Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Veřejná vyhláška – oznámení

Zveřejňujeme návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání

Možná souvisí:

Zobrazeno: 11x

Komentujte