Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Finanční příspěvky na pořádání kulturních nebo sportovních akcí z rozpočtu obce Vlastibořice

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 8. 12. 2021 usnesením č. 73/2021 rozhodlo o maximální výši příspěvku 5 000 Kč z rozpočtu obce na kulturní nebo sportovní akci, kterou budou pořádat místní spolky a sdružení v roce 2022. Jednotlivé žádosti bude posuzovat zastupitelstvo obce na svých zasedání.

Možná souvisí:

Zobrazeno: 233x

Komentujte