svozu. Např. velikost nádoby 120 l (110 l) + svoz 1x 14 dní = 1 894 Kč.

Příklad 2

Rodinný dům, ve kterém žije jakékoliv množství členů domácnosti, zaplatí v příštím roce za svoz komunálního odpadu cenu podle velikosti nádoby a frekvence svozu. Např. velikost nádoby 120 l (110 l) + svoz 1x 7 dní = 2 792 Kč.

Příklad 3

Majitelé dvou sousedících domů si všimnou, že se jim vyplatí mít namísto dvou 110 l nádob se 14denním svozem (2x 1 894 = 3 788 Kč) jednu nádobu s týdenním svozem (2792 Kč, tj. 1396 Kč na dům, každý ušetří pětistovku). Jeden z nich tedy popelnici zruší, druhý objedná týdenní svoz a o náklady se spolu podělí. Možnosti sdílení jsou samozřejmě mnohem širší a tam, kde si věříte a máte dobré vztahy, se nad nalezením ideálního řešení doporučuji pořádně zamyslet. Případné sousedské spory obec neřeší.

Příklad 4

Bytový dům s šesti bytovými jednotkami, které tvoří společenství a má pro každou bytovou jednotku nádobu, zaplatí v příštím roce skutečnou cenu podle velikosti nádob a frekvence svozu. Společenství se může rozhodnout, že každá bytová jednotka nemusí mít svou nádobu. Opět platí, že zaplatí za skutečný počet nádob a podle frekvence svozu.

Příklad 5

Bytový dům s bytovými jednotkami, které ale netvoří společenství vlastníků. Každá bytová jednotka má v současné době svou nádobu. Podle nové vyhlášky tento stav bude buď zachován, nebo se nájemníci mohou mezi sebou domluvit na jedné nádobě pro dvě bytové jednotky (např. dvě seniorky). Tento stav už v současné době funguje v DPS.

Pokud by někomu nevyhovovala velikost nádoby nebo četnost svozu, tak může do konce ledna žádost o změnu nahlásit na Obecním úřadě.

Pytlový svoz

Ke změnám dojde i v případě pytlového svozu. V současné době každá rodina obdržela za poplatek 500 Kč za každého člena domácnosti požadované množství pytlů (10 velkých nebo 12 malých). Od příštího roku si plátce (majitel nemovitosti) určí sám, kolik pytlů bude na celý rok potřebovat.

Příklad

Pětičlenná rodina v letošním roce zaplatila 2 500 Kč a v této ceně obdržela 50 pytlů. Její spotřeba pytlů bude v letošním roce činit 15 pytlů. Podle nové vyhlášky si rodina na příští rok koupí 15 velkých pytlů. Podle ceníků SKS Jablonec n./N. je cena velkého pytle 64 Kč. To znamená, že rodina příští rok za svoz komunálního odpadu zaplatí 15 x 64 = 960 Kč.

Pokud zaplacené množství pytlů nebude stačit, lze si pytle dokoupit. To samé platí i pro nájemce nádob. Doplňkový prodej pytlů zůstává zachován.

Majitelé rekreačních objektů se mohou sami rozhodnout, kolik pytlů si v příštím roce zakoupí.

Nový systém by měl přinést tyto změny:

 • každý zaplatí, co si objedná, obec nikoho nedotuje, ani na nikom nevydělává
 • systém motivuje ke snížení množství komunálního odpadu a k ekologickému třídění (pytle na tříděný odpad jsou nadále na OÚ zdarma k dispozici)

TŘÍDĚNÍ ODPADU:

 1. Druhy kontejnerů na tříděný odpad
 2. žluté kontejnery – plasty v domácnosti, pet lahve
 3. modré kontejnery – papír
 4. bílé a zelené kontejnery – sklo
Výsledek obrázku pro kontejnery na tříděný odpad

Stanoviště kontejnerů jsou ve Vlastibořicích před Obecním úřadem, na Sedlíšťce v přístřešku u rybníka a na Jivině u hasičárny. Vývoz každých 14 dní.

 • Druhy pytlů na tříděný odpad
 • žluté pytle – plast v domácnosti, PET lahve
 • modré pytle – papír
 • oranžové pytle – tetrapaky
 • šedivé pytle – kovy z domácnosti
Související obrázek

Pytle jsou k dispozici zdarma na Obecním úřadě. Svozová místa jsou ve Vlastibořicích před Obecním úřadem, na Sedlíšťce v přístřešku u rybníka a na Jivině u hasičárny.

 • Bio odpad

Obec vlastní oranžové kontejnery, které jsou od dubna do listopadu na stanovištích ve Vlastibořicích, na Sedlíšťce a na Jivině. Na každém z nich je popisek, co do něho patří. Bio odpad obec sváží do kompostárny k panu Škrétovi do Pěnčína.

 • Textil

Kontejner na textil najdete před Obecním úřadem. Tento kontejner provozuje Nadace ECO textil. Pokud je kontejner plný, tak ihned nadaci kontaktujeme, ale obec nemůže pravidelný vývoz nijak ovlivnit.

 • Jedlé tuky

Od jara letošního roku stojí před budovou Obecního úřadu kontejner na jedlé tuky.

Výsledek obrázku pro kontejner na jedlé tuky

 • Nebezpečný odpad

2x do roka organizují Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou sběr nebezpečného odpadu. O termínech jsou občané včas informování, a to spolu s informacemi o tom, co do této kategorie odpadů patří.

 • Elektroodpad

Obec minimálně 1x do roka pořádá sběr elektroodpadu. Do Vlastibořic, na Sedlíšťku a na Jivinu jsou přistaveny kontejnery a občané mohou nepotřebná elektrozařízení do těchto kontejnerů odložit. Obec poté objedná svozovou firmu, která elektroodpad odveze.

Možná souvisí:

Zobrazeno: 455x

Komentujte