Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 8.5.2022

V neděli 8. května 2022 proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční činidla (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady (hydroxid), nepoužitá léčiva (léky), pesticidy (hnojiva), akumulátory, baterie, články a zářivky. POZOR! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti. Nebude přijímáno následující: elektro, stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod., nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.

Stanoviště:

Sedlíšťka – zastávka 9:10 – 9:20

Vlastibořice KD – 9:25 – 9:35

Jivina – kaplička 9:40 – 9:50

Možná souvisí:

Zobrazeno: 163x

Komentujte