Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Chybí vzájemné pochopení

Vážení, události a stav naší obce nás přinutily komentovat pár ožehavých témat.


Občerstvení u nádrže
Omlouváme se za neúčast na dubnovém veřejném zasedání zastupitelstva. Rádi bychom se aktivně účastnili dění v obci a kromě jiného jsme chtěli podpořit otevření občerstvení u nádrže. Bohužel každou středu je jeden z nás až do večera pracovně v Liberci a druhý hlídá děti.
Děkuji zastupitelům, že se kloní k otevření občerstvení u nádrže.
Vlastibořice se každoročně na 3 měsíce stávají „letním centrem“ širokého okolí. Denně se zde setkává mnoho místních i přespolních, aby si pinkli volejbal, čutli do meruny, vykoupali se, anebo jen tak pokecali mezi sebou. Jde o setkávání lidí, které je v těchto prostorách a měsících naprostým unikátem popularizujícím Vlastibořice. (komentář Tomáš + Helena)

Zastupitelstvo
Vážíme si práce starosty a zastupitelů. Katastr Vlastibořicka je poměrně veliký a problémů k řešení nekonečně. Za uplynulé dva roky působení se udělalo mnoho práce. Rádi bychom však vyjádřili i konstruktivní kritický názor:
1/ Cítíme, že starostování a řízení vlastní stavební firmy v jedné obci nikdy nebude dělat dobrotu. Ať už z pohledu „politické“ nesourodosti těchto dvou činností, anebo věčného časového nedostatku, pokud se mají obě věci dělat pořádně. Svou velkou roli by zde měla hrát vnitřní odpovědnost a sebereflexe s uvědoměním, zda tento stav je nebo není v pořádku – bez ohledu na legislativu. Samozřejmě je to na voličích – ti si tak rozhodli. Vím, že zasahuji citlivé téma, ale doufám, že tato poznámka bude brána jako námět k úvaze a ne jako nenávistný útok.
2/ Při hodnocení nesouhlasných občanských názorů chybí nadhled. Proč máme být například označováni za poplašené blázny a pošetilce, když projevíme formou petice jiný a NEANONYMNÍ názor se zamýšleným projektem obce?! Proč je hned všechna kritika označována za nemístnou, nehoráznou a destruktivní? Abychom byli konkrétní. Minulé léto jsme podepsali petici, ve které jsme byli proti kácení vrby a umístění dětského hřiště do zatáčky u silnice. Nevím, jaký vliv měla petice na současné řešení, ve kterém se areál sportoviště, neoficiální koupaliště a nové dětské hřiště integrovalo do jednoho funkčního celku, ale jsme rádi, že jsme to udělali a snad náš projev alespoň zrnkem přispěl k současnému stavu.
(komentář Tomáš + Helena)

Reakce na článek Milana Jelínka
Milane, tvůj článek se mi zdá neobjektivní a zjednodušený pohled tebe, jako živnostníka. Je všeházející do jednoho pytle ve smyslu …my jsme dobří, my hodně makáme, a vy jste omezenci, který seděj u piva, nedělaj nic a nadávaj… Myslím, že paušalizováním a nekonkrétností se mnoho nevyřeší. Máš pravdu, určitě zde hraje svou roli i závist, ale v tomto případě vnímám nadávání lidí spíše jako volání po větší transparentnosti a komunikaci zastupitelů s voliči. (komentář Tomáš)

Jívina klub versus Hasiči & spol.
Příští rok tomu bude 10 let, co jsme se přestěhovali z Liberce do jivinského Kotle. Musím říci, že nás tu lidé přijali většinou vřele a vstřícně. Příjemné bylo i zjištění, že se přímo zde nachází malá útulná hospůdka – klub Jivina. Lidé zde mluvili o spoustě věcí, tak, jak se u piva povídává… jedna osoba zde byla ale skloňována ve všech pádech. Josef Chlupáč. Říkal jsem si, co je to asi za ptáčka? Když naše děcka povyrostla, začali jsme v létě vyrážet i na vlastibořické koupaliště. Brzy jsme měli čest se s Josefem Chlupáčem setkat osobně a udělat si vlastní názor. Překvapením bylo, že se k nám ten „démon“ choval pěkně. Více a více jsme ho vnímali jako normálního člověka, který se k hostům chová slušně a uctivě. Nikdy jsme nebyli ošizeni, nepili ze špinavého skla a hlavně, nikoho nepomlouval. Přesto mi to nedalo a vyzvídal jsem u něj, co živí tu vzájemnou nevraživost Jívina klubu a jeho osoby. Řekl mi svou verzi a názor, stejně jako jsem se snažil i dozvědět pravdu v Jívina klubu a najít odpověď na otázku: „co ta dlouhá léta živí takovou nenávist?“ S Helčou jsme nad tím přemýšleli snad tisíc krát, ale k rozumnému závěru jsme nedošli. Je v tom asi i kus tradičního českého furiantství, pýchy a tvrdohlavosti. Asi je to tak trochu na každé vesnici. Smutné je jen to, že se tento konflikt stává více a více otravným a nebere to konce. Chápu, že se 2 nebo 4 lidi nedokáží už nikdy usmířit, ale proč tím má trpět celá vesnice?! (komentář Tomáš)

Čarodějnice 2012 (a návrh pro 2013)
Tak trochu se ženou přemítáme, kam letos na pálení čarodějnic jít. Možná si to rozhádané tábory neuvědomují, ale už se do toho nenápadně začínají zatahovat i děcka. Když půjdeme na čarodějnice do Jiviny, bude Toník se svým nejlepším kámošem Kubou, ale Štěpa bude postrádat ty své. Když to uděláme opačně, Štěpa bude spokojený, ale Toník a Kuba budou trávit čarodějnice každý zvlášť. Sakra, nemohli bychom dělat tuto akci dohromady? Na Velikonoční tenisce se také dokážeme domluvit. Třeba se střídat – jeden rok na Jivině, druhý ve Vlastibořicích? Můžou rozhádaní nechat ješitnost doma a alespoň pro ta děcka se překonat? Vždyť je nás tu dohromady 5 a půl. Máme s Helčou blízko k mnoha lidem z Jiviny i z Vlastibořic. Proč to musíme dělit? Už vidím, jak každý spolek bude pyšně hodnotit v Obecním zpravodaji ty „své“ čarodějnice – já to ale vidím jako velikou prohru. (komentář Tomáš + Helena)

Na závěr
• půllitru můžeme říci mnoho věcí, ale nic se tím nezmění… lidi, zkuste občas věcně (konkrétně) a slušně napsat to, co vás tíží a co byste rádi změnili, důležité je i pochválit
• je mnoho těch, kteří se mezi sebou nedokáží domluvit, je zde možnost zkusit napsat svůj názor prostřednictvím webu nebo zpravodaje, snad bychom tím mohli alespoň trochu předejít stupidním pomluvám a podpásovým oznámením na ČOI a hygienu…
• snažit se pochopit druhou stranu je těžké, ale pro soužití asi nepostradatelné

Tomáš a Helena Vackovi
Jivina – Kotel

Možná souvisí:

    Nic nenalezeno

Zobrazeno: 1689x

Komentáře (2) k Chybí vzájemné pochopení

  • Dušan Koutník Dušan Koutník

    Tomáši a Heleno, připojujeme se s Lucií k „Čarodějnické výzvě“, i na ostatní zmíněná témata nahlížíme podobně, jako vy.
    Pěkný článek. 🙂

  • Honza Ledabyl

    Moc hezky napsáno 🙂