Informacje nt. gminy
About the village
Über das Dorf

Územní plán Vlastibořice

Územní plán

Obecní úřad Vlastibořice tímto zveřejňuje nový Územní plán Vlastibořice. Uvádíme jak všechna Odůvodnění územního plánu (OUP), tak samotný Územní plán (UP), grafickou i textovou část, vše ve formátu pdf. Dále kompletní dokumentaci komprimovanou ve formátu zip.

Grafická část
OUP1 Koordinační výkres (9,3 MB)
OUP2 Výkres širších vztahů (4,5 MB)
OUP3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1 MB)
UP1 Výkres základního členění území (0,7 MB)
UP2 Hlavní výkres (1,1 MB)
UP3 Výkres veřejně prospěšných staveb (0,7 MB)

Textová část
OUP Vlastibořice (1,3 MB)
UP Vlastibořice (0,6 MB)

Kompletní dokumentace (37 MB)

Možná souvisí:

    Nic nenalezeno

Zobrazeno: 4231x

Komentáře uzavřeny.