Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Technické zázemí pro sportovní areál ve Vlastibořicích

Pokládám si otázku: plnilo někdy toto technické zázemí ve skutečnosti funkci, pro kterou bylo postaveno? A mělo toto zařízení fungovat jako toalety, šatny pro občany, kteří zde navštěvují tzv. sportovní areál, nebo jako sklad pro sportovní náčiní?

Přední místnost si nedovolím odhadnout, k čemu by asi mohla sloužit, když byla vybavena kuchyňskou linkou a dřezem. Jako technické zázemí sportoviště asi zamýšlena nebyla. Pro tyto účely by ale musel být vypracován provozní řád s určením, od kdy do kdy se smí sportoviště využívat, jakým způsobem se musí návštěvníci chovat na hřištích a jak se mají chovat k zařízení sportoviště. Kdo by ale dohlížel na dodržování pravidel provozního řádu? Musel by zde být placený správce areálu s určitou odpovědností. Jeho směna by byla od ranních do pozdních večerních hodin. Připadá mi to jako nákladná varianta zatěžující obecní rozpočet.

Nabízí se řešení o zpoplatnění využívání sportovišť, např. volejbalové hřiště za ca. 150,- Kč/hod., kde se dá samozřejmě s velkou mírou opatrnosti hrát i nohejbal, ale i jiné aktivity, fotbalové hřiště za ca. 200,- Kč/hod. Otázka je, jak by se to zamlouvalo těm, kteří si za posledních několik let toto zařízení zvykli využívat. Toto je prosím jedna z možných cest.

Další možností je nechat po celý den technické zázemí odemčené a volně přístupné, aby sloužilo potřebám návštěvníků – k převlečení, osprchování a vykonání potřeby, tedy k účelu, pro který bylo technické zázemí vybudováno. Tato druhá možnost mi připadá jako hrozný nesmysl a myslím si, že by nám na podzim z toho nic nezbylo, a že by byl v obecním rozpočtu značný náklad na opravu zázemí i zařízení a faktury za vodu a energie.

Neznám přesné určení či název, pro jaký účel bylo technické zázemí postaveno a zkolaudováno. Vždy se ale hovořilo o tzv. „technickém zázemí pro sportovní zařízení“, či tak nějak. Máme tu tedy nějaký areál, který má sloužit ke sportovnímu vyžití nejen našich spoluobčanů, ale i návštěvníků z okolních obcí, kterých je rok od roku více. Je to skvělá vizitka naší obce. Dobře se to poslouchá od přespolních, že jim bylo u nás dobře. A tito lidé se k nám chtějí vracet. Především nepamatuji, že by zde v posledních letech docházelo k nějakým výtržnostem, či k jiným protispolečenským jevům. Myslím si, že když zastupitelstvo obce poprvé povolilo provozovat toto technické zázemí i jako občerstvení, zasloužilo se tím o rozvoj nejen sportovního, ale i kulturně-společenského života v naší obci.

Bohužel trpí toto schvalování rok od roku většími a většími porodními bolestmi, zdůvodňovanými zástupnými problémy. Zprvu se jednalo o důvody, že na základě dotací, které byly na toto zázemí poskytnuty, se budova nesmí využívat jiným způsobem, než ty dvě varianty, které jsem uvedl v úvodu. Později šlo o to, že se přece nebude vytvářet nová konkurence restauračnímu zařízení, nyní je řeč o tom, že zařízení není pro potřeby občerstvení zkolaudováno. Proto v této otázce kriticky jak předchozímu, tak i současnému zastupitelstvu vytýkám naprostou nečinnost v tom, že nemá ochotu a snahu rozvíjet to, co se uchytilo, zažilo a co přes léto do obce přivedlo život. Vzpomeňme na lahváčová stanoviště před krámem, zastávkou, či u popelnic. Prostě tu nic nebylo, nebylo kam jít. A později, když bylo mistrovství světa ve fotbale, nebo letní olympiáda, pak se lidé scházeli a vydrželi společně do pozdních hodin v nezakouřené pergole s občerstvením fandit a byli si tak blíž.

Každý ze zastupitelů měl před volbami ve svém volebním programu bod, který sliboval občanům splnit a tím byl jistě i rozvoj sportovních, kulturních a společenských aktivit. Proto Vás, námi volení zastupitelé obce, vyzývám ke skutečnému zamyšlení se o potřebách Vašich voličů a o propagaci naší obce tím, co se v minulých letech osvědčilo. Tedy ke schválení a otevření občerstvení v našem (nazývejme to) sportovním, ale i kulturně-společenském zařízení u hasičské nádrže. Takto získané volební body se Vám mohou dvakrát vrátit.

Nabízím zde dvě varianty řešení:

1)        Občerstvení pro potřeby sportovního a kulturně-společenského zařízení bude zastupitelstvem zamítnuto s jasným odůvodněním limitujících kritérií, pro která nelze otevření schválit. V tomto případě by bylo vhodné občanům zdůvodnit, proč v předchozích letech tyto překážky rozhodnutí zastupitelstva při schvalování neovlivňovaly. Dále by bylo vhodné zdůvodnit, proč se od podzimu minulého roku do jara letošního roku nenašel nikdo ze zastupitelů, kdo by vyslyšel a podpořil prosby nemalého počtu voličů, a kdo by se zasadil o odstranění nedostatků omezujících schválení, které vždy před létem nabývají na aktuálnosti.

2)        Občerstvení bude pro potřeby sportovního a kulturně-společenského zařízení zastupitelstvem schváleno tak, jako předchozí léta a zastupitelstvo začne intenzivně pracovat na odstranění nedostatků, které každý rok prezentuje, aby tyto byly, teď již do příští letní sezony, k plné spokojenosti všech odstraněny, a aby příští rozhodování nebylo již tak dramatické.

Vážení zastupitelé a spoluobčané, zde jsem vyjádřil pouze svůj názor, kde jsem chtěl naznačit, jak se o celé věci dá jednat, bez emocí či invektiv. Byl bych rád, kdyby se k této otázce vyjádřilo více lidí. Pouze vyzývám ke slušnosti.

Vlastibořice, 19.4.2012                                                        Petr Pudil

(Pozn. redakce: Omlouváme se za opožděné publikování příspěvku.)

Možná souvisí:

    Nic nenalezeno

Zobrazeno: 1152x

Komentáře uzavřeny.