Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Návrh rozpočtu obce Vlastibořice na rok 2022

Zveřejňujeme Návrh rozpočtu obce Vlastibořice pro rok 2022.

Do listinné podoby návrhu rozpočtu lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu ve Vlastibořicích v úředních hodinách úřadu. Podle Zákona č. 250/2000 Sb., § 11 odst. 3 mohou občané územního samosprávního celku uplatnit připomínky k návrhu rozpočtu písemně do 30.11.2021, nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce.

Možná souvisí:

Zobrazeno: 205x

Komentujte