Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Reakce na článek pana starosty

Vážení spoluobčané,

není mým cílem dlouze se představovat, neboť v naší obci žiji již 12 let a předpokládám, že mě jistě většina z Vás zná. Většinou jsem se prezentoval v pohostinství, službách a obchodu. Svou činnost neberu jako pouhé zaměstnání a zdroj obživy, ale především jako své poslání a koníček. Nemíním zde brečet a ohánět se házenými klacky pod nohy. Podnikání přináší úspěchy, pády a permanentní boj.

Můj příspěvek je pouhou reakcí na aktuální úvodník starosty naší obce v předešlém Obecním zpravodaji, ve kterém se pan starosta sám pasuje do role trpitele za všechny a především s úmysly čistými a průhlednými jako křišťál. Pominu-li skrytou reklamu úspěchů firmy Top design s.r.o. v úvodním slově starosty a výhrůžky všem občanům, kteří by snad chtěli mít svůj názor, je nad slunce jasné, že hlavním mottem je odvést pozornost od základních problémů. Starosta se nám svěřuje s tím, že již není déle schopen bojovat proti „zlu, lžím, nenávisti, aroganci, závisti, dezinformacím a dezinterpretacím, omezenosti a lidské hlouposti“. Snad kdyby pan starosta byl více konkrétní, o jaké zlo se jedná, kdo mu závidí, kdo je z nás občanů omezený a hloupý. Nicméně každý občan zde jednoznačně pochopil, že veškerá tato obvinění jsou směřována na mou osobu.

Kandidoval jsem do zastupitelstva, protože chci pro občany a obec pracovat, naplňovat náš volební program, být protiváhou a zasazovat se o transparentnost jednání obce a financování obecních zakázek, což se do současné doby plně nedaří. Pokud se občané musí dohadovat a dedukovat, co asi stálo tohle, za kolik se prodalo tamto, tak transparentnost jednání obce a hlavně zastupitelů není dostačující. Myslím, že by se to mohlo změnit zásluhou této diskuse.

Nemohu za to, že se v restauraci probírají věci, které občany zajímají, a které nejsou až tak průhledné. Nevím o tom, že bych kdy pana Beksu křivě obvinil, že bych mu záviděl, a už vůbec odmítám, že bych šířil poplašné zprávy. V diskusi mohu mít svůj názor, ale ten nikomu nevnucuji. Ano, správně, pan Beksa vypíchnul pár palčivých témat, které se snaží obhájit ve své zpovědi. Ovšem tam, kde se lidé scházejí, se vždy mluví o ženách, sportu, politice a především o potřebách a problémech obce. V takových prostorách, jako je restaurace, nebo v létě občerstvení u nádrže, se schází mnoho lidí a probírá se všechno, co se děje v obci i mimo, nebo i to co jen slyšeli a podobně.

Ohledně zmiňované odstávky vody, nikdy jsem si panu Beksovi nestěžoval na neplánovanou odstávku vody. S Romanem Bukovanem jsem opravdu uzavřel smlouvu o sdružení. O tomto sdružení Roman Bukovan pana Beksu informoval již před výběrovým řízením, když se s ním domlouval o podání nabídky do výběrového řízení. Smlouvy a obchodní vztahy musí účastníci sdružení uzavírat na svoje jméno a IČO, takže se Roman Bukovan nedopustil žádného podvodného jednání. Smlouva o sdružení je uzavřena podle ustanovení §829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.

Ohledně mých minulých vztahů s obcí, vždy jsem se snažil dělat konkrétní práci svědomitě a s nadšením, ať se jedná o obchod, nebo o občerstvení u nádrže. Je pravda, že jsem vypověděl smlouvu na obchod dříve, ale již v únoru jsem pana Mareše upozorňoval na uzavření obchodu s hospodou z ekonomických důvodů. Je pravda, že jsem za spotřebovanou energii v občerstvení u nádrže zaplatil pozdě. Co se týká posledního pronájmu, tak jsem objekt předal místostarostovi již v říjnu a po dohodě jsem měl u sebe klíč od zadních dveří, protože tam jsou uskladněny věci a od dodavatelů jsou zde uloženy mrazáky a chlazení.

Ohledně společnosti TopDesing Stavby s.r.o., v restauraci nikdy nekoloval výpis z obchodního rejstříku společnosti TopDesing Stavby s.r.o., tento byl vytištěn přímo pro jeho strýce, který nemá internet a vysloveně si přál výpis vytisknout a odnesl si ho.

Sami zaměstnanci firmy TopDesing Stavby s.r.o. pronesli, že mají zákaz chodit na oběd do restaurace ve Vlastibořicích, takže pokud to není pravda, musí si to pan Beksa vyřídit ve firmě.

Ohledně DPS a obědů, tak nikdo neřekl, že mají zákaz brát obědy od restaurace ve Vlastibořicích, ale obyvatelům DPS bylo řečeno, že pokud budou brát oběd ve Vlastibořicích, bude jim účtováno k ceně oběda navíc pět korun.

Nevím o zpochybňování veřejných zakázek, které vyhrála firma TopDesing Stavby s.r.o., jak uvádí ve svém článku pan Beksa. Asi se jedná o nedostatečnou transparentnost těchto zakázek. V lednu bylo na veřejném zasedání deklarováno starostou, že v únorovém Zpravodaji bude zveřejněno, na kolik přišla rekonstrukce Kulturního domu. To ale nebylo dosud splněno a ani nám, zastupitelům, nebyl ještě předložen celkový náklad na rekonstrukci k odsouhlasení.

Co se týká pozemků, které koupila od obce firma TopDesing Stavby s.r.o., tak zdůvodnění, že tímto prodejem byla řešena finanční situace příjmu obce, aby mohla hradit své závazky, není zcela přesné. Cena těchto pozemků byla silně podhodnocena (i minulé zastupitelstvo mělo odsouhlaseno vyšší cenu), jelikož v době prodeje již pan Beksa jako starosta věděl, že tyto pozemky jsou změnou územního plánu zahrnuty do stavebních pozemků. Myslím si, že v roce 2011 nelze vycházet z ceny odsouhlasené minulým zastupitelstvem v roce 2008.

Myslím si, že písemná obhajoba platu starosty, koupě pozemků firmou Top design, či vyvážení stavební suti není dostačující a srozumitelná. K těmto otázkám patří právě i celkové náklady na rekonstrukci Kulturního domu. Pokud jsem s těmito problémy spoluobčany konfrontován, tak ani jako zastupitel obce nejsem schopen fundovaně odpovědět. Zkuste někdo tyto otázky položit i dalším členům zastupitelstva a budete vidět, jaké teorie se z této neprůhlednosti začnou odvíjet.

Již za minulého zastupitelstva jsem byl v nelibosti, jelikož jsem si často dovolil kritizovat postupy obce v některých zásadních věcech. Dovolil jsem si nesouhlasit s některými přístupy zastupitelů a podobně. Nechci tady poukazovat a vyjmenovávat konkrétní minulé události.

Jsem v zastupitelstvu, abych zastupoval své voliče a informoval je o všem, co se v obci uskutečnilo, co se v obci děje a co se v obci připravuje. Chci pracovat pro obec zodpovědně a budu se zasazovat o informování občanů o všech veřejných záležitostech. Nedílnou součástí práce zastupitele je diskuse s občany a to se děje především ve společenských zařízeních, jako je restaurace a podobně.

Pokud něco dělám, snažím se to dělat dobře a zodpovědně. Myslím si, že jsme s Romanem Bukovanem restauraci ve Vlastibořicích postavili do úplně jiné kategorie, než byla za předešlého nájemce. Snažíme se tam vytvořit kulturní a hezké prostředí nejen pro občany naší obce, ale i pro návštěvníky z blízkého i vzdáleného okolí.

V tomto měsíci jsme měli další kontrolu, tentokrát z hygieny, která neshledala žádné nedostatky jak v potravinách a jejich trvanlivosti, tak v čistotě kuchyně, restaurace a sociálním zařízení.

Myslím si, že by se dalo předejít všem těmto článkům, kdyby aspoň někdy přišel mezi občany starosta i místostarosta, podiskutoval s nimi. Hodně polemik a pomluv by zmizelo a vysvětlilo by se mnoho otázek, které lidi zajímají. Takto se donesou ke starostovi klepy a dohady, ten říkal to, ten zas ono, každý si k tomu něco přidá a nakonec je z toho úplně něco jiného a vznikají nedorozumění. Víme všichni, že občané nepůjdou na obec se dotazovat, co je zajímá nebo co je tíží, vždy musí ti zastupitelé jít za občany. V každé obci se diskutuje o problémech a domněnkách, ale vždy tam, kde se lidé scházejí.

Věřím, že se obec dá zase dohromady a nebude se dělit na Vlastibořice a Jivinu, že jednotlivé spolky budou společně vycházet a podporovat se při konaných akcích. Hodně se v naší obci udělalo a ještě se udělá, abychom žili v krásném a příjemném prostředí.

Možná souvisí:

    Nic nenalezeno

Zobrazeno: 1340x

Komentáře uzavřeny.