Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Informace a ceník ke svozu komunálního odpadu v roce 2022

Rádi bychom Vás informovali, že z důvodu nové odpadové legislativy vejde v platnost nová vyhláška o odpadech, která od ledna 2022 mění ceny svozu komunálního odpadu. V současné době vychází cena za svoz nádob z ceny svozové firmy. Podle nové vyhlášky se bude výše poplatku odvíjet od kapacity nádoby (popelnice) v litrech za každý měsíc v roce (60, 80, 120, 240 litrů), frekvence svozu (1×7 dní nebo 1×14 dní a nově 1x měsíc) a sazbou 0,70 Kč za litr směsného komunálního odpadu.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu na rok 2022

Velikost nádobyFrekvence svozuVýše poplatku
60 litrů1 x 7 dní2 184 Kč
60 litrů1 x 14 dní1 092 Kč
60 litrů1 x měsíc   504 Kč
80 litrů1 x 7 dní2 912 Kč
80 litrů1 x 14 dní1 456 Kč
80 litrů1 x měsíc   672 Kč
110 litrů1 x 7 dní4 004 Kč
110 litrů1 x 14 dní2 002 Kč
110 litrů1 x měsíc   924 Kč
120 litrů1 x 7 dní4 368 Kč
120 litrů1 x 14 dní2 184 Kč
120 litrů1 x měsíc1 008 Kč
240 litrů1 x 7 dní8 736 Kč
240 litrů1 x 14 dní4 368 Kč
240 litrů1 x měsíc2 016 Kč
660 litrů1 x 7 dní24 024 Kč
660 litrů1 x 14 dní12 012 Kč

Příklad výpočtu výše poplatku:

nádoba 120 litrů se svozem 1×14 dní (26 týdnů v roce) – 120 x 26 x 0,70 =  2 184 Kč výše poplatku

nádoba 120 litrů se svozem 1×7 dní (52 týdnů v roce) –  120 x 52 x 0,70 Kč = 4 368 Kč výše poplatku

Pro občany, kteří využívají pouze pytlový svoz nová vyhláška pamatuje stanovením minimálního objemu na měsíc – 60 litrů. Pokud zvolí velikost pytle 60 litrů (malý pytel) zaplatí v roce 2022 504 Kč (12 měsíců x 60 litrů x 0,70 Kč) za nemovitost, pokud zvolí velikost 110 litrů (velký pytel) zaplatí 462 Kč (6 měsíců x 110 litrů x 0,70 Kč). Z výše uvedeného vyplývá, že pokud se majitel nemovitosti (týká se i rekreačních objektů) rozhodne pro pytlový svoz komunálního odpadu, je jeho povinností zakoupit minimální množství 12 malých pytlů (60 litrů) nebo 6 velkých pytlů (110 litrů) na rok 2022.

Doplňkový prodej pytlů

Velikost pytlůCena za 1 kus
60 litrů (malý)45 Kč
110 litrů (velký)85 Kč

Pokud nebude kapacita nádoby nebo počet pytlů občanům stačit, můžou si objednat další nádobu ( např. v zimním období na popel) nebo dokoupit pytle ( malý pytel 45 Kč nebo velký pytel 85 Kč za kus).

Splatnost poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je podle nové vyhlášky stanovena pro první splátku do 30. 6. 2022, pro druhou splátku do 31. 12. 2022. Samozřejmě je možno uhradit celou částku najednou.

Pokud se rozhodnete k změně velikosti nádoby nebo ke změně frekvence svozu, je nutné  tyto změny nahlásit na obecním úřadě do 20. 12. 2021. Svozová firma má na výměnu nádoby nebo provedení změny frekvence svozu 10 dní.

Připomínáme, že sběr separovaného (tříděného) odpadu probíhá v obci na sběrných místech do nádob a do pytlů k tomuto určených.  Náklady na sběr tohoto tříděného odpadu jsou hrazeny z rozpočtu obce.

Jedná se o Váš odpad a je na Vás jak se k produkci svého odpadu postavíte.

Možná souvisí:

Zobrazeno: 423x

Komentujte