Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019

Zveřejňujeme informaci dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ochranu odběratele.

Možná souvisí:

Zobrazeno: 29x

Komentujte