Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Informace insolvenčního správce TopDesign Stavby s. r. o.

Insolvenční správci dlužníka TopDesign Stavby s.r.o. sděluje, že zajištěným věřitelem bylo rozhodnuto, že zpeněžovat nemovitosti v katastrálním území obce Vlastibořice, zapsané na LV 326 se budou po 7 celcích, viz příloha, kde je uvedena u jednotlivých celků i cena dle znaleckého posudku. Přičemž celky 1 a 2 budou zpeněžovány výběrovým řízením, a celky 3 – 7 budou zpeněžovány v elektronické aukci.

Vše bude zpeněžovat společnost General Reality a.s., Václavské náměstí 64, 110 00 Praha 1, www.general-reality.cz.

Kontaktní osoba Ing. Rostislav Kulička, e-mail rostislav.kulicka@general-reality.cz, tel. 737 255 648.

Možná souvisí:

Zobrazeno: 61x

Komentujte