Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Stav hospodaření obce

Výsledky hospodaření k 30.4.2012

Příjmy: 

Daňové příjmy            1.264.663 Kč

Nedaňové příjmy           326.743 Kč

Kapitálové příjmy          584.570 Kč (prodej pozemku p.č. 562/26)

Přijaté dotace                  52.032 Kč

Příjmy celkem           2.228.008 Kč

 

Výdaje: 

Běžné výdaje              1.514.400 Kč

Investiční výdaje        1.427.722 Kč

Výdaje celkem          2.942.122 Kč

 

K 30.4.2012 byla vyčerpána z krátkodobého úvěru částka 1.072.135 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil k 30.4.2012  593.648,48 Kč.

 

Informace z evidence obyvatel k 4.5.2012

Odhlášení z TP:

– Bretšnajdrová Romana, Vlastibořice 57

– Bretšnajdrová Hana, Vlastibořice 57

Počet obyvatel k 4.5.2012  činil  235 osob.

 

Životní jubilea

V květnu oslaví paní Venuše Skřivánková 75 let, přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

 

Možná souvisí:

Zobrazeno: 1016x

Komentáře uzavřeny.